Det er ingen hemmelighet at nøkkelen til gode medarbeideropplevelser henger tett sammen med medarbeiderengasjement. Engasjerte medarbeidere er lidenskapelige og dedikerte til arbeidet og virksomheten. Dermed kan de være mer kreative, innovative og produktive. Det er imidlertid ingen enkel oppgave å sørge for et høyt engasjement. Derfor har vi samlet en liste over tiltak for medarbeiderengasjement som kan hjelpe deg i riktig retning.

tips til tiltak for medarbeiderengasjement

Her er noen tiltak for økt medarbeiderengasjement

1. Utarbeide en feedbackstrategi

Feedback er det første skrittet for å etablere en bedriftskultur som bygger på tillit og forbedringsvilje. Den beste måten å vise dette på, samt å kartlegge medarbeidernes følelser og behov, er å spørre dem. Ved å gå direkte til kilden viser du at du er opptatt av medarbeiderne dine og bygger samtidig tillit. I tillegg får du verdifull informasjon som du kan omsette til handlingsplaner. Tilbakemeldinger fungerer bare når du gjør en innsats for å skape forbedringer, slik at de ansatte vet at du faktisk lytter til dem.

Et annet viktig tiltak for et forbedret medarbeiderengasjement, er å ha en omfattende feedbackstrategi på plass. Medarbeiderengasjement er bare en del av en større medarbeideropplevelse, og omfatter også tilfredshet og lojalitet. Derfor bør du innarbeide strategiene i et overordnet program ved hjelp av en engasjementsplattform som Netigate EX.

2. Tilby muligheter for læring, utvikling og mentorordninger

Feedback bidrar i høy grad til å skape tillit, men det finnes en annen viktig faktor som viser at du stoler på og verdsetter medarbeiderne dine. Det er å gi dem muligheter til kompetanseheving, slik at de kan påta seg nye ansvarsområder og utvikle seg. Ved å tilby lærings- og utviklingsmuligheter får medarbeiderne dessuten nye ferdigheter som de kan ta med seg inn i virksomheten. Det er også verdifullt for dem som personer, fordi de kan utforske nye interesseområder eller videreutvikle allerede eksisterende styrker og ferdigheter.

Hvis man alltid gjør de samme tingene, er det fort gjort å kjede seg. Derfor er det å kunne prøve nye ting et godt tiltak for medarbeiderengasjement. Men pass på å ikke overvelde dem med en konstant strøm av ny informasjon, obligatoriske seminarer eller lignende. Det er viktigere å legge til rette for at medarbeiderne kan ta på seg så mange oppgaver som de føler seg komfortable med, eller som de er interessert i. En annen god strategi er å ha et mentorprogram på plass. Det fremmer læring og gjør det også mulig for mentorene å ta på seg ansvaret for å coache!


Kom i gang med feedbackreisen din! Les vår guide om hvordan du skriver spørsmål om medarbeiderengasjement.


Lag din første undersøkelse på noen få minutter.

  • Bruk våre ferdige maler for undersøkelser eller lag dine egne fra bunnen av.
  • Send undersøkelser via e-post, SMS, lenke, API eller individuell pålogging.
  • Analysere svarene med filter og AI.

Prøv kostnadsfritt Test selv de ulike funksjonene våre i 30 dager. Det kreves ikke betalingskort. Avsluttes automatisk.

3. Implementere et program / en ansvarlig for psykisk helse og velvære

Medarbeiderengasjement er nært knyttet til de ansattes trivsel og psykiske helse. Den moderne arbeidskulturen med sitt sterke fokus på produktivitet, er en trussel mot den psykiske helsen til de fleste. For å skape et sunt arbeidsmiljø, må du sørge for å prioritere medarbeidernes mentale helse og balansen mellom jobb og fritid. Dette bør stå i sentrum for ethvert tiltak for medarbeiderengasjement. Ansatte som er konstant utmattet og overveldet, påvirkes ikke bare mentalt – det utgjør også en risiko for den fysiske helsen. I artikkelen vår om ensomhet på jobben kan du lese om noen av konsekvensene for den psykiske helsen, samt hva du kan gjøre for å forhindre at de oppstår.

For å sikre at strategien for psykisk helse ikke bare er tomme ord, kan det være en god idé å ha en egen ansvarlig eller et eget program for psykisk helse. Det beste for deg som jobber innen Employee Experience, vil være å utarbeide dette sammen med medarbeiderne. Gå derfor tilbake til trinn én og sørg for å inkludere psykisk helse som en nøkkelfaktor i feedbackstrategien. Finn ut hvilke prioriteringer de ansatte har, hvilke aspekter ved arbeidet som påvirker dem negativt, og hvilke aspekter som gjør dem glade, opplagte og engasjerte.

tiltak for medarbeiderengasjement

4. Organisere sosiale sammenkomster og aktiviteter i teamet

Dette er kanskje en selvfølge, men likevel verdt å nevne. Tiltak for medarbeiderengasjement begrenser seg ikke bare til arbeidsplassen, men kan også skje utenfor. Den beste måten å sikre at de ansatte blir kjent med hverandre, og kan jobbe som et team, er å gi dem muligheter til å treffes utenfor jobben. Teamtreff og -aktiviteter er en morsom måte å samle teamet på, utenfor kontoret eller zoomskjermen. I et avslappet miljø kan man snakke sammen, debriefe og drive teambuilding på en avslappet måte. Enten det bare er snakk om forfriskninger etter jobb, eller en hel dag med en morsom aktivitet – alt fra bowling til escape room – og en matbit. Slike sammenkomster kan gjøre underverker for lagånden!

I tråd med rådene ovenfor, bør disse tingene imidlertid aldri være obligatoriske og bør spres over tid. Du ønsker ikke å gi medarbeiderne et inntrykk av at de møte opp enda flere timer utenom arbeidstid! Teambuilding er en morsom måte å øke engasjementet på, noe som vil være positivt for forholdet til medarbeiderne og samarbeidet i fremtiden.

5. Gi tilbake: feedback, verdsetting og anerkjennelse

La oss avslutte denne listen med å snakke om feedback igjen. Denne gangen handler det imidlertid ikke om å be medarbeiderne om tilbakemeldinger, men om å gi dem. Feedback må gå begge veier. En av de viktigste faktorene for å skape engasjement er ikke bare at medarbeiderne føler seg hørt, men også sett. Vi blir mer engasjerte hvis vi føler at arbeidet vi legger ned, faktisk blir lagt merke til. Det er derfor viktig å vise medarbeiderne dine at du setter pris på dem og det de bidrar med. Gi personlige tilbakemeldinger som hjelper medarbeiderne å vokse, og sørg for å gi uttrykk for anerkjennelse.

Med dette mener vi imidlertid ikke å etablere en konkurransekultur basert på produktivitet og belønning i form av bonus. Vi mener å skape en sunn arbeidskultur der folk viser takknemlighet og setter pris på hverandre.


Gå ikke glipp av e-boken – 8 drivkrefter for medarbeiderengasjement


Er du ivrig etter å komme i gang med egne tiltak for medarbeiderengasjement?

Netigate er et kraftig og brukervennlig spørreundersøkelse verktøy som gir deg muligheten til å lytte til dine medarbeidere, og på den måten få en bedre oversikt over medarbeiderengasjementet blant de ansatte i virksomheten. Vi hjelper deg med å lage din første medarbeiderundersøkelse, enten du bruker en ferdig undersøkelsesmal, eller vil lage den helt fra bunnen av.

Book en demo eller kom i gang med din 30-dagers kostnadsfrie testperiode med Netigate!