Si hei til vår nye CEO, Mikkel Drucker. Mikkel har jobbet i tech-bransjen i over 20 år, og har lang erfaring fra SaaS-verdenen. Han er ikke ukjent med å lede selskaper gjennom vekstfaser, og skal nå akselerere Netigates internasjonale ekspansjon. I dette intervjuet skal vi bli kjent med Mikkel, og får høre mer om hvem han er og hans visjoner for Netigate.

Fortell oss litt om din yrkesmessige bakgrunn

Mine tjue års erfaring i tech-verdenen spenner over flere større organisasjoner, samt å jobbe i en europeisk enhjørning og grunnlegge min egen nyetablering. Inntil nylig var jeg Chief Growth Officer på Tacton, hvor jeg hadde ansvaret for strategi, produktledelse, markedsføring og partner- og forretningsutvikling. Jeg har også hatt lederroller i Trustpilot, Stykka, Telenor og Nokia.

Hva gleder du deg mest med din reise i Netigate?

Jeg er svært glad for å bli en del av Netigate fordi vi befinner oss på et fantastisk sted. Det skjer mye spennende i virksomheten – alt fra nyanskaffelser til markedsaktiviteter. Alt her fokuserer på det å gi kunder og medarbeidere en stemme. Netigate er også full av brennende, engasjerte og talentfulle mennesker som kjenner sitt felt godt. Dette er alle ingrediensene man trenger: Et voksende marked, et flott team og et topp produkt. Jeg er meget glad for å bli en del av Netigate.

Hvorfor er det så viktig med kunde- og medarbeideropplevelsen?

Kunde- og medarbeideropplevelsen er sentral i alle moderne organisasjoner. En virksomhet vinner, eller taper, når de leverer opplevelsen. Dersom du ikke handler på de feedback og opplevelsen dine kunder og medarbeidere har, kommer du i utakt med markedet og medarbeiderne og dermed ikke kunne ha vekst. Hvordan man håndterer opplevelsen er et kritisk parameter for virksomheter som ønsker å være konkurransedyktige – og nettopp derfor bør alle virksomheter ta dette på alvor.

Kunde- og medarbeideropplevelsen står sentralt i alle moderne organisasjoner. En virksomhet vinner, eller taper, når de leverer opplevelsen.

Hvor mye tror du medarbeideropplevelsen påvirker kundeopplevelsen?

Jeg tror medarbeideropplevelsen har en stor påvirkning på kundeopplevelsen. Har du fornøyde medarbeidere og et godt arbeidsmiljø i virksomheten din, overføres den energien og engasjementet automatisk til ditt forhold til kundene. Om du forsømmer medarbeidertilfredsstillelsen og hvordan dine medarbeidere trives i virksomheten, er det stor sannsynlighet for at du også får dårligere forhold til dine kunder. Så jeg tror definitivt at fornøyde medarbeidere skaper fornøyde kunder.

Hvordan ser du for deg Netigate om fem år?

Vi har et godt team her i Netigate, og et flott grunnlag å vokse på. Det er ingen grunn til at vi ikke skal bli Europas neste enhjørning. Så jeg forventer å se fortsatt høye vekstrater for selskapet, og jeg forventer at vi skal ha en ledende posisjon i markedene vi satser på.

Hva er det første du vil gjøre i Netigate?

Det første jeg skal gjøre er å få kontakt med alle våre ansatte. Det er der alt begynner. Jeg har mye å lære, og det er så mange flotte mennesker her i Netigate som sitter på en betydelig mengde kunnskap. Jeg ønsker å få deres innsikt og deres syn på kundene, produktene og markedet.

Vi trenger alle å bruke mer tid på kundene og virkelig forstå dem. Når vi gjør det, kan ingenting stoppe oss.

En annen nøkkelprioritet for meg vil være å tilbringe tid med kundene våre. Dette kommer til å bli et mantra for hele selskapet. Vi trenger alle å tilbringe mer tid med kundene, og virkelig forstå dem. Hva er deres utfordringer på en daglig basis? Hva er deres utfordringer når det gjelder å nå kundene sine og kommunisere med medarbeiderne? Når vi gjør dette, vil ingenting kunne stoppe oss. Så kan du begynne å utvikle produktet ditt i nye dimensjoner, og nå ut til kundene dine på relevante og innovative måter.

Hvem er Mikkel Drucker når han ikke er på jobb?

Min familie og jeg bor i nærheten av skogen, så jeg tilbringer mye tid på å sykle og løpe der. Men jeg bruker også mye tid i hagen min. Jeg liker også musikk – jeg er litt nerd akkurat der! Jeg hadde langt hår, og har spilt bass i samme band i tretti år. Vi er ganske gode (om du spør oss!). Og selv om det ikke alltid er fullpakket med publikum, så elsker vi det. Det gir oss energi og vi holder kontakten med hverandre. For meg er dette et trygt miljø, det er gamle venner og vi kjenner hverandre svært godt.