360 graders feedback används inte för att utvärdera medarbetarnas prestationer. Då kanske du undrar vad den typen av enkäter kan användas till. Svaret är utvecklingsarbete. Syftet är att uppmuntra dina medarbetare att växa och så småningom kunna nå sin fulla potential inom organisationen.

Med informationen från en 360 graders feedback undersökning så får dina medarbetare:

1. Ökad självkännedom, vilket ses som den viktigaste fördelen med 360 graders feedback. Dina medarbetare får en övergripande redogörelse över sina styrkor och förbättringsområden. Detta ger en inblick i hans eller hennes beteende, och hur de uppfattas av kollegor och chefer.

2. En balanserad och väl avvägd bild över sina nuvarande kompetenser och beteenden. Eftersom feedbacken kommer från olika personer som jobbar tillsammans med den anställde, så är feedbacken mer rättvis och korrekt än om bara chefen hade uttalat sig.

3. Ett sätt att identifiera hans eller hennes styrkor. Detta är mycket viktigt som en bekräftelse, men också för medarbetarens personliga utveckling. När en medarbetare visar styrkor inom ett särskilt område och får hjälp att utvecklas ytterligare, kommer han eller hon snart att prestera ännu bättre i arbetet. Det påverkar i sin tur ditt företags effektivitet och framgång.

4. En ny bild av sitt beteende, som de kanske inte varit medvetna om själva. Genom att visa sådant som din medarbetare varit ovetande om kan din medarbetare utvecklas och på så vis fortsätta att förbättra sig.

5. En utgångspunkt för att utveckla nya kompetenser och beteenden. Det här är en av de viktigaste fördelarna med 360 graders feedback. Med hjälp av resultaten kan du tillsammans med din medarbetare skapa en skräddarsydd utvecklingsplan. Det hjälper din medarbetare att ta kontroll över sin karriär, vilket i sin tur ökar medarbetarengagemanget.

360 graders feedback - hjälte i uppåtgående kurva

Det är inte bara dina medarbetare som har nytta av en 360 graders evaluering – även din organisation har det! Feedbacken kan med fördel användas för din organisations utveckling och via denna process kan du identifiera och uppmuntra talang, och hitta potentiella ledare.

När du använder en 360 graders feedback-undersökning effektivt och korrekt kan du minska omsättningen på medarbetare och få dem att stanna. Dina medarbetare värdesätter dina ansträngningar att erbjuda utbildning och utvecklingsmöjligheter. Det resulterar i ökad motivation, ökad produktivitet och högre medarbetarnöjdhet.