Vi mottar stadig mer e-post. For å skille seg ut i informasjonsmengden kan det derfor være lurt å finne en annen metode å fange målgruppens oppmerksomhet på. En effektiv metode, stadig mer brukt for å skille seg ut, er å sende ut undersøkelsen på sms fremfor e-post. Her kan du lese mer om fordelene og om hvordan du kommer i gang.

Oppnå økt svarfrekvens ved å sende ut undersøkelsen på sms

81% av befolkningen i Norge benytter smarttelefon og tallet er stadig økende. Kommunikasjon via sms er blitt en naturlig del av hverdagen for deg og meg. Distribusjon av undersøkelser via sms er den desidert raskeste måten å nå ut til målgruppen på og gir flere fordeler:

 • Undersøkelsen føles mer relevant for respondenten fordi sms oppleves som mer personlig enn e-post.
 • Respondenten kan svare når det passer best.
 • Undersøkelser sendt via sms gir ofte høyere svarfrekvens.
 • Siden sms som regel prioriteres raskere enn e-post, får du i mange tilfeller raskere svar.
 • Fordelaktig distribusjonsvalg i spørsmål som må avgjøres svært raskt.
 • Praktisk og enkelt ved invitasjoner til f.eks. eventer.
Lag din første undersøkelse på noen få minutter.

 • Bruk våre ferdige maler for undersøkelser eller lag dine egne fra bunnen av.
 • Send undersøkelser via e-post, SMS, lenke, API eller individuell pålogging.
 • Analysere svarene med filter og AI.

Prøv kostnadsfritt Test selv de ulike funksjonene våre i 30 dager. Det kreves ikke betalingskort. Avsluttes automatisk.

Noe å tenke på

 • Hvem ønsker du å nå? Ettersom respondenten må ha en telefon med internettoppkopling passer det kanskje ikke for alle målgrupper.
 • Hold undersøkelsen kort. Lange undersøkelser kan føles som vanskeligere å besvare via en mobil enhet. (Selv om et godt undersøkelsesverktøy bør ha støtte for responsive undersøkelser.)
 • Når vil du sende undersøkelsen? Siden sms er mer personlig bør utsendelsen skje innenfor en gitt tidsramme på dagen. Sender du den ut for tidlig eller for sent på dagen kan du risikere at den oppfattes invaderende.

Slik får du best resultat av en sms-undersøkelse

Er undersøkelsen tilpasset målgruppen teknisk og kulturelt?

Se nærmere på nordmenns nettvaner her. Statistikken er hentet fra www.medienorge.uib.no.

Egner selve undersøkelsen seg til å sendes ut via sms?

Undersøkelser via sms kan i noen tilfeller oppleves som påtrengende. Vurder distribusjonsalternativet for din undersøkelse og test gjerne selv hvordan det oppleves å besvare den fra en smarttelefon.

Hva skal du skrive i sms-en?

Ofte er det en begrensning på antall tegn, så her gjelder det å være kortfattet og overbevisende.

Hvem er avsenderen?

Vær tydelig med å oppgi firmanavn eller personlig avsenderadresse, slik at ikke respondenten avfeier undersøkelsen som spam.