Et perfekt designet produkt − utformet til å møte behovene og forventningene til sin målgruppe perfekt − gir deg et unikt konkurransefortrinn. Har du stilt de produktutviklingsspørsmål du bør stille for å få nettopp den konkurransefordelen?

Produktutviklingsspørsmålene du bør stille

Produktutvikling er et av de viktigste verktøyene når det gjelder å øke sitt konkurransefortrinn og sørge for kundelojalitet. Produktutvikling gjennomføres som regel i starten av produktets livssyklus, og er en måte å teste produktet på før det slippes på markedet. På denne måten kan du identifisere nøkkelfaktorer og mulige bruksområder som kan hjelpe deg å finpusse produktets funksjoner, samt bidra til en mer effektiv markedsføring. Produktutvikling utføres gjerne med panelundersøkelser, der et engasjert team med respondenter svarer på spørsmålene du har valgt ut.

Produktutviklingsspørsmål du tar sikte på å få svar på kan blant annet inkludere noen av følgende områder:

Hvem er egentlig målgruppen din? Med dette menes hvem som sannsynligvis vil kjøpe produktet ditt. Denne gruppen er kanskje ikke sluttbrukeren av produktet med hensyn til at mange produkter kjøpes med mål om å gis bort til noen andre.

Hvem er produktets sluttbruker? Dette spørsmålet er like viktig som hvem som er produktets kjøper. Du må skape en etterspørsel etter produktet som kan uttykkes fra produktets bruker til produktets kjøper; for eksempel når et barn ser et annonsert produkt og ønsker seg det fra foreldrene.

Hvem er dine konkurrenter? Dersom et liknende produkt allerede finnes på markedet, må du nøye vurdere det eksisterende produktets styrker og svakheter for å kunne vinne markedsandeler eller finne en egen nisje.

Hva er produktets hovedfordeler? Denne informasjonen kan brukes for å vinkle både selve produktet, og fremtidige markedsføringskampanjer.

Hvilke tilleggsfordeler har produktet? Dersom ditt produkt har flere bruksområder vil det appellere til flere målgrupper, og det er viktig at du vet hvordan du skal utnytte disse mulighetene. En liten justering (for eksempel en tilleggsversjon med mer feminin design og farger) kan plutselig åpne et helt nytt marked for deg.

Uansett hva ditt hovedmål er, kan en produktutviklingsundersøkelse enkelt administreres over Internett. Et skjema på nett kan sendes til forskjellige målgrupper både verden over, og er både raskt og praktisk, samt en unik måte å samle data som er enkle å behandle.

Finn ut hvordan Netigate kan hjelpe deg med dine produktutviklingsundersøkelser og få svar på dine viktigste spørsmål:

https://www.netigate.net/no/markedsundersokelser/produktundersokelser/