Mange bedrifter benytter seg av panelundersøkelser som en metode for å oppnå pålitelige resultater vedrørende et nytt produkt eller en ny utvikling. I denne typen undersøkelser vil et panel av erfarne (og ofte betalte) respondenter, som passer din valgte demografi, svare på panelundersøkelsesskjemaet. Selv om disse menneskene er erfarne, og blir betalt for å svare på spørreundersøkelsen, skader det ikke å gjøre opplevelsen mer fornøyelig for dem. Resultatet kan bli at du får fyldigere og mer informative svar. Og best av alt, du kan også bruke disse modifikasjonene for andre typer skjemaer – for eksempel kundetilfredshetsskjemaet.

Person ser på panelforskningsskjemaet i mobilen

Her er 7 ekstra elementer som kan inkluderes i panelundersøkelsesskjemaet:

1 Om studien. En kort forklaring er ikke alltid hensiktsmessig. Men i de fleste tilfeller, vil det bli verdsatt.

2 Selskapets logo. Hjelp paneldeltakerne til å kontekstualisere produktet eller tjenesten de blir bedt om å vurdere. Resultatet kan bli mer informativ tilbakemelding.

3 Farge. Selv om respondentene mest sannsynlig er voksne, kan bruk av farge på et skjema bidra til å gjøre spørsmålene livligere og enklere, så vel som mer interessante å lese. Du kan også bruke farge for å vektlegge.

4 Bilder. Diagrammer og visuelle hjelpemidler kan i stor grad hjelpe dine respondenter til å forstå produktet og svare nøyaktig på spørsmålene. Bilder med farger kan også gjøre undersøkelsen mer livlig og interessant å lese, noe som motiverer respondentene til å gi fyldigere og mer beskrivende svar.

5 Humor. Dette er ikke hensiktsmessig for alle bedrifter og alle produkter. Imidlertid kan humor minne respondentene dine om at du har en menneskelig side og gjøre dem mer sympatiske for din sak.

6 Plass for egne kommentarer. En del av panelforskning handler om å innhente erfarne respondenters tanker om ditt nye produkt eller utvikling. Det er umulig å forutsi hva de vil si, og det er derfor et must at det er plass for generelle kommentarer.

7 Tilbakemelding vedrørende selve skjemaet – er for eksempel språket for teknisk?
Med panelundersøkelsesskjemaet blir dine respondenter betalt for å svare på undersøkelser og har derfor sett mange av dem. De er derfor ideelt plassert for å gi god tilbakemelding vedrørende selve skjemaet. Denne tilbakemeldingen kan mates inn i fremtidige spørreundersøkelser og skjemaer som du sender til andre parter, som f.eks. kunder.

Finn ut hva Netigate kan tilby av panelundersøkelsesskjemaer: https://www.netigate.net/no/markedsundersokelser/panelundersokelser/