Millennials är smarta, välutbildade och har starka åsikter och förväntningar. De är medvetna kunder som vet vad de vill. Har du som företag lyckats fånga ett gäng millennials? Grattis, bra jobbat! Nu återstår bara att behålla dem som kunder, vilket inte alltid är det lättaste.
Få reda på vad millennials eftersöker med webbenkäter, undersökningar och Net Promoter Score

Hur skapar och mäter du kundlojalitet?

Kundlojalitet hos millennials skapar du genom att leverera en bra upplevelse varje gång. Det säger kanske sig själv, men studier visar att millennials sviker snabbt om de inte är nöjda – en fjärdedel lämnar ett företag efter en dålig upplevelse. Millennials har dessutom stora krav på bra service och support, vilket sätter press på hur företaget sköter sin kundtjänst. Men tendensen är att när ett företag väl har lyckats skapa lojalitet hos en millennial finns en stor chans att kunden förblir lojal, till och med i större utsträckning än sina föräldrar.

Skapa din första undersökning på några minuter.

  • Använd våra färdiga mallar för undersökningar eller skapa din egna från grunden
  • Skicka undersökningar via email, SMS, länk, API eller individuella inlogg
  • Analysera svaren med filter och AI

Testa kostnadsfritt Testa vår plattform i 30 dagar. Inget betalkort behövs. Avslutas automatiskt.

Vad ger en kundundersökning för svar?

I en kundundersökning kan du ställa frågor som rör ditt företags produkter, kundservice, aktivitet i sociala medier, samt frågor kring vad kunderna skulle önska mer. Detta ger dig en bra indikation på vad kunderna saknar eller önskar. Netigates program Voice of Customer erbjuder flera olika kundundersökningar, däribland mätning av NKI (nöjd kund index), även kallat kundnöjdhetsindex. Vill du veta vad dina kunder tycker om ditt företag? Kontrollera kundlojaliteten genom en NPS undersökning. Net Promoter Score kan tydligt indikera ett företags kundlojalitet. Deltagarna får svara på en enda fråga: Hur troligt är det att du skulle rekommendera (vårt företag) till en kollega eller vän?

Lär känna dina kunder genom webbenkäter

Kommunikation är a och o gällande det mesta som har med millennials att göra. Millennials vill uttrycka sin åsikt och få gehör för den. Det är viktigt att du skapar möjligheter för dem att kommentera och ställa frågor. Genom en webbenkät kan du enkelt ta reda på vilka ämnen som intresserar.

Millennials spenderar mycket av sin tid i sociala medier, och varumärkesbyggande måste ske där kunderna rör sig. Underskatta inte betydelsen av en aktiv närvaro i sociala medier. Den feedback ditt företag kan få genom sociala medier kan med fördel användas som underlag i en opinionsundersökning. För en kontinuerlig dialog med din kund och fokusera på relevant content och innehåll som skapar ett mervärde. Tänk på att millennials uppskattar autenticitet hos företag. Sträva efter en genuin, naturlig röst och undvik automatiserade och opersonliga budskap.

Forskning visar att millennials lockas av varumärken som står för värderingar som stämmer överens med deras egna. Varumärken med en tydlig agenda, som vågar ta ställning i olika frågor, har därför större chans att attrahera kundlojalitet hos millennials. Gör efterforskningar om vilka värden som engagerar din målgrupp genom en enkätundersökning, så kommer du steget närmare dina kunder.

Källor:
https://www.cmo.com.au/article/589931/millennials-loyal-customers/
https://www.bcgperspectives.com/content/articles/marketing_center_consumer_customer_insight_how_millennials_changing_marketing_forever/

Läs mer här:
https://www.netigate.net/sv/kundundersokningar/kundundersokningar/
https://www.netigate.net/sv/kundundersokningar/net-promoter-score-nps/