automatiserte-undersokelser_560
Å automatisere undersøkelser er en effektiv måte å spare tid på og sikre at resultatet umiddelbart havner hos riktig mottaker. Vurderer ditt selskap å begynne med automatiserte og hendelsesstyrte spørreundersøkelser? Her er 8 spørsmål å stille for å få et godt bilde av hvordan en API-kopling kan hjelpe din bedrift.

  1. Hvilken type eller hvilke typer (er det en eller flere?) løpende undersøkelser er det behov for å automatisere?
  2. Hvilke spørsmål skal undersøkelsen inneholde? Hva ønsker du å få vite?
  3. Hvilke bakgrunnsvariabler kan hentes fra deres eget system? Det kan være informasjon som f.eks. alder eller geografisk tilhørighet, men også opplysninger omkring kjøpemønster eller kundegrupper.
  4. Hvordan håndteres disse dataene i dag? Hvilket system bruker dere, og hvilke bakgrunnsvariabler er viktige for deres bedrift?
  5. Hvilken aktivitet hos kunden skal aktivere utsendelsen? Det kan for eksempel være etter en telefonhenvendelse til supportavdelingen eller når en kunde nettopp har avsluttet et kjøp.
  6. Når og til hvem skal undersøkelsen sendes ut automatisk?
  7. Hvordan skal resultatet spres? Skal for eksempel ledelsen få et overordnet resultat mens mellomledere får resultatet for sin avdeling?
  8. Hvilken type dashboards skal undersøkelsesresultatet koples til? Skal det vises sammenlignende, over lange tidsperioder, og skal kommentarer presenteres som ordskyer eller i lister?

Vil du vite mer?

Vi forteller gjerne mer om hvordan det fungerer og gir eksempler på hvordan andre selskaper gjør det. Legg igjen telefonnummeret ditt her, så ringer vi deg opp!