Hur kommer framtiden för den digitala utvecklingen att se ut? Coronapandemin har utan tvivel skyndat på den digitala omställningen och förändrat hur verksamheter bedrivs. Förändringen har gått fort och pressat oss till att tänka nytt för att anpassa oss till situationen. För att kunna dra nytta av den digitala utvecklingen är det bra att hålla koll på framtida digitala trender. I denna artikel går vi igenom 5 digitala trender under 2022 som du behöver ha koll på!

1. Ökad användning av molntjänster

Innan coronapandemin var många skeptiska till hybridarbete och hur väl det skulle fungera att arbeta på distans. Nu börjar hybridarbete däremot ses som det nya normala och verkar vara här för att stanna.

I samband med ökningen av hybridarbete så ökar även användningen av molntjänster. För att hybridarbete ska fungera smidigt så måste företag ha bra programvara. Att använda program som ligger i molnet är praktiskt när du arbetar hemifrån då detta gör att du kan komma åt den data du lagrat i molnet oavsett tid och plats.

Denna digitala trend har även andra fördelar. Till exempel så kräver en molntjänst inte någon lokal infrastruktur vilket betyder att du endast behöver betala för den kapacitet du använder. Dessutom är det enkelt att skala upp eller ner den efter behov.


Läs vår senaste rapport Framtidens arbetsplats – om svenskarna får bestämma!


Redo att stänga the experience gap?

Med vår plattform kan du skicka ut kundundersökningar vi email och SMS. Nå dina kunder där dom är och utvecklas tillsammans med dom!

Kom igång direkt Testa vår plattform kostnadsfritt i 30 dagar. Avslutas automatiskt.

2. Stöd för tredjepartscookies försvinner

Tredjepartscookies används bland annat för att spåra konsumentbeteende online. Många annonsörer nyttjar därför detta för att samla data och skapa personanpassade annonser. Däremot har flera webbläsare gått ut med att de inte längre kommer stödja tredjepartscookies. Safari och Mozilla Firefox var tidiga med detta. Nu har även Google Chrome, som är den största webbläsaren, aviserat att de kommer att sluta stödja tredjepartscookies år 2022. Anledningen till att tredjepartscookies försvinner är för att värna om den personliga integriteten.

Det minskade stödet för tredjepartscookies påverkar framförallt dem som arbetar inom digital marknadsföring. Utan tredjepartscookies kommer det bli svårare att rikta digital annonsering i framtiden och företag måste därför se över detta och ställa om sin verksamhet. Det kommer nu bli viktigare att engagera sin målgrupp på andra sätt. För att skapa initiativ i syfte att locka potentiella kunder till sin hemsida kan man till exempel lägga mer tid på att ta fram och leverera intressant content av hög kvalitet.

3. Dags att stänga företagets ”experience gap”

Trots att många företag samlar in data och identifierar beteendemönster hos sina kunder så uppstår ett så kallat ”experience gap” då företag misslyckas med att möta de förväntningar kunderna har. Kunder bemöts idag av otaliga köpmöjligheter och det är lätt att välja bort en produkt för en annan. En av de digitala trender under 2022 kommer därför bli att göra rätt data tillgänglig i syfte att kunna analysera denna och få tillgång till handlingsbara insikter. Det blir allt viktigare att förstå dig på dina kunder och fokus på att stänga detta ”experience gap” kommer alltså att öka.

För att tillgång till insiktsfull data och handlingsbara insikter så kan företag göra flera olika typer av kundundersökningar. Till exempel kan du mäta Net Promoter Score (NPS) för att se hur sannolik en kund är att rekommendera ditt företag.


Lär dig mer och se vår video 5 tips för en lyckad webinarstrategi.


4. Fokus på att mäta medarbetarresan och kundresan parallellt

Digitaliseringen har, som tidigare nämnt, ökat vårt behov att förstå oss på våra kunder. Kundresan blir allt mer komplex och många företag vill veta hur de ska gå till väga för att analysera kunders digitala kundresa. Men kunder är inte de enda som påverkats av digitaliseringen. Även medarbetare har varit tvungna att anpassa sig till förändringen och hög kundnöjdhet börjar med tillfredsställda medarbetare.

Kund- och medarbetarresan har tidigare behandlats separat. När medarbetare inte känner sig nöjda eller engagerade kan detta leda till att kundupplevelsen påverkas negativt och vice versa. Resorna är således sammankopplade och en digital trend under 2022 kommer därför vara att mäta att dem parallellt.

Genom att börja kartlägga kundresan och medarbetarresan på samma sätt blir det enklare att dra nytta av de fördelar resorna ger varandra. Detta kan man göra genom att mäta resultaten med samma typ av KPI:er för bägge resor, till exempel NPS och eNPS. På så sätt blir kan du koppla samman punkterna mellan kundupplevelse och medarbetarupplevelse.

digitala trender under 2022

Se vår VD prata mer detta i hans webinar Connecting the dots between eNPS and NPS!


5. Vikten av en smidig hemsida

Sökmotoroptimering mäter din hemsidas användarvänlighet vilket är viktigt för att locka kunder. Du vill att din hemsida ska ha hög prestanda och ladda snabbt för att fler ska vilja besöka den. Din hemsida kan ses som ett skyltfönster för ditt företag. Kunder ska ha enkelt att hitta till den och vilja klicka vidare samtidigt som medarbetare ska kunna känna sig stolta över den. Din hemsida behöver inte bara visa upp den produkt eller tjänst du erbjuder utan kan även vara en bra plats att uppmärksamma dina medarbetare på. Ett enkelt sätt att förstå vad dina besökare vill ha mer av är att göra en webbplatsundersökning. På så sätt kan besökare lämna feedback direkt på din hemsida!

För att nå ökad kundnöjdhet är det även bra att erbjuda kundsupport via din hemsida. Denna digitala trend kan du haka på genom att till exempel införa chatbots. Utvecklingen av AI har gjort det möjligt att utveckla effektiva chatbots som i många fall kan erbjuda lika bra kundsupport som dina mänskliga kollegor. År 2022 förväntas även chatbots utveckla emotionell intelligens vilket gör det möjligt för dem att första intentionen bakom en fråga.


Vill du skapa effektiva undersökningar och få handlingsbara insikter?

Netigate ger dig de verktyg du behöver i resan mot nöjda medarbetare och kunder. Kom igång med våra undersökningar och driv ditt företag framåt!NPS-, Onboarding-, Exit-, Churnundersökningar är bara några exempel på de lösningar vi erbjuder.

Registrera dig för ett gratis testkonto, eller ring oss direkt på +46 (0)8 411 71 10.