meningsmålinger

En meningsmåling forteller oss hvor mange i en stor gruppe mennesker som har et spesifikt synspunkt i politiske, sosiale eller andre saker. Målingene forteller oss ikke hvorfor respondenten har denne meningen, eller hva vi kan gjøre for å påvirke den.

Meningsmålinger er, som navnet tilsier, et målingsverktøy som gir innsyn i hvordan en valgt gruppe personer tenker og føler om et gitt tema. Mennesker har alltid hatt lyst og behov til å uttrykke sine meninger, og et av de tidligste uttrykkene for meninger skjedde gjennom politiske opprør. Den første kjente meningsmålingen ble utført av avisen Harrisburg Pennsylvanian i 1824 i forbindelse med presidentvalget mellom Jackson og Adams.

Gjennom årenes løp har de forskjellige meningsmålingsmetodene utviklet seg, og blitt en utmerket måte å gi folk muligheten til å uttrykke sine meninger. Visste du at vitenskapen bak meningsmålinger Meningsmålingsmetoder betegnes som oftest som enten formelle eller uformelle.

Meningsmålinger som omfatter valg, interesse- og lobbygrupper, media og protester regnes ofte som uformelle fordi de ikke omfatter akademisk forskningsmetodikk. I denne artikkelen tar vi en nærmere titt på noen av de formelle metodene, dvs. forskjellige typer undersøkelser.

I følge Gallup er de vanligste meningsmålingsmetodene telefonintervjuer og personlige intervjuer. Andre populære metoder er blant annet undersøkelser over nett og e-post, samt selvstyrte undersøkelser.

  • Et personlig intervju er akkurat det navnet tilsier: intervjueren og respondenten sitter sammen, og intervjueren leser materiale fra en spørreundersøkelse og registrerer respondentens svar. Tidligere var dette den vanligste undersøkelsesmetoden, men er nå blitt
  • Mange av målingene du leser og hører om på nyhetene er innhentet gjennom telefonundersøkelser. Fordelen ved telefonundersøkelser er lav pris og rask implementering. Problemet med telefonundersøkelser er derimot at mange respondenter opplever dem som påtrengende, og oppringingen på et eller annet vis alltid skjer når folk er i ferd med å spise middag.
  • Undersøkelser på nett er utvilsomt en svært effektiv måte å måle folks meninger på. Respondenten kan svare på spørsmålene når det passer dem, spørsmålene kan inneholde illustrasjonsbilder, i tillegg til at respondentene ofte føler seg friere til å svare ærlig når de ikke er i direkte kontakt med intervjueren. Ulempen er at vi ikke vet helt sikkert hvem som svarte på spørsmålene. Var det egentlig moren på 40 år som er ansvarlig for dagligvarehandelen, eller var det den vegetarianske datteren som svarte?