Hvor ville din bedrift vært uten sine ansatte? Både den største kostnaden og den største ressursen, en engasjert og motivert arbeidsstyrke, kan være en viktig medvirkende faktor i et selskaps suksess. På den annen side, er ulykkelige og demotiverte ansatte trege og ineffektive. En slik tilstand oppstår når ansatte slutter å knytte selskapets suksess med sin egen suksess. Dette kan skyldes dårlig ledelse, dårlige arbeidsforhold eller andre faktorer. Uansett årsak, er resultatet opplagt: en arbeidskraft som jobber til en brøkdel av sitt potensiale. Kanskje må du lytte mer til de ansattes stemme?

Hvordan lytte til de Kanskje må du lytte mer til de ansattes stemme?

I mange tilfeller kan bedrifter forhindre eller unngå å komme inn i en slik situasjon ved å gi sine ansatte en “stemme”. Dette omfatter ulike feedback kanaler som kan brukes av ansatte for å kommunisere sine følelser med ledelsen og legge frem forslag til forbedringer. Kanaler for kommunikasjon mellom bedriften og deres ansatte kan omfatte tilfredsstillelsesundersøkelser og engasjement-undersøkelser, ofte levert i programvare fra en erfaren kartleggingsplattform.

Det er viktig at arbeidsgiveren skaper og vedlikeholder disse kanalene. Det er ikke nok å bare plassere en forslagskasse på spiserommet. Arbeidsgiveren bør kontinuerlig forsøke å få ulike typer feedback fra sine ansatte. Videre må de iverksette tiltak basert på problemene som fremheves i feedbacken. I dag tilbyr mange selskaper flotte arbeidsforhold for sine ansatte, noe som kan gjøre at de selskapene som ikke tilbyr det, kanskje må finne seg i å ikke ha noen ansatte.

Å høre de ansattes stemme

Selv om ansattes feedback kan virke uhåndgripelig, kan den enkelt kvantifiseres ved hjelp av et rangeringssystem eller ved å bruke et system med vektede spørsmål. Bedrifter kan derfor enkelt måle sine fremskritt ved å gi ansatte en stemme og ved å lytte til visdommen i stemmen. Fordelene ved å bruke digitale feedbackmetoder inkluderer bekvemmelighet, anonymitet, sikkerhet og målbare resultater. Takket være et standardisert design, kan dataene enkelt behandles og resultatene kan vises i grafer eller diagram, mens spørreskjemaene fortsatt er fleksible nok til å gi plass til individuelle kommentarer og annen informasjon.

Ideelt sett, bør et selskaps fremgang, når det gjelder å tilby og lytte til sine ansattes stemmer, bli bedre i løpet av årene. Nok en gang, digitale formater tilbyr den mest hensiktsmessige måten å måle og dermed sammenligne denne faktoren.

Finn innovative løsninger for å lytte til ansattes stemme med Netigates Voice of Employee verktøy!