I denne artikkelen kartlegger vi hvorfor markedsundersøkelser er viktige, med litt bakgrunn og historie.

Om du er helt ny på markedet eller en velkjent og respektert bedrift når du skal lansere et nytt produkt eller tjeneste, er det vesentlig å få kunnskap om hva det er dine potensielle kunden ønsker og trenger. Det er lurt å få kundenes meninger så tidlig som mulig, helst fra ideen blir født og til den er blitt til virkelighet. Ved å sende ut markedsundersøkelser til din målgruppe vil du raskt og enkelt finne ut om det er et behov for produktet ditt, om kundene liker den nye ideen og om ditt produkt eller tjeneste er godt nok, eller trenger forbedringer for å møte kundenes behov.

Hvorfor markedsundersøkelser - bakgrunn og historie

Termen ”markedsundersøkelser” forveksles ofte med ”markedsføringsundersøkelser”, men her er det en grunnleggende forskjell. Det første refererer til markedet, mens det sistnevnte handler om markedsføringsprosessen. Markedsundersøkelser er svært viktige komponenter i enhver bedrifts forretningsstrategi, og er en nøkkelfaktor når det gjelder å opprettholde konkurransefortrinn. Nettopp her er det markedsundersøkelser spiller en viktig rolle.

En spørreundersøkelse er en type undersøkelse som består av en rekke spørsmål, ofte utformet med tanke på statistisk analyse av tilbakemeldingene i etterkant. Spørreundersøkelser som forskningsmetode er en velkjent metode som ble oppfunnet allerede i 1838 av ”Statistical Society” i London. De store fordelene med spørreundersøkelser − i motsetning til telefonundersøkelser eller personlige intervjuer − er at de er kostnadseffektive, samt ikke krever ansatte til å utføre intervjuene.

Hvordan skal du organisere spørsmålene dine? Som regel bør de følge en slags logisk flyt der ett spørsmål leder til det andre, og det er en god idé å starte med de minst sensitive og heller arbeide seg mot de av mer sensitiv art, og fra de mer generelle til de mer spesifikke. Dette er en lurere måte å sørge for en god svarfrekvens, enn å skulle ”sjokkere” respondenten med de litt hardere spørsmålene med én gang. Det er alltid bedre å varme opp respondentene ved å spørre hva det er de ser etter i denne typen produkt, og om de har funnet det som møter deres behov, før du spør rett ut om de ville kjøpt produktet eller ikke («Ja/Nei»).

Det er viktig å bruke et tydelig og forståelig språk slik at alle respondenter, uavhengig av bakgrunn eller utdanningsnivå, enkelt forstår spørsmålene. Sørg for at du bruker korrekt grammatikk og tegnsetting − få helst noen til å korrekturlese undersøkelsen før du sender den ut. Grammatikkfeil gir et useriøst inntrykk, som er det siste du ønsker. Så hvorfor markedsundersøkelser? Nettopp fordi du er seriøs!