Företag kan utföra en mängd olika enkätundersökningar som hjälper dem att utvecklas och driver dem framåt. Kundundersökning, marknadsundersökning och medarbetarundersökning är bara några få exempel på undersökningar som går att göra. För att få ut det mesta av undersökningen är det viktigt att mottagarna faktiskt svarar på enkäten, vilket kan vara lättare sagt än gjort. En hög svarsfrekvens ger ett mer tillförlitligt svar på enkäten, men hur ska du då gå tillväga för att öka svarsfrekvensen? Här kommer 6 steg du kan följa för en lyckad enkät med hög svarsfrekvens.

1. Skicka din enkät som ett vanligt mail

En stilren enkätmall kan tänkas locka deltagare och öka din svarsfrekvens. Däremot kan det vara bättre att strunta i mallen och istället skicka enkäten som ett vanligt mail. Chansen att mottagaren läser igenom mailet blir då större vilket leder till ökad svarsfrekvens. Ett vanligt mail känns dessutom mer personligt och blir inte lika tröttsamt i längden.

Introduktionen i mailet bör vara kort och informativ. Se till att tala om för mottagaren hur lång enkäten är och vad syftet med den är. Du kan även bädda in den första frågan på enkäten i mailet. Detta gör att mottagaren snabbt och smidigt kan svara på frågan utan att lämna sin inkorg. På så vis får du en högre svarsfrekvens och mottagaren får sedan möjlighet att gå till den fullständiga undersökningen.

Skapa din första undersökning på några minuter.

  • Använd våra färdiga mallar för undersökningar eller skapa din egna från grunden
  • Skicka undersökningar via email, SMS, länk, API eller individuella inlogg
  • Analysera svaren med filter och AI

Testa kostnadsfritt Testa vår plattform i 30 dagar. Inget betalkort behövs. Avslutas automatiskt.

2. Använd logik för att öka din svarsfrekvens

Logik betyder att du hoppar över frågor som inte är relevanta för mottagaren. Du vill att din enkätundersökning ska vara lättnavigerad och relevant. Genom att bygga upp frågeträd med bra logik och regler kan frågorna anpassas efter svaren. På så sätt är frågorna som ställs relevanta för respondenten. Denna logik skapar bättre enkäter med mer tillförlitliga svar samtidigt som den håller enkäten kort och koncist.


Läs även vår e-bok Surveyology för fler tips på hur du lyckas med dina undersökningar!


3. Håll ner antalet frågor och motivera mottagaren

Det kan vara svårt att bestämma vilka frågor som är viktigast att ha med i enkäten. Du bör därför fundera kring vad syftet med undersökningen är. Frågorna i din enkät ska vara så korta och precisa som möjligt. Försök även att dra ner på antalet frågor då du inte vill riskera att trötta ut eller irritera mottagaren, och ställ endast uppföljande frågor då det är nödvändigt. Svarsfrekvensen faller generellt mellan 10 och 20 frågor, så välj noga och tänk på att varje fråga och svar i enkäten ska fylla ett syfte. De flesta enkäterna består av enkel- eller flervalsfrågor. Denna typ av frågor är enkla att besvara och bjuder in till svar. Det blir dessutom lättare för företaget att analysera svaren.

För att öka din svarsfrekvens kan du även försöka motivera mottagare till att svara på enkäten. Detta kan göras på olika sätt, till exempel genom att lotta ut en gåva eller erbjuda någon typ av rabatt till respondenterna. Du kan även donera pengar till välgörenhet, till exempel 10 kronor per svar. Att belöna respondenterna kan öka chansen att de slutför hela enkäten.

4. Undvik att enkäten hamnar i mottagarens skräppost

När du skickar ut din enkät är det sista du vill att den hamnar i mottagarens skräppost. Då riskerar mottagaren att missa ditt mail helt och hållet. För att säkerställa leveransen av din enkätundersökning kan du använda dig av metoder som DKIM (Domain Keys Identified Mail) och SPF (Sender Policy Framework). Genom att optimera mailinbjudan ökar chansen att enkäten faktiskt hamnar i mottagarens inkorg vilket leder till ökad svarsfrekvens.


Lär dig mer i vårt kundcase med Egmont Publishing.


5. Hitta bäst tidpunkt att skicka din enkät för högre svarsfrekvens

När du har färdigställt din enkät måste du hitta rätt tidpunkt att skicka den då detta kan ha en inverkan på svarsfrekvensen. Detta kan vara svårt då den bästa tidpunkten påverkas av olika faktorer, till exempel typ av enkät, syfte och mottagare.

Det finns en indikation att den bästa tiden att skicka ut en enkät är mitt i veckan. Ännu bättre är det om du dessutom skickar enkäten på förmiddagen. Generellt är måndag förmiddag och fredag eftermiddag tidpunkter som bör undvikas. Du kan göra A/B-tester för att underlätta sökandet efter rätt tidpunkt. Detta test gör att du kan testa olika alternativ mot varandra, inte bara olika tidpunkter utan även andra saker som till exempel ämnesrad. Pröva dig fram och använd A/B-tester för att se vad som passar er bäst.

6. Beräkna din svarsfrekvens

För att se om dina åtgärder ger några resultat kan du beräkna din svarsfrekvens. Du kan enkelt räkna ut en ovägd svarsfrekvens på följande sätt:

svarsfrekvens

Bortfall står för antalet som varit med i utvalet men inte svarat på undersökningen, och okänt är antalet som varit med i utvalet men inte gått att få kontakt med. Genom att beräkna din svarsfrekvens blir det lättare att jämföra enkäter och identifiera vad som fungerar bäst för just er.


Vill du lära dig mer om hur du skapar en framgångsrik undersökning?

Netigate ger dig de verktyg du behöver för att skapa enkäter och få insikter om medarbetare, marknaden och kunder. I vår plattform kan du skapa din egna undersökning eller använda någon av våra beprövade mallar. Det har aldrig varit lättare.

Registrera dig för ett gratis testkonto, eller ring oss direkt på +46 (0)8 411 71 10