360 graders feedback

360 graders feedback är ett begrepp inom företagsvärlden som syftar till att ge anställda feedback från olika perspektiv, inklusive chefer, medarbetare, underordnade och en självutvärdering. Denna typ av undersökning används ofta för att förstå och utveckla ledarskapet. Detta ger en bred helhetsbild av medarbetarnas egenskaper och har blivit ett värdefullt verktyg inom flera organisationer.

Fördelarna med 360 graders feedback

Den detaljrika feedbacken framhäver eventuella egenskaper som behöver förbättras och områden som fungerar bra i dagsläget. För arbetsgivare blir en av fördelarna att kunna identifiera anställda som är i behov av ytterligare hjälp med det dagliga arbetet. En 360 graders evaluering kan även betona om personalen är i behov av extra utbildning i särskilda områden och om eventuella förändringar i utbildningsplanen måste göras.


Läs även vår e-book: 360 graders feedback – Utveckla ledarskapet med feedback


Fördelarna med 360 graders feedback

En av fördelarna med 360 graders feedback är den detaljerade och omfattande feedbacken som hjälper till att identifiera områden för förbättring och styrkor hos medarbetarna. Genom att utvärdera olika påståenden och egenskaper på en betygsskala kan arbetsgivare snabbt få en tydlig bild av situationen och identifiera vilka anställda som behöver ytterligare hjälp eller utbildning. Syftet är att främja utveckling hos medarbetarna och uppmuntra dem att nå sin fulla potential inom organisationen.

5 fördelar om hur det gynnar dina anställda:

1. Ökad självkännedom: Medarbetarna får en övergripande redogörelse för sina styrkor och förbättringsområden. Det ger insikt i deras beteende och hur de uppfattas av kollegor och chefer.

2. Balanserad och väl avvägd bild: Eftersom feedbacken kommer från olika personer som arbetar tillsammans med den anställde blir den mer rättvis och korrekt än om det bara kom från chefen.

3. Identifiering av styrkor: Det är viktigt att bekräfta medarbetarens styrkor för deras personliga utveckling. Genom att identifiera och utveckla styrkor kan medarbetaren prestera ännu bättre i arbetet, vilket påverkar företagets effektivitet och framgång.

4. Upptäcka omedvetna beteenden: Feedbacken kan visa medarbetaren beteenden som de kanske inte var medvetna om, vilket ger möjlighet till fortsatt utveckling och förbättring.

5. Utveckling av nya kompetenser och beteenden: En viktig fördel med 360 graders feedback är att den ger en utgångspunkt för att skapa en skräddarsydd utvecklingsplan tillsammans med medarbetaren. Detta hjälper medarbetaren att ta kontroll över sin karriär och ökar engagemanget.

När passar det med 360 graders feedback?

Det finns en mängd olika teorier om vart och när det är bäst att genomföra en 360 graders evaluering. Det är vanligt att företag har ett utvecklingssamtal varje halvår och då förekommer ofta 360 graders feedback i samband med lönesamtalet.

Andra anser att alla drar nytta av att kontinuerligt använda 360 graders feedback och inte enbart i samband med ett lönesamtal. Framförallt ser vi att ny personal drar stor fördel av upprepade möten med denna typ av feedback eftersom att det hjälper deras utveckling. Dessutom kommer de snabbare in företaget. Mer frekvent feedback tillåter även specifika frågor som är relaterade till speciella projekt, kunder eller incidenter inom företaget – något som är mycket användbart.

Att tänka på

Det är viktigt att utforma 360 graders feedback-undersökningar på ett lämpligt sätt och undvika att jämföra medarbetare eller använda en dömande ton. Genom att hålla frågorna konkreta, opartiska och baserade på fakta kan man få korrekt och användbar information.


Läs även vår artikel: Exempel på 360 garders feedbackfrågor


Skapa din första undersökning på några minuter.

  • Använd våra färdiga mallar för undersökningar eller skapa din egna från grunden
  • Skicka undersökningar via email, SMS, länk, API eller individuella inlogg
  • Analysera svaren med filter och AI

Testa kostnadsfritt Testa vår plattform i 30 dagar. Inget betalkort behövs. Avslutas automatiskt.

Utforma undersökningar för 360 graders feedback med Netigate

Om du inte är medveten om dina egna och medarbetarnas styrkor och svagheter är det svårt att veta vad som krävs för att företaget ska kunna utvecklas. Med Netigates software för 360 feedback kommer du lätt igång med dina undersökningar. I vårt bibliotek av färdiga mallar hittar du en mall för 360 graders feedback. Du kan läsa mer om vår software för 360 feedback eller testa vår plattform kostnadsfritt i 30 dagar.

För dig som vill ha extra stöttning i dina 360 graders feedback-utvärderingar erbjuder vi även support och konsultation. Läs mer om vårt paket för 360° feedback Service här.