Det är ingen hemlighet att nyckeln till en bra medarbetarupplevelse är nära kopplad till medarbetarnas engagemang. Engagerade medarbetare är passionerade och hängivna sitt arbete och sin organisation. Det gör att de kan vara mer kreativa, innovativa och produktiva. Att säkerställa en hög nivå av engagemang är dock ingen lätt uppgift. Därför har vi sammanställt en lista över initiativ för att öka medarbetarengagemanget som kan hjälpa dig i rätt riktning.

tips för att öka medarbetarengagemanget

Här är några intiativ för att öka medarbetarengagemanget

1. Utveckla en feedbackstrategi

Feedback är det första steget mot att skapa en företagskultur som bygger på förtroende och en vilja att förbättra. Det bästa sättet att visa detta, samt att mäta dina medarbetares känslor och behov, är att fråga dem. Genom att gå direkt till källan visar du att du bryr dig om dina anställda samtidigt som du bygger förtroende. Dessutom får du värdefull information som du kan omvandla till handlingsplaner. Feedback fungerar bara när du anstränger dig för att göra förbättringar, så att medarbetarna vet att du faktiskt lyssnar på dem.

En annan viktig åtgärd för att öka medarbetarengagemanget bland de anställda är att ha en omfattande feedbackstrategi på plats. Medarbetarengagemang är en del av en större medarbetarupplevelse och är nära kopplat till tillfredställelse och lojalitet. Därför är det viktigt att du integrerar dina strategier i ett program som kan förse dig med insikter och rekommenderade handlingar. Att överväga ett verktyg för engagemang är därför en bra sak.

2. Ge möjligheter till utbildning, utveckling och mentorskap

Feedback är en viktig del i att bygga förtroende, men det finns en annan viktig faktor som visar att du litar på och värdesätter dina medarbetare. Det är att ge dem möjligheter till kompetensutveckling så att de kan ta på sig nya ansvarsområden och växa. Genom att erbjuda möjligheter till utbildning och utveckling får medarbetarna också nya färdigheter som de kan ta med sig tillbaka till organisationen. Det är också värdefullt för dem som individer, eftersom det ger dem möjlighet att utforska nya intresseområden eller vidareutveckla befintliga styrkor och färdigheter.

Om du alltid gör samma saker är det lätt att bli uttråkad. Att få prova på nya saker är därför ett bra sätt att öka medarbetarengagemanget. Men var försiktig så att du inte överväldigar dem med en ständig ström av ny information, obligatoriska seminarier eller liknande. Det är viktigare att låta medarbetarna ta sig an så många uppgifter som de känner sig bekväma med eller är intresserade av. En annan bra strategi är att ha ett mentorprogram på plats. Det främjar lärandet och gör det också möjligt för mentorerna att ta på sig ansvaret att coacha!


Kom igång med din feedbackresa! Läs vår guide om hur du skriver frågor för medarbetarengagemang.


Skapa din första undersökning på några minuter.

  • Använd våra färdiga mallar för undersökningar eller skapa din egna från grunden
  • Skicka undersökningar via email, SMS, länk, API eller individuella inlogg
  • Analysera svaren med filter och AI

Testa kostnadsfritt Testa vår plattform i 30 dagar. Inget betalkort behövs. Avslutas automatiskt.

3. Implementera ett program / chef för psykisk hälsa och välbefinnande

Medarbetarengagemang är nära kopplat till välbefinnande och psykisk hälsa. Den moderna arbetskulturen, med sitt starka fokus på produktivitet, är ett hot mot de flesta människors psykiska hälsa. För att skapa en hälsosam arbetsmiljö måste du se till att du prioriterar dina medarbetares psykiska hälsa och balans mellan arbete och fritid. Detta bör stå i centrum för alla initiativ för att öka medarbetarengagemanget. Medarbetare som ständigt är utmattade och överväldigade påverkas inte bara mentalt – det utgör också en risk för deras fysiska hälsa.

För att säkerställa att strategin för psykisk hälsa inte bara blir tomma ord kan det vara en bra idé att ha en särskild chef eller ett särskilt program för psykisk hälsa. Om du arbetar med Employee Experience är det bäst att utveckla detta tillsammans med dina medarbetare. Så gå tillbaka till initativ 1 och se till att inkludera psykisk hälsa som en nyckelfaktor i din feedbackstrategi. Ta reda på vad medarbetarna prioriterar, vilka aspekter av deras arbete som påverkar dem negativt och vilka aspekter som gör dem glada, energiska och engagerade.

intiativ för att öka medarbetarengagemanget

4. Arrangera sociala sammankomster och aktiviteter i teamet

Det är kanske självklart, men det är ändå värt att nämna. Initiativ för att öka medarbetarengagemanget är inte bara begränsade till arbetsplatsen, utan kan även ske utanför den. Det bästa sättet att se till att medarbetarna lär känna varandra och arbetar som ett team är att ge dem möjligheter att träffas utanför arbetet. Teammöten och aktiviteter är ett roligt sätt att föra samman teamet, bortom kontoret eller zoomskärmen. I en avslappnad miljö kan ni prata, diskutera och engagera er i teambuilding på ett avslappnat sätt. Oavsett om det bara handlar om en förfriskning efter jobbet eller en heldag med en rolig aktivitet – allt från bowling till escape room – och en bit mat. Dessa sammankomster kan göra underverk för lagandan!

Men i linje med råden ovan bör dessa saker aldrig vara obligatoriska och bör spridas ut över tiden. Du vill inte ge medarbetarna intrycket att de måste dyka upp för ännu fler timmar utanför jobbet! Teambuilding är ett roligt sätt att främja medarbetarengagemang, vilket kommer att vara positivt för medarbetarrelationer och samarbete i framtiden.

5. Ge tillbaka: feedback, uppskattning och erkännande

Låt oss avsluta den här listan med att prata om feedback igen. Den här gången handlar det dock inte om att be medarbetarna om feedback, utan om att ge den. Feedback måste ges båda vägarna. En av de viktigaste faktorerna för att skapa engagemang är inte bara att medarbetarna känner sig lyssnade på, utan också sedda. Vi blir mer engagerade om vi känner att det arbete vi lägger ner faktiskt uppmärksammas. Därför är det viktigt att visa dina medarbetare att du värdesätter dem och vad de bidrar med. Ge personlig feedback som hjälper medarbetarna att växa och se till att uttrycka uppskattning.

Med detta menar vi dock inte att skapa en tävlingsinriktadkultur som bygger på produktivitet och belöningar i form av bonusar. Vi menar att skapa en sund arbetskultur där människor visar uppskattning och värdesätter varandra.


Missa inte e-boken – 8 drivkrafter för medarbetarengagemang


Är du ivrig att komma igång med dina egna initiativ för att öka medarbetarengagemanget?

Netigate är ett kraftfullt och användarvänligt undersökningsverktyg som ger dig möjlighet att lyssna på dina medarbetare och få en bättre överblick över medarbetarengagemanget i din organisation. Vi hjälper dig att skapa din första medarbetarundersökning, oavsett om du använder en färdig undersökningsmall eller vill skapa den från grunden.

Boka en demo eller kom igång med din 30-dagars kostnadsfria testperiod med Netigate!