metoder for produktundersøkelser

Når du har et nytt produkt, tjeneste eller konsept du ønsker å lansere, bør du alltid begynne med en produktundersøkelse for å få bedre forståelse for hva din målgruppe ønsker. Et av de viktigste aspektene ved produkttesting er å forsikre at ditt produkt møter behovene og kravene til de som skal kjøpe ditt produkt eller tjeneste. Dette er rimelig ukomplisert: du har en idé − eller et tilbud − og må nå undersøke om det finnes etterspørsel. Det finnes en rekke metoder for produktundersøkelser som kan hjelpe deg å vurdere ditt nye konsept.

Den beste fremgangsmåten er undersøkelser i rett sammenheng; det vil si med reelle kunder i en reell verden. Metodene som brukes er blant andre:

  • Intervjuer; enten personlige eller over telefon. Mange misliker å svare på spørsmål over telefon, og kan i mange tilfeller avvise å svare på en mindre høflige måte − så ikke bli overrasket om folk slenger på røret.
  • Nettbaserte undersøkelser og spørreskjemaer. Denne metoden er utvilsomt den enkleste og mest effektive fremgangsmåten for produktundersøkelser, og krever lite av respondenten annet enn tilgang til en pc med internettilkobling.
  • Undersøkelser og spørreskjemaer gjennom brevpost. Husk at dersom det er til besvær for respondenten å svare −for eksempel at de må fysisk gå til postkontoret og sende et dokument − blir sannsynligheten for å miste mange respondenter stor.

Dersom du er tidlig i oppstartsfasen og har behov for å holde kostnadene til et minimum, finnes det noen gode metoder for produktundersøkelser som ikke vil koste deg altfor mye:

  • Be venner om å spørre sine familier og venner om tilbakemelding på din nye idé. Unngå å spørre din egen familie eller venner, da de fort blir partiske ved at de bryr seg om deg og ikke vil såre deg dersom de ikke liker produktet ditt.
  • Dersom ditt produkt har en bestemt målgruppe, som for eksempel hjemmeværende mødre med nyfødte spedbarn, kan du oppsøke personer som passer denne profilen og be dem ta med seg en gruppe venner i samme målgruppe (ideelt 5−8 personer) til å prøve ut ditt produkt. Diskuter produktet, produktets pris, styrker og svakheter og forpakning med målgruppen. Gjennomfør minst to økter for å få et bredere grunnlag meninger. Gi gruppen din en liten gave som takk; det settes alltid pris på!