Planleggingen ac spørreundersøkelsen er viktig

Jo bedre planleggingen av spørreundersøkelsen er, desto bedre undersøkelse får du. Å bruke litt mer tid på planleggingen vil garantert lønne seg senere. Du vil få et mer pålitelig resultat og høyere svarfrekvens, fordi god planlegging hjelper deg å oppdage fallgruver tidlig og ikke når undersøkelsen allerede er sendt ut. Et godt forarbeid hjelper deg ganske enkelt å starte i riktig ende og gir deg en rød tråd gjennom hele arbeidet med undersøkelsen. Her er 6 trinn som hjelper deg å strukturere planleggingen av spørreundersøkelsen, og komme raskere i gang!

1. Hva er hensikten med spørreundersøkelsen?

Du vet at du har behov for å gjennomføre en undersøkelse – det finnes altså en grunn, og dette er det samme som hensikten. Er hensikten å forstå medarbeiderne bedre, få kunnskap om hvordan kundene opplever support fra dere, eller har dere planer om å starte virksomhet på et nytt marked og vil vite mer om kjøpeatferden og behovene der? Skriv ned hensikten og ha den foran deg under hele arbeidet med undersøkelsen.

Lag din første undersøkelse på noen få minutter.

 • Bruk våre ferdige maler for undersøkelser eller lag dine egne fra bunnen av.
 • Send undersøkelser via e-post, SMS, lenke, API eller individuell pålogging.
 • Analysere svarene med filter og AI.

Prøv kostnadsfritt Test selv de ulike funksjonene våre i 30 dager. Det kreves ikke betalingskort. Avsluttes automatisk.

2. Bestem målgruppen

Når du har du bestemt hensikten er som regel målgruppen ganske klar, men det kan være nødvendig å spesifisere den. Vil du vite mer om hvordan nettopp deres produkt blir brukt? Da er målgruppen antakelig kundene, men kanskje vil du vite forskjell på hvordan produktet blir brukt av kunder med ulik alder, kjønn og geografisk tilhørighet? Ved å spesifisere hvilke segmenter som er interessante, blir det enklere å jobbe med bakgrunnsdata senere.

3. Hvordan når du målgruppen?

Du har spesifisert hensikten, målgruppen og segmentene, men hvordan når du dem på beste måte? Den vanligste måten å distribuere en undersøkelse på er via e-post, men det finnes også en rekke andre måter å gjøre det på. Eksempler:

 • Via en lenke på intranettet, sosiale medier eller annonser.
 • Trykt QR-kode eller kort lenke på flyers, visittkort eller menyer.
 • Via iPader som du tar med deg på arrangementer eller som står oppe i resepsjonen.
 • Via SMS.

4. Bryt ned hensikten og begrens området

Når du sender ut en undersøkelse, kan det være fristende å stille spørsmål som dekker så mange områder som mulig. Men husk at jo mer omfattende undersøkelsen er, desto større er risikoen for lavere svarfrekvens. Derfor er det som regel bedre å prøve å begrense spørsmålene så mye som mulig. Å begrense området for spørreundersøkelsen er som regel lettere hvis du bryter ned hensikten til et antall spørsmålsblokker som i eksempelet nedenfor:

Hensikten er å finne ut mer om hva kundene våre mener.

Kjøpeopplevelse
Tilgjengelighet butikker osv.
Tilgjengelighet og kjennskap til nettbutikk osv.
Kundekontakt
Support: Hvordan oppleves supportens kunnskap/service/tid før hjelp osv.
Service: Hvordan opplevdes servicen ved kjøpet? Fikk kunden tilstrekkelig hjelp? etc

5. Hvilke spørsmål skal spørreundersøkelsen inneholde?

Start med resultatet når du skriver spørsmål til undersøkelsen. Ikke tenk: Hva skal jeg spørre om? Tenk i stedet: Hva slags resultat er det verdifullt for oss å få? Tenk gjennom hva slags resultat hvert spørsmål du skriver kan få og hvordan ulike typer resultater kan håndteres.

Det kan for eksempel være:

 • Svar som bekrefter noe (for eksempel tidligere kritikk på nettsiden deres).
 • Svar som viser noe uventet.
 • Svar som kan hjelpe dere praktisk å forbedre virksomheten.
 • Svar som kan hjelpe dere i markedsføringen.

6. Skriv et utkast og renskriv

Skriv ned alle spørsmål du kan komme på med bakgrunn i nedbrytingen av hensikten og med tanke på hvilket resultat som er verdifullt. Del opp spørsmålene ut fra spørsmålsblokkene du har kommet frem til, og fjern alle spørsmål som ikke bidrar med noen konkret verdi til resultatet. Føles alle svar like viktige? Lag en prioriteringsliste og stryk nedenfra. Interne undersøkelser kan være lengre (selv om tendensen går i retning av kortere!), mens eksterne tjener på å være så korte som mulig.

7 tips som hjelper deg å finpusse formuleringen av spørsmålene ved planleggingen av spørreundersøkelsen

Få gode tips til hva du skal tenke på når du skriver meldingstekst til spørreundersøkelsen  Slik skriver du en bedre meldingstekst til spørreundersøkelsen – 8 ting å tenke på, og eksempel på meldingstekst!