Enkätfrågor – gör rätt från början!

Använd våra färdiga enkätfrågor, distribuera & analysera i ett och samma enkätverktyg – Prova gratis!

Automatiska analyser

Spara tid & resurser

Integrera med era system


Vänligen ange en giltig e-postadress
Vänligen ange en giltig e-postadress

newbarleft
barrightnew

Gör det enkelt och korrekt – använd våra färdiga kvalitetssäkrade enkätfrågor!

Vid skapandet av en enkät är det viktigt att enkätfrågorna blir rätt och detta från första början. Annars är risken stor att man får göra om hela undersökningen igen. Vanliga fel är att man har: formulerat en enkätfråga fel, trott man mätt en sak man inte har eller helt enkelt att man har valt opassande format (t.ex. matris, fritextsvar och skalor) för svarsalternativen.

För att börja rätt bör man fråga sig hur man vill att själva resultaten ska användas. Vad är målet med själva undersökningen samt respektive del av den? På vilket sätt vill vi få resultatet presenterat för att så bra som möjligt kunna agera utifrån resultatet. Vill vi t.ex. få ut ett index för att kunna benchmarka och jämföra över tid och mellan grupper eller efterfrågar vi respondentens öppna åsikt.

Vi på Netigate är väl medvetna om att de flesta av oss är bättre på att tolka resultat än att faktiskt komma på och formulera enkätfrågorna. Som tur är erbjuder vi flertalet färdiga kvalitetssäkrade enkätfrågor och enkätmallar inom olika fokusområden. Läs om våra fokusområden och enkätmallar.

Det är givetvis fritt fram för våra kunder att arbeta med dessa enkätfrågor och mallar. Vi på Netigate har även ett dedikerat Professional Service team som bland annat erbjuder hjälp med att kvalitetssäkra våra kunders egna enkätfrågor och undersökningar. Vi ser helt enkelt till att ni gör rätt från början. Rätt enkätfrågor ger rätt insikt!

Fråga

Ställ de rätta frågorna och samla in svar snabbt med vår plattform som är enkel att använda för att få fram rätt undersökningar.

Analysera

Analysera feedback i realtid och upptäck nya insikter. Att ta fram rapporter och underlag att agera på är väldigt enkelt.

Agera

Agera med lättsmälta men djupgående analyser som verksamhetens intressenter kommer uppskatta.

Dina insikter är vår passion

Er verksamhet är unik, och det är också varje marknad och undersökning. 

Med erfarenhet, passion och support i världsklass, så hjälper vi dig att upptäcka insikter som leder till verklig förändring, inte bara mer data.


PROVA KOSTNADSFRITT

Spotify_Logo_CMYK_White

”Netigate gör det enkelt att samla in data och analysera den snabbt och effektivt. Det hjälper oss att få de rätta insikterna om vår verksamhet och våra medarbetare.”

Johannes Sundlo, HR Controller

Vad vill du veta?

Netigate är plattformen för att ställa alla sorters frågor. Samla in och analysera svaren. Agera baserat på djupare förståelse. Var vill du börja?


PROVA KOSTNADSFRITT

logo_skistar_are1-2

”Netigates transparenta lösningar passar oss eftersom vi då inte är låsta till ett upplägg. Vi hanterar de delar vi vill och låter Netigates experter hjälpa till där vi anser att deras kompetens behövs”

– Camilla Sundqvist, HR Ansvarig


PROVA KOSTNADSFRITT

Click here to edit Spacer module.