automatisere-handtering-av-tilbakemeldinger_560Hva er API, og hvordan kan det hjelpe deg å spare tid og jobbe mer effektivt med tilbakemeldinger fra kunder og medarbeidere? API betyr Application Programming Interface og gjør det mulig for et system, f.eks. et CRM-system eller bedriftssystem, å snakke med et annet system, f.eks. et undersøkelsessystem. Det betyr at en bestemt hendelse i ett system automatisk fører til at det blir sendt ut en spørreundersøkelse. I dag jobber selskaper i alle størrelser med alt fra å kople svarene fra f.eks. NPS-undersøkelser til kundens profil i CRM-systemet, til at spørreundersøkelsene trigges automatisk av spesifikke hendelser og at resultatet sendes automatisk til ulike personer på ulike nivåer.

Her gir vi deg fem ulike eksempler på hvordan en API-kopling kan automatisere arbeidet med tilbakemelding på ulike nivåer, og åtte spørsmål å reflektere over når det gjelder hvordan du og ditt selskap kan jobbe mer effektivt ved hjelp av en API-løsning.

Spar tid ved å automatisere flyten for tilbakemeldinger

Å automatisere utsendingen av spørreundersøkelser gjør det enklere å samle inn umiddelbare tilbakemeldinger fra respondentene og øker mulighetene til å agere umiddelbart. Du når din spesifikke målgruppe når det er som mest relevant for dem og forenkler arbeidet knyttet til undersøkelsesprosessen fordi mer kan gjøres automatisk. Hvilke systemer som skal koples sammen, hvilke undersøkelser som skal trigges, når de skal sendes ut og hvordan det skal presenteres kan selvsagt variere avhengig av størrelse og behov i hvert selskap eller organisasjon. For å få et bedre bilde av behovet i ditt selskap, kan du sjekke ut disse åtte spørsmålene som vi har satt sammen!

Lag din første undersøkelse på noen få minutter.

  • Bruk våre ferdige maler for undersøkelser eller lag dine egne fra bunnen av.
  • Send undersøkelser via e-post, SMS, lenke, API eller individuell pålogging.
  • Analysere svarene med filter og AI.

Prøv kostnadsfritt Test selv de ulike funksjonene våre i 30 dager. Det kreves ikke betalingskort. Avsluttes automatisk.

Fem eksempler på hvordan større og mindre bedrifter kan jobbe med automatiserte spørreundersøkelser

Her er fem eksempler på hvordan selskaper i ulike størrelser og bransjer kan jobbe mer effektivt ved å automatisere undersøkelsesarbeidet med API.

Konsulentselskapet som har automatisert både kunde- og medarbeiderundersøkelser

automation-api-2Eksempel A er et konsulentselskap i IT-bransjen. De har 26 konsulenter som er ute på både kortere og lengre oppdrag hos forskjellige typer selskaper. Hver gang en konsulent avslutter et oppdrag, sendes en spørreundersøkelse automatisk ut til kunden, som vurderer konsulentens arbeid. Også den enkelte konsulent får regelmessig en spørreundersøkelse der de må svare på hvordan de opplever det siste oppdraget, sitt syn på egen innsats og eventuelle utfordringer. Alle svar går automatisk inn i selskapets CRM- og personalsystem. Siden de ansatte er mer på andre kontorer enn sitt eget, hjelper denne prosessen ledelsen til hele tiden å ha oversikt over hvordan de ansatte presterer og hvordan de trives.

Den internasjonale butikkjeden som har automatisert hele undersøkelsesprosessen

automation-surveys-api_1Eksempel B er en internasjonal butikkjede for hjemmeelektronikk. Når en kunde kjøper noe i en av kjedens 250 butikker, registreres det i deres forretningssystem ved at kunden drar kundekortet sitt. Kjøpet trigger automatisk en spørreundersøkelse som blir sendt via SMS til kundens mobiltelefon like etter kjøpet. Kunden får da mulighet til å gi tilbakemelding, og resultatet av denne blir sendt til forskjellige personer i selskapet, avhengig av hva kunden har svart. Toppledelsen har et resultatdashboard, der de følger det overordnede resultatet i sanntid, mens hver enkelt butikksjef kan se sitt eget resultat og sammenligne det med snittet for selskapet. Dette hjelper ledelsen til å få en rask og kontinuerlig oversikt, samtidig som kundenes tilbakemeldinger umiddelbart sendes til den respektive butikken slik at de kan handle raskt.

Yrkeshøyskolen som har automatisert kursevalueringene

api-automation3Eksempel C er en yrkeshøyskole der de tidligere hadde problem med at lærerne syntes det var for tungvint og tok for mye tid å sende ut kursevalueringene manuelt. Ved å automatisere dette må lærerne nå bare avslutte kurset, så blir evalueringene sendt ut til kursdeltakerne. Hver lærer kan deretter logge inn på en separat resultatvisning for å få en oversikt over egne resultater, både det siste og tidligere.

Kleskjeden som har forkortet, effektivisert og automatisert medarbeiderundersøkelsene

api-automation-enps-4Eksempel D er en kleskjede som tilbyr eksklusive klær for utendørsbruk. De har 102 ansatte fordelt på butikker i fem ulike land. Ettersom hele ledelsen sitter i samme land, hadde de behov for å få et overordnet og kontinuerlig bilde av hvordan alle medarbeiderne trives på sine respektive arbeidssteder. De har valgt å jobbe med pulsmålinger av medarbeiderengasjement via eNPS (employee Net Promoter Score), fordi disse målingene tar kortest mulig tid å besvare og derfor kan sendes ut som en regelmessig pulsmåling hver måned. For å sikre at de virkelig blir sendt ut og slippe å gjøre det manuelt, har de automatisert utsendelsen av undersøkelsene. Ledelsen har et overordnet dashboard der de kan følge resultatet i sanntid og se forskjeller mellom de ulike landene.

Webbyrået som vurderer alle leveranser automatisk

automation-api-survey_5Eksempel E er et webbyrå med 26 ansatte. De gjør alt fra store nettsideprosjekter til mindre nettløsninger. Felles for alle prosjekter er at de har en spørreundersøkelse som automatisk går ut til kunden etter hvert avsluttet prosjekt. De begynte med å sende undersøkelsen ut til kunden manuelt, men gjennom å kople den opp mot CRM-systemet der hvert prosjekt er logget, er det nå tilstrekkelig å avslutte prosjektet for at undersøkelsen skal bli sendt ut. Det innebærer dels at man virkelig er sikker på at undersøkelsen sendes ut, men også at de får tydelige resultater som de kan følge kontinuerlig over tid.