Netigate gir deg mulighet til å måle og rapportere enkelt og oversiktlig. Og det finnes mye å måle. Men hva skal du måle? I denne artikkelen gir vi deg innspill til akkurat dette. Og svaret er enkelt; det kommer an på hva du vil oppnå. Ved lanseringen av HR Pulse den 8.desember fortalte vi mer om flere alternativer som er godt utprøvd og grundig dokumentert, men gikk du glipp av den, får du noen smakebiter i dette innlegget.
HR Pulse - Hva skal jeg måle?

Skrevet av Bastian Lie-Nielsen, daglig leder i KMC

Vil du måle for å ta pulsen og bli bedre?

Da bruker du BusinessIQ til å sekundere innsatsen med jevne mellomrom.

BusinessIQ utvikler en smartere organisasjon. Og en smart organisasjon samspiller bedre og leverer sterkere resultater. Vi har sammenfattet og forenklet forskning og erfaring om psykologi, kommunikasjon, pedagogikk og atferdsteori hvor verktøyet rapporterer innsatsen og ikke resultatet. Ledere som benytter BusinessIQ blir selv bedre ledere fordi de trener og sekunderes på atferd. De oppnår bedre resultater for sin organisasjon.

Ledelse er som prestasjonsidrett. Du må prestere daglig, det er mange som følger med deg og du er aldri bedre enn dine siste resultater. Dermed er det er for sent å gjøre noe når resultatet foreligger. Gode prestasjoner krever sekundering av innsatsen underveis. Derfor måler BusinessIQ 30 ledende indikatorer som påvirker organisasjon og resultater. Hensikten med ledende indikatorer er å gi en prediktiv effekt på hvordan ting vil utvikle seg i fremtiden.

 

Lag din første undersøkelse på noen få minutter.

  • Bruk våre ferdige maler for undersøkelser eller lag dine egne fra bunnen av.
  • Send undersøkelser via e-post, SMS, lenke, API eller individuell pålogging.
  • Analysere svarene med filter og AI.

Prøv kostnadsfritt Test selv de ulike funksjonene våre i 30 dager. Det kreves ikke betalingskort. Avsluttes automatisk.

Vil du måle for å forstå organisasjonen og ta bedre beslutninger?

Da bruker du Nordisk Motivasjonsbarometer NMB (*) – som måler verdien dine medarbeidere finner og skaper i arbeidsplassen.

Vil du måle for å forstå organisasjonen og ta bedre beslutninger?

Nordisk Motivasjonsbarometer er enkel å gjennomføre. Du måler 31 vitenskapelig dokumenterte påstander og resultatene gir ledelsen et bedre beslutningsgrunnlag. Nordisk Motivasjonsbarometer fanger opp det organisasjonen får igjen ved å være et godt sted å jobbe. Noen av verdens mest verdifulle selskaper i dag er kunnskapsorganisasjoner. Verdien av medarbeidere, ledelse og organisasjon overgår verdien av andre eiendeler. Finansmiljøene har lenge søkt evidensbaserte metoder for å vurdere verdien av organisasjoner. Nordisk Motivasjonsbarometer er utviklet nettopp for dette formålet.

Og den Nordiske modellen blir lagt merke til. Flere undrer seg over hvordan vi skaper verdier i vår likestilte kultur. Hva er unikt i våre arbeidsmiljø? Hvordan deler vi kunnskap? Hvordan leder vi? Hvordan klarer vi å konkurrere, samtidig som ledelse og fagbevegelse samspiller – og deler godene?

Mange internasjonale instrumenter er utviklet i USA, mens norske ledere sammenligner seg med arbeidsmiljøer og kulturer som er annerledes enn våre. Hvorfor har vi ikke egne instrumenter som er unike for vår kultur og våre fortrinn? Og hvorfor skal vi se vestover etter det vi kan gjøre bedre? Nordisk Motivasjonsbarometer er skreddersydd vår kultur, og vil gi et godt bilde av din organisasjon ut fra vår lokale kontekst.

 

Netigate HR Pulse løsninger

Denne pakken (HR Pulse) inneholder anerkjente målinger som Business IQ (BiQ), Nordisk Motivasjonsbarometer (NMB), Mellomlederevaluering (Leder180), samt en onboardingundersøkelse for nyansatte.

Les mer om disse HR-løsningene

(*) Tidligere Forum for Kunnskapsbedrifter med Norske Finansanalytikeres Forening, Econa, HR Norge og Knowledge Management Consulting AS sammen med professor Kuvaas ved BI initierte allerede i 2004 arbeidet med å utvikle Nordisk Motivasjonsbarometer.