Är du medveten om fördelarna med att använda 360 graders feedback? I den här artikeln kommer du att lära dig mer om varför, när, hur och hur man använder en 360 graders undersökning. Detta är bara en av flera varianter av en medarbetarundersökning, men en viktig tillgång i ditt feedbacksystem.

Varför ska du använda 360 graders feedback?

Kompetenta och motiverade chefer är en viktig del av varje företags framgång. Den klassiska 360 graders feedbacken utvärderar chefer på fyra nivåer. Framför allt hjälper det till att stötta varje chef i deras utveckling genom att identifiera deras styrkor och svagheter. På så sätt ger denna utvärdering en bred överblick över ledarskapskvalitéerna. Och har därmed blivit ett viktigt instrument för att säkerställa kundnöjdhet.

Använd 360 graders feedback för att förstå och utveckla ledarskapet
Skapa din första undersökning på några minuter.

  • Använd våra färdiga mallar för undersökningar eller skapa din egna från grunden
  • Skicka undersökningar via email, SMS, länk, API eller individuella inlogg
  • Analysera svaren med filter och AI

Testa kostnadsfritt Testa vår plattform i 30 dagar. Inget betalkort behövs. Avslutas automatiskt.

Använd 360 graders feedback för att stötta utvecklingen

Feedback från flera perspektiv är holistisk och åtskiljande vilket leder till att 360-gradersmetoden har många fördelar för ditt företag. Bland annat betyder det att du kan identifiera både styrkor och svagheter. Styrkor kan användas på ett målinriktat sätt och vidare främjas genom utbildning. Genom att du jämför dina chefers självbilder med andras åsikter kan du hjälpa chefer att bedöma sina egna prestationer mer realistiskt.

En 360 graders utvärdering kan också belysa om du behöver erbjuda specifika kompetens- eller utbildningsmöjligheter inom vissa sektorer och därefter ändra utbildningsplanerna.

Hur man arbetar med och använder 360 graders feedback

Som tidigare nämnts är den främsta fördelen med att använda 360 graders feedback det faktum att du gör utvärderingarna på fyra olika nivåer. Inledningsvis frågar du den chef som är direkt överordnad, bland de chefer du utvärderar, för feedback. Detta gör du även för cheferna på samma nivå. Därefter ber du de underordnade medarbetarna om feedback samt ber cheferna att göra en självutvärdering. Konceptet kan dessutom anpassas individuellt. Du kan alltså lägga till vissa nivåer, till exempel att fråga kunder och lämna andra utanför.

Med 360 graders feedback kan du till exempel täcka ämnen som inkluderar kommunikationsfärdigheter, en förståelse för de anställdas behov, kompetenserna inom deras arbetsområde etc. Slutligen kan du komplettera svaren med rutor för kommentarer, vilket leder till att du kan utarbeta respondenternas bedömning. Här kan du läsa mer om varför dina anställda drar nytta av en 360 graders feedbackundersökning.


6 tips för att genomföra en framgångsrik 360 graders feedbackutvärdering

Tillvägagångssätt

360 graders feedback utvärderar chefer på fyra nivåer. Deras chef, medarbetare på samma nivå och underordnade anställda uppmanas att ge feedback, likaså cheferna själva genom en självutvärdering. Beroende på dina mål för undersökningen kan du utelämna eller lägga till individuella nivåer.

Ämnen

Ämnen som du kan täcka med 360 graders feedback inkluderar ledarskapskompetenser, kommunikationsfärdigheter, sociala färdigheter och kapacitet för självhantering. Fördelen är att du kan samla in feedback som är holistisk, åtskiljande och kommer från olika perspektiv.

Påskynda kommunikation

Innan du ger respondenterna en länk till undersökningen via e-post borde du, via din HR-avdelning, tydligt förklara syftet och fördelarna med att genomföra 360 graders feedback. Detta kommer att öka din personals acceptans och vilja till att delta i undersökningen.

Relevanta personer

För att få meningsfulla insikter från din undersökning borde du inte låta anställda utvärdera chefer som de inte är i direkt kontakt med. Däremot borde du fortfarande undersöka anställda som kanske inte arbetar inom samma område som cheferna, men som fortfarande är i nära kontakt med dem.

De rätta frågorna

Det är kontraproduktivt att ställa frågor som får respondenterna att jämföra olika chefer. På samma sätt borde du undvika otydliga, generaliserande eller sexistiska frågor eller uttalanden. Fokusera istället på beteenden som kan observeras och formulera frågor på ett opartiskt sätt.


Vad är fördelarna med att använda 360 graders feedback?

Att använda 360 graders feedback kan vara lönsamt på många sätt för dina chefer, men också för ditt företag som helhet. Här är några fördelar:

Holistisk feedback

Utvärdering från flera perspektiv hjälper dig att få holistisk och åtskiljande feedback, vilket leder till att en meningsfull representation av kompetenser möjliggörs. En klassisk undersökning ger dig endast subjektiva insikter från ena sidan. Respondenterna i undersökningen kommer inte alltid att arbeta i nära kontakt med de chefer de utvärderar. Med andra ord, kommer de alltså inte att kunna ge meningsfulla insikter i vissa aspekter. Detta är däremot inte fallet för medarbetare och anställda, de kommer att ha dessa insikter med anledning av att de arbetar med cheferna. Därför är acceptansgraden för resultatet från en 360-gradersutvärdering också högre.


Läs även vår e-bok: 360 graders feedback – Utveckla ledarskapet med feedback


Jämföra självbilder och andras åsikter

Klassiska metoder för ledarskapsfeedback fokuserar främst på andras åsikter. Jämförelsen av självbilder och andras åsikter tillåter emellertid cheferna en mer realistisk bedömning av sina egna färdigheter.

Insikter om styrkor och svagheter

Den mångsidiga utvärderingen hjälper till att identifiera entydiga styrkor och svagheter hos dina chefer. För att presentera resultaten för dina chefer kan du lista de fem bästa kompetenserna som utvärderades positivt. Du kan även lista svagheten, vilket leder till att konkreta sätt som kan förbättra dem kan utvecklas. Detta hjälper din allmänna ledarskapsutveckling.

Upptäck potential

Skillnaden mellan självbilden och åsikten gör det också möjligt för dina chefer att avslöja styrkor som de kanske inte har varit medvetna om. Det hjälper också till att identifiera kompetenser som respondenterna kanske inte värderar lika högt som cheferna själva gjorde. På så sätt kan du använda 360 graders feedback för att upptäcka områden som annars kanske förblivit upptäckta.


Dra nytta av fördelarna som 360 graders feedback erbjuder med Netigate

Om dina ledare inte är medveten om sina egna styrkor och svagheter samt sina anställdas är det svårt att sätta fingret på vad som behövs för att utveckla företaget. Med Netigates software för 360 feedback kan du sätta upp din första undersökning på några minter. Du kan även testa vår plattform kostnadsfritt i 30 dagar, du hittar en färdig mall för 360 graders feedback. Dessutom erbjuder vi ett färdigt paket för dig som vill komma igång med att använda 360 graders feedback direkt.