Har du en god idé du ønsker å realisere? Gratulerer! Et viktig steg i denne utviklingen er å gjennomføre en produktundersøkelse.

Hvordan gjennomføres en produktundersøkelse?

Før du starter lanseringen av produktet eller tjenesten er det nødvendig å gjennomføre grundige undersøkelser for å finne ut om produktet/tjenesten vil lykkes, om det finnes liknende produkter på markedet, og hvilke metoder som er de beste for å utvikle, markedsføre og selge dine egne.

Dette kalles produktundersøkelser og er et viktig steg i utviklingen av et nytt produkt. Du kan gjennomføre produktundersøkelser ved hvert steg i produktutviklingsprosessen  for å identifisere utfordringer og forhindre dyre feilsteg.

 

De innledende undersøkelsene hjelper deg å evaluere din nye produkt- eller tjenesteidé for å finne ut hvorvidt det finnes behov, og akkurat hva dine potensielle kunder ønsker.

Dersom ditt produkt eller tjeneste allerede eksisterer på markedet, vil undersøkelsene avdekke om de eksisterende alternativene møter kundenes behov og forventninger. På denne måten avdekker du hva du kan gjøre annerledes for å møte kundenes behov, og også hva du kan gjøre for å overgå og vinne over konkurrentene.

 

Hvordan gjennomføres produktundersøkelser?

I den innledende fasen undersøkes hva som er tilgjengelig på markedet allerede; gransk reklamer og annonser i aviser og blader, i tillegg til på TV og nett. Når du har fått en forståelse for hva markedet allerede tilbyr, må du finne ut om det finnes etterspørsel ved å gjennomføre en kartleggingsundersøkelse: det kan dreie seg om en undersøkelse på nett, over telefon, personintervjuer, eller kanskje en papirundersøkelse der undersøkelsen sendes i posten. Sistnevnte er ikke alltid like populært hos respondentene, da det som regel betyr at de må sende svarene sine tilbake til deg gjennom brevpost. Undersøkelser på nett er en god og kostnadsbesparende måte å gjennomføre en produktundersøkelse på, i tillegg til at du får tilgang på datamønstre mye raskere.

 

Et av de mest berømte sitatene til Apple-grunnlegger Steve Jobs er “Det er ikke forbrukerens jobb å vite hva de vil ha”. Det er helt klart en viss sannhet i dette utsagnet, men resultatene fra kartleggingsundersøkelsen er likevel nyttige som en grunnleggende måling. Selv om resultatene alene ikke garanterer suksess, vil det gi god innsikt i hva kundene er på jakt etter, og dette er svært nyttig i seg selv.