frågor för medarbetarundersökningar

Syftet med medarbetarundersökningar är att ge dina anställda en röst. Genom att göra medarbetarundersökningar ger du din anställda en möjlighet att dela med sig av vad som fungerar bra men också om vad som fungerar mindre bra. För att få ut bästa möjliga av din undersökning är det därför viktigt att du formulerar frågorna korrekt.

I denna artikel ger vi dig tips på frågor för medarbetarundersökningar och vilka frågetyper du kan använda dig av.

Börja alltid med att formulera ditt syfte

Innan du börjar med att formulera frågor för din medarbetarundersökning bör du alltid börja med att formulera ditt syfte. Ditt syfte kan exempelvis vara att förstå vad dina medarbetare tycker om kontoret, samarbetet mellan olika team, eller hur de mår just nu. När du har formulerat ett syfte kommer det bli lättare att sätta upp tydliga mål men också att formulera dina frågor för medarbetarundersökningar.

Skapa din första undersökning på några minuter.

 • Använd våra färdiga mallar för undersökningar eller skapa din egna från grunden
 • Skicka undersökningar via email, SMS, länk, API eller individuella inlogg
 • Analysera svaren med filter och AI

Testa kostnadsfritt Testa vår plattform i 30 dagar. Inget betalkort behövs. Avslutas automatiskt.

Exempel på frågor för medarbetarundersökningar

Som sagt, när det syfte är på plats kommer det bli lättare att formulera dina frågor. Har du aldrig gjort en medarbetarundersökning kan det vara klurigt att formulera frågor. Kanske är du van att jobba med medarbetarundersökningar men behöver få lite inspiration och exempel på frågor du kan ställa? Oavsett om du är ny eller inte är det alltid bra att hålla sig uppdaterad.

Förslag på frågor:

 1. Hur tillfredsställd är du med din nuvarande roll?
 2. Jag känner gemenskap med mina kollegor
 3. Jag känner mig uppskattad på jobbet
 4. Jag kan göra min röst hörd
 5. Min närmsta chef är en bra förebild
 6. Finns det något du skulle vilja se förbättras på arbetsplatsen?
 7. Jag litar på att högstaledningen gör vad som är bäst för företaget
 8. Jag har tillgång till den informationen jag behöver i mitt dagliga arbete
 9. Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera företag X som arbetsgivare till andra? (Detta är den klassiska eNPS frågan).

Ovan är några exempel på frågor för medarbetarundersökningar, du kan självklart utveckla frågorna beroende på vad det är du vill veta. När vi har frågorna på plats kan vi nu ta en närmre titt på olika frågetyper att använda och vilka som passar bäst för ditt ändamål.

Vill du inte själv utforma dina egna frågor kan du alltid använda ett undersökningsverktyg som erbjuder färdiga mallar för medarbetarundersökningar.

Frågetyper

Det finns olika frågetyper att använda när du bestämt dina frågor för medarbetarundersökningar. När du gör en medarbetarundersökning behöver du inte bara ha koll på ditt syfte och frågor att ställa utan också vilka olika frågetyper som finns. Ska du ställa direkta frågor? Eller kategoriserade frågor? När du vet det kommer det bli lättare att välja rätt frågetyp. Nedan går vi igenom olika frågetyper för medarbetarundersökningar.

Betygsskalor

En vanlig frågetyp att använda är betygsskalor, det har en skala med svarsalternativet i ett intervall, exempelvis mellan 0 till 100 eller 0 till 10. Respondenterna väljer det tal som bäst stämmer överens med deras upplevelse.

Employee Net Promoter Score (eNPS) är ett bra exempel på på fråga med betygsskala. Där frågar du helt enkelt medarbetarna hur sannolikt det är att på skala mellan 0 till 10 att de skulle rekommendera företaget till en vän eller kollega.

frågor för medarbetarundersökningar
eNPS görs med hjälp av frågetypen betygsskala

Ett annat exempel på betygskala är när du vill ranka något, se nedan exempel. Tänk dock alltid på att ha med ett svarsalternativ med vet ej/kan ej bedöma – då vissa medarbetare är nya i sin roll eller helt enkelt inte har tillräckligt med information för att kuna bedöma påstående ännu.

Frågor med betygsskala

Flervalsfrågor

Flervalsfrågor är en annan populär frågetyp. Här får de svarande välja ett eller flera alternativ från en lista med svar som du själv bestämt.

Exempel på flervalsfrågor

Radioknappar

Radioknappar här ger du din medarbetare möjlighet att att endast välja ett svar från en rad förutbestämda svarsalternativ. Dessa används då endast ett av fler möjliga svarsalternativ får väljas.

frågor för medarbetarundersökningar
Exempel på radioknappar

Fördelarna med att använda betygsskalor, flervalsfrågor eller radioknappar är att de ger dig statistik. Det gör det även enkelt för dig att få en filtrerad analys.

Nackdelarna däremot är att betygsskalor, flervalsfrågor och radioknappar inte ger dig en djupare analys om varför respondenterna svarat så som dom gjort. Och det är i fritextsvaren dom riktiga insikterna finns att hämta.

För att få en djupare analys och insikter om varför respondenterna kryssat i ett visst svar bör du därför även inkludera med fritextsvar. Detta kan du bland annat göra genom att lägga till utrymme för kommentarer till svaren. På så sätt öppnar du upp för dialog och kan få handlingsbara insikter om vad du behöver göra för att få ett ännu högre betyg, eller för att bibehålla ditt hög betyg. Dessutom är fritextsvar en guldgruva när det kommer till handlingsbara insikter.

Fritextsvar

Fritextsvar gör det möjligt för respondenterna att skriva en text. Denna typ av fråga i din medarbetarundersökning är utmärkt att använda när du vill att respondenterna ska kommenterar eller motivera sitt svar. Låt oss titta på ett exempel:

Du använder eNPS frågan i din medarbetarundersökning, alltså ”hur sannolikt är det på en skala mellan 0 till 10 att du skulle rekommendera företaget till en vän eller kollega”. Här ber du alltså dina anställda att ge dig ett betyg på en skala. Men genom att lägga till en fråga med fritextsvar där du exempelvis frågar ”vad krävs för att du ska ge oss ett ännu högre betyg” kan du få en mer detaljerad förklaring till anledningen bakom bakom betyget.

Många undviker dock att jobba med fritextsvar då det krävs mer tid för analys. Men genom att använda ett undersökningsverktyg med textanlys där AI gör jobbet åt dig kan du öppna en skattkista med insikter. En textanalysfunktion hjälper dig att snabbt och enkelt sortera igenom fritextsvar för att komma till kärnan av feedback. På så sätt får du inte bara viktiga och handlingskraftiga insikter, utan du sparar också tid och pengar.


Läs även vår artkel: Enkätfrågor – format, funktion och exempel.


Kom igång idag!

Medarbetarundersökningar syftar till att samla in feedback från dina medarbetare för att förbättra arbetsplatsen. Som ovan exempel kan du inkludera frågor om ledarskap, arbetsmiljö, kommunikation med mera. Kom dock ihåg att det är viktigt att du formulerar ditt syfte innan du börjar utforma frågor för medarbetarundersökningar. Men kanske viktigast av allt – använd och jobba med resultatet från din undersökning – att göra en medarbetarundersökning och sedan inte agera på resultatet är kontraproduktivt!

Så kom igång direkt och skicka din första medarbetarundersökning inom några minuter! Testa Netigate kostnadsfritt i 30 dagar. I vår plattform får du även tillgång till ett bibliotek med färdiga mallar och frågor för medarbetarundersökningar. Klicka här och testa idag!