Hvordan lykkes med styreevaluering

Det er tid for din årlige evaluering av styret, men hva må du tenke på for å virkelig lykkes med din styreevaluering? Og hvorfor lage en? Les videre så skal vi fortelle deg mer!

Hvordan fungerer et styre og hva er en styreevaluering?

Et selskapsstyre består av en utvalgt gruppe medlemmer som har kunnskap om bransjen selskapet opererer i. Disse personene har ulike erfaringer og ferdigheter til fordel for selskapets utvikling, og komme med forskjellige innfallsvinkler. Styrets hovedformål er å ta ansvarlige og viktige beslutninger som fremmer selskapets suksess.

Det anbefales regelmessig evaluering av styrearbeid når det gjelder eierstyring og selskapsledelse. En styreevaluering gjøres vanligvis en gang i året og består av evalueringsspørsmål som blir besvart av styret selv.

Lag din første undersøkelse på noen få minutter.

  • Bruk våre ferdige maler for undersøkelser eller lag dine egne fra bunnen av.
  • Send undersøkelser via e-post, SMS, lenke, API eller individuell pålogging.
  • Analysere svarene med filter og AI.

Prøv kostnadsfritt Test selv de ulike funksjonene våre i 30 dager. Det kreves ikke betalingskort. Avsluttes automatisk.

Hvorfor trenger vi styrevurderinger?

Et selskap har mange interessenter og aksjonærer, og da er åpenhet en av de viktigste årsakene til å gjennomføre en styreevaluering. Når styrets effektivitet, engasjement og ansvar blir synliggjort, er aksjonærene forsikret om at deres investering er godt plassert, og at selskapets strategi følges.

Imidlertid kan dynamikken i et styre være komplekst. Når mange viljer trekker i ulike retninger, kan det være vanskelig å bli enige om beslutninger, samt følge retningslinjer.

Hensikten med en styreevaluering er derfor å se hva som fungerer i styret, samt identifisere utfordringer. Intensjonen er å få medlemmene til å reflektere over arbeidet, og se hvor det er rom for forbedringer. Det endelige målet er å deretter planlegge og forbedre ledelsens innsats i selskapet. En styreevaluering bør derfor sees på som en viktig investering i selskapets fremtid.

Hvordan lykkes vi med vår styreevaluering?

En styrevurdering bør gjøres minst en gang i året. Sett gjerne en fast dato for evalueringen, og ikke la introduksjon av nye medlemmer kontrollere når styrevurderingen utløper. Det er en god idé å fastsette tidspunkt for undersøkelsen ved innstilling av strategisk plan og mål for virksomheten. På denne måten kan du flette endringer og viktige tiltak inn i den årlige planleggingen.

Nedenfor viser vi noen viktige aspekter for å lykkes med styreevalueringen.

1. Bruk de samme spørsmålene hvert år

Når du designer evalueringen, er det viktig å bruke de samme spørsmålene over tid. Ved å gjøre dette, kan du måle de samme parameterne fra år til år, og se om det har vært forbedringer eller svekkelser i styret.

2. Tenk på tydeligheten

Bruk god tid på å utforme spørsmålene. Klare spørsmål fører til klare svar. Spørsmålene regulerer også hvor godt styreevalueringen blir mottatt, og hvor villige de spurte er til å dele sine tanker og refleksjoner.

3. Formidle at det må gjøres

Det anbefales å gjennomføre styrevurderinger jevnlig. Derfor er det viktig å formidle at deltakelsen er viktig. Vær derfor meget nøye med å poengtere at alle må medvirke og besvare spørsmålene for å få et godkjent resultat.

4. Benytt resultatet som benchmark

Mange bruker resultatene fra undersøkelsen til å sammenligne seg med ulike styrer i samme bransje. Det er kanskje en bestemt standard å strekke seg etter i din bransje?

5. Samle resultatene og lag en handlingsplan

Når resultatene er analysert, har sannsynligvis en rekke problemområder dukket opp. Da er det viktig å utforme en gjennomførbar handlingsplan for å forbedre og effektivisere styrets arbeid, samt øke engasjementet. Ta også disse endringene med i den årlige planleggingen for hele virksomheten.

6. Formidle planene

Resultatene som kommer frem fra styreevalueringen bør alltid offentliggjøres og formidles til både ansatte og interessenter, så vel som aksjonærer. Derfor er det alltid bra å sette av tid til å tydelig formidle resultatet med et møte eller en presentasjon. På denne måten føler alle seg involvert, og forstår betydningen av evalueringen.

Lag din styreevaluering i dag!

En styreevaluering er en undersøkelse som er anbefalt, og som utføres en gang i året. Dette er en viktig investering i selskapets fremtid, og måler hvor godt styremedlemmene presterer over tid. Det viser også hvor godt arbeidet er i tråd med selskapets mål og strategi.

Husk også at du kan kombinere en styrevurdering med periodiske pulsmålinger for å regelmessig kunne vurdere hvor godt styret fungerer.

Et godt styre begynner med gode ledere. Vi i Netigate hjelper deg med å evaluere ditt styret for å bygge sterke ledere. Kontakt oss i dag så forteller vi mer!