Kvaliteten på en beslutning bestemmes av kvaliteten på den informasjonen en hadde til rådighet da beslutningen skulle tas. Relevant informasjon er vesentlig for alle beslutninger som tas i en bedrift, men det er spesielt viktig når det gjelder beslutninger som kan påvirke bedriftens fremtidige omsetning, for eksempel beslutninger rundt nye produkter eller produktutvikling.Denne informasjonen kan effektivt innhentes ved bruk av en panelundersøkelse.

Din viktigste informasjonskilde er dine kunder; de som sørger for både omsetning og markedsvekst. Selv om spørreundersøkelser og meningsmålinger er passende i mange tilfeller, kan det i blant være nødvendig med mer dyptgående informasjon, som for eksempel kan innhentes gjennom en panelundersøkelse. I en panelundersøkelse vil en gruppe mennesker fra en bestemt målgruppe stilles spørsmål om ditt nye produkt eller planlagte utvikling.

Panelundersøkelse − få engasjerte svar med engasjerende spørsmål

En panelundersøkelse har flere fordeler. Ved å stille dine spørsmål til en spesielt utvalgt gruppe forsikrer du at svarene kommer fra rett målgruppe. Panelmedlemmer mottar ofte en økonomisk belønning for sin deltakelse, noe som bidrar til å ærlige og fullstendige svar. Panelmedlemmer har gjerne også erfaring med å gi tilbakemeldinger, og vil ofte gi tilleggsinformasjon som kan føre til ny innsikt om ditt produkt fra kundens perspektiv.

Utforming av spørsmål til en panelundersøkelse

Etter at du har bestemt deg for å investere i en panelundersøkelse, gjenstår det bare å bestemme spørsmålene. Under finner du noen aspekter du bør ta i betraktning:

  • Enkelthet: Selv om panelmedlemmer ofte er mer motiverte enn en gjennomsnittlig respondent, er det lett for hvem som helst å feiltolke et spørsmål. Sørg for at du får resultater av høy kvalitet ved å gjøre spørsmålene enkle å forstå og besvare. For eksempel kan du bruke flervalgsalternativer og sørge for å holde spørsmålene korte.
  • Lag engasjerende spørsmål; selv erfarne panelmedlemmer vil synes det er lettere å konsentrere deg om du stiller engasjerende spørsmål. Bruk bilder og diagrammer, farger og gjerne litt humor for å holde på interessen.
  • Frihet til egne uttrykk. Som nevnt over kommer ofte mye av den viktigste informasjonen fra en panelundersøkelse fra steder du ikke forventet. Det er derfor viktig å gi dine respondenter rom til å legge til sine egne tanker og kommentarer. Samtidig er det også viktig å holde fokus på tema, samt tilby veiledning (mange vil kanskje bli stumme ved spørsmålet “Andre kommentarer?”). Du kan for eksempel heller spørre “Hvis du skulle forbedret én ting ved dette produktet, hva ville det vært?” eller “Hvordan ville du designet produktet annerledes?”

Netigates tilbud til panelundersøkelser/