360 graders feedback

360 graders feedback är ett begrepp som de flesta inom företagsvärlden någon gång stött på. Målet är att förse anställda med feedback från olika perspektiv. Detta inkluderar chefer, medarbetare, underordnade och en självutvärdering. Att få feedback från personer på olika nivåer ger en bred helhetsbild av vilka egenskaper dina medarbetare besitter. Detta har gjort 360 graders feedback till ett nyckelverktyg inom flera organisationer.

Fördelarna med 360 graders feedback

Den detaljrika feedbacken framhäver eventuella egenskaper som behöver förbättras och områden som fungerar bra i dagsläget. För arbetsgivare blir en av fördelarna att kunna identifiera anställda som är i behov av ytterligare hjälp med det dagliga arbetet. En 360 graders evaluering kan även betona om personalen är i behov av extra utbildning i särskilda områden och om eventuella förändringar i utbildningsplanen måste göras.

Så går det till

Evalueringen går ut på att 8-12 kollegor ombeds att värdera olika påståenden och egenskaper på en betygsskala om 1-10. De numeriska värdarna är enkla att analysera och ger snabbt en tydlig bild av situationen. Det går även att utveckla svaren med övriga kommentarsfält när det behövs.
Syftet med 360 graders feedback kräver att frågorna besvaras av kollegor med olika relationer till personen som är i fokus. Utvärderar du exempelvis en team-leader ska evalueringen ske på fyra nivåer: av högre chefer, av chefer på samma nivå, av underordnade och till sist en självutvärdering.

Skapa din första undersökning på några minuter.

  • Använd våra färdiga mallar för undersökningar eller skapa din egna från grunden
  • Skicka undersökningar via email, SMS, länk, API eller individuella inlogg
  • Analysera svaren med filter och AI

Testa kostnadsfritt Testa vår plattform i 30 dagar. Inget betalkort behövs. Avslutas automatiskt.

När passar det med 360 graders feedback?

>
Det finns en mängd olika teorier om vart och när det är bäst att genomföra en 360 graders evaluering. Det är vanligt att företag har ett utvecklingssamtal varje halvår och då förekommer ofta 360 graders feedback i samband med lönesamtalet.

Andra anser att alla drar nytta av att kontinuerligt använda 360 graders feedback och inte enbart i samband med ett lönesamtal. Framförallt ser vi att ny personal drar stor fördel av upprepade möten med 360 graders feedback eftersom det hjälper deras utveckling. Dessutom kommer de snabbare in företaget. Mer frekvent feedback tillåter även specifika frågor som är relaterade till speciella projekt, kunder eller incidenter inom företaget – något som är mycket användbart.

Att tänka på

Det är kontraproduktivt om du ställer frågor som jämför olika medarbetare. Även om feedbacken är positiv så kan den dömande tonen vara skadlig. Dessa frågor kan skapa rivalitet och bristande motivation. Det är även en bra idé att undvika vaga, generaliserade eller sexistiska frågor/påståenden. Håll dig därför till konkret fakta och ställ frågorna med en opartisk ton för att få ut korrekt information.


Gör en 360 graders utvärdering med Netigate

Om du inte är medveten om dina egna och medarbetarnas styrkor och svagheter är det svårt att veta vad som krävs för att företaget ska kunna utvecklas. Med Netigate Insight Platform får du tillgång till allt som behövs för att komma igång med frekventa 360 graders utvärderingar.

Läs mer om vår mjukvara för 360 feedback eller testa Netigate kostnadsfritt idag