Detta inlägg är det fjärde i en serie av fem där Sakarias Fasth, undersökningskonsult på Netigate, ger tips att tänka på när du skapar din undersökning. Läs också mer om varför respondentens kontext är viktig, varför det är bra att låta respondenten själv skapa svarsalternativ, eller vad som är bra att tänka på när du använder bilder i dina enkäter. Denna artikeln fokuserar framförallt på användningen av ja och nej frågor.

När ska ja eller nej frågor användas?

En av mina första iakttagelser när jag började granska undersökningar var hur frekvent frågor formuleras för att endast kunna besvaras med antingen ett Ja eller ett Nej. Ibland är det ett helt rätt val, men sättet att ställa en fråga används alldeles för ofta vilket också gör att resultatet begränsas därefter. Frågorna ”Är du chef?” eller ”Är du gift?” är bra exempel där det är svårt att svara något annat än Ja eller Nej, men frågor är ofta ställda så att respondenten själv får tolka vad undersökaren menar med en fråga. I dessa exempel är det ganska självklart vad chef, respektive gift, innebär eftersom begreppen är väldigt allmänna.

Ett exempel som för mig var lika starkt kopplat till Ja eller Nej som frågorna ovan var ett resultat jag analyserade under hösten 2011. Frågan var dock ställd som ett påstående med formuleringen ”Jag fick en introduktionskurs i säkerhet när jag gick min första utbildning hos min arbetsgivare”. Skalan som användes var ett (1) till fem (5) med ett kompletterande ”Vet ej”-alternativ. Endast 50 % av svaren var antingen en etta (1) eller en femma (5), vilket gjorde mig fundersam. I detta fall fanns det två olika tolkningar som respondenten ställdes inför. Vad som är en ”Introduktionskurs i säkerhet” eller vad som var ”Min första utbildning” var tydligen inte så självklart, vilket resultatet visade. Denna fråga hade jag förmodligen själv formulerat med svarsalternativen Ja eller Nej. Lärdomen är därför att det är väldigt viktigt att vara försiktig i att förutsätta att respondenten förstår vad som menas med innehållet i en fråga.

Skapa din första undersökning på några minuter.

  • Använd våra färdiga mallar för undersökningar eller skapa din egna från grunden
  • Skicka undersökningar via email, SMS, länk, API eller individuella inlogg
  • Analysera svaren med filter och AI

Testa kostnadsfritt Testa vår plattform i 30 dagar. Inget betalkort behövs. Avslutas automatiskt.

Att tänka på när du formulerar enkätfrågor

Eftersom olika människor och målgrupper uppfattar en fråga på olika sätt är det viktigt att reflektera över följande vid skapandet av varje enskild fråga:

  • Anpassa svårighetsgraden på de ord du använder till din målgrupp
  • Använd begrepp som din målgrupp garanterat förstår
  • Förtydliga ord och begrepp som behöver en mer ingående förklaring
  • Utgå från att dina frågor inte kan besvaras via endast ett ja eller nej

 Läs mer om hur du kan förbättra dina enkäter

Ladda ner e-boken surveyology för enkla tips som höjer kvaliteten på din undersökning!