Hvorfor er investering i panelundersøkelser så lurt, og hva er de største fordelene ved denne type undersøkelser?

Investering i panelundersøkelser

“Dette produktet bør være akkurat det alle kontorarbeidere leter etter. Nå må vi bare finne noen kontorarbeidere og spørre dem om de vil ha det…”

Etter månedsvis med brainstorming og utvikling av en ny produktidé, er det forståelig nok vanskelig for deg og ditt team å se objektivt på oppfinnelsen. Selv om dere kanskje føler dere sikre på at dere har en vinnende idé, vil det være en oppskrift på katastrofe å lansere det uten noen form for forhåndsundersøkelser.

Markedsundersøkelser er vesentlige i avdekkingen av hva “mannen i gata” mener om et nytt produkt eller idé. De åpenbare undersøkelsestypene, som for eksempel masseundersøkelser, gir deg derimot kanskje ikke den informasjonen du trenger. De fleste produkter er rettet mot visse demografiske områder, enten dette er basert på alder, kjønn, bakgrunn eller interesser. Du trenger å vite hva personer i denne særskilte gruppen mener om din idé eller produkt, ettersom det er deres mening som er viktig. Hvordan kan du være sikker på at du spør kun de personene du er interessert i?

Dommen fra de som betyr noe

Svaret er panelundersøkelser. Dette innebærer å spørre en gruppe mennesker som faller innenfor dine valgte kategorier, og som har meldt seg frivillig eller blir betalt for å svare ærlig på dine spørsmål. Det er spesielt viktig å stille dine spørsmål til en gruppe mennesker, hvis meninger kan variere voldsomt, selv blant medlemmer av samme demografiske gruppe. Et undersøkelsespanel utformes for å representere befolkningen, og er derfor langt mer effektivt enn å spørre familiemedlemmer eller venner.

Andre fordeler ved en investering i panelundersøkelser er at det er større sannsynlighet for at deltakerne gir ærlige svar. Alle som har løyet i en spørreundersøkelse for å slippe å svare på flere spørsmål, vil forstå viktigheten av dette! I tillegg er paneldeltakere ofte vant til å gi sin mening, og gir gjerne tilleggsinformasjon som kan føre til viktige endringer. Kanskje foreslår de en annen måte produktet ditt kan brukes på, eller en bedre egnet målgruppe. Tilfeldige kommentarer som slike, kan endre hele måten du ser på produktet ditt.

Panelundersøkelser kan utføres når som helst i løpet av produktets livstid, og er enkle å gjennomføre med hjelp fra undersøkelsesspesialister.