De fleste i næringslivet har sannsynligvis hørt om 360 graders lederevaluering. Idéen om å gi medarbeidere feedback fra alle kanter (inkludert en egenevaluering) er blitt et fast innslag i medarbeidersamtaler over store deler av verden. Fordelene for den enkelte er åpenbare. Å motta tilbakemeldinger fra ulike kilder bidrar til å synliggjøre reelle forbedringsområder. I tillegg kan det fungere som en sterk motivasjonsfaktor for å skape effektive prestasjoner.

360 graders review

For virksomheten er fordelene blant annet å identifisere medarbeidere som har behov for ekstra støtte. 360 graders feedback kan også synliggjøre generelle utviklingsbehov blant medarbeiderne, som deretter kan brukes i videre opplæringsplaner. Denne typen vurderinger er et kraftfullt og godt verktøy for lederutvikling.

Skjema for 360 graders lederevaluering

Det finnes en rekke teorier om når en 360° ledermåling bør gjennomføres. Flere virksomheter har allerede en årlig evalueringsprosess på plass, som ofte sammenfaller med lønnsforhandlinger. Andre mener at det er fordelaktig å evaluere mindre omfattende, men oftere. Og dessuten at feedback sannsynligvis vil ha en mer positiv effekt når den ikke er knyttet til lønn og kompensasjon. Særlig nyansatte kan ha nytte av regelmessige fremdriftsmøter med tilbakemeldinger i form av 360 graders lederevaluering.

Lag din første undersøkelse på noen få minutter.

  • Bruk våre ferdige maler for undersøkelser eller lag dine egne fra bunnen av.
  • Send undersøkelser via e-post, SMS, lenke, API eller individuell pålogging.
  • Analysere svarene med filter og AI.

Prøv kostnadsfritt Test selv de ulike funksjonene våre i 30 dager. Det kreves ikke betalingskort. Avsluttes automatisk.

Utformingen av spørsmålene

Det ligger i naturen til en 360 graders lederevaluering at spørreskjemaene besvares av personer som har ulike perspektiver på den aktuelle medarbeideren. For eksempel kan feedback på en mellomleder komme fra både overordnede, kolleger og underordnede, i tillegg til en egenevaluering. Det er derfor fornuftig at 360 feedback spørsmål formuleres noe ulikt og med ulike temaer for å få den beste og mest informative feedback. Spørsmålene i en 360 graders lederevaluering kan også variere avhengig av hvor ofte evalueringens gjennomføres. Hyppigere evalueringer kan inneholde mer spesifikke spørsmål, som muligens kan være knyttet til konkrete prosjekter eller hendelser i virksomheten. Spørsmålene krever gjerne at respondenten vurderer kandidaten på en skala – altså gir tallverdier.

Det er likevel viktig å ta med noen åpne spørsmål for å gi rom for kvalitative tilbakemeldinger og kommentarer som eventuelt ikke passer inn i noen av vurderingskategoriene. I dag er det heldigvis ikke et tungt og tidkrevende arbeid å sortere og analysere slike fritekstsvar. Netigate har nemlig utviklet et kraftig verktøy ved som ved hjelp av kunstig intelligens, gjør sorteringsjobben raskt og enkelt – nemlig tekstanalyse.


Les mer om Netigates unike analyseverktøy her: Hvordan fungerer tekstanalyse i praksis


Skisse over 360 graders lederevaluering

Unngåelsestaktikker

Det kan virke mot sin hensikt å inkludere spørsmål som inviterer til noen form for sammenligning mellom medarbeideren og dennes kolleger og/eller forgjenger. Selv om feedbacken i en 360 graders lederevaluering er positiv, kan det dømmende aspektet ved slike sammenligninger være skadelig og føre til rivalisering mellom avdelinger eller demotivasjon blant de ansatte. Det er også bedre å unngå vage og generaliserende spørsmål og prøve å holde seg til konkrete fakta og spesifikke eksempler.


Ta en tjuvtitt på Netigate EX – vårt splitter nye verktøy for Employee Experience!

Er du kjent med Netigates pakkeløsning for 360 graders feedback?

Netigate kan nå tilby deg en flott pakkeløsning for dine 360-undersøkelser. Vi har laget en komplett løsning – 360° feedback service. Dette er en total pakkeløsning som kombinerer den nyeste teknologi med menneskelig ekspertise. Her får du både innsikt og anbefalinger om hvordan du kan forstå, utvikle og coache lederne for å skape mer fremgangsrike team og organisasjoner.

Sjekk ut Netigates brukervennlige 360 feedback software og registrer deg for en kostnadsfri prøveperiode i dag.