Netigate og Lumoa går sammen for å bygge Europas ledende feedbackplattform for bedrifter 🎉 Les mer her.

Medarbeidertilfredshetsundersøkelse – Hva man ikke skal spørre om

En medarbeidertilfredshetsundersøkelse skal være en positiv opplevelse, og gi de ansatte en sjanse til å snakke om ting de liker, samt gi dem muligheten til å rapportere eventuelle problemer de opplever i arbeidslivet. Det er derfor viktig å nøye vurdere både innholdet og ordlyden av spørsmålene for at ting skal føles komfortabelt for alle involverte.

Her er noen «no-no» som man bør huske når man lager medarbeiderundersøkelsen:

Hva du ikke skal spørre om i en medarbeidertilfredshetsundersøkelse

1. Spørsmål om de ansattes personlige liv
Selv om arbeidsatmosfæren generelt er blitt mer uformell, bør grensen mellom arbeidsliv og privatliv fortsatt respekteres. Som arbeidsgiver har du ingen som helst interesse av de ansattes personlige liv, med mindre de er engasjert i aktiviteter som kan skade selskapet. Selv om dette er tilfelle, er en medarbeidertilfredshetsundersøkelse ikke riktig sted å løse slike problemer.

2. Spesifikke spørsmål om den ansattes arbeid
Overvåking og fremdriftsrapportering er tema for en «en-mot-en» vurdering mellom arbeidstaker og supervisor. Det å spørre ansatte om deres arbeid i en tilfredshetsundersøkelse kan føre til at de vil stille spørsmål til den egentlige hensikten med undersøkelsen og ødelegge deres motivasjon for å gi ærlige svar.

3. Diskriminerende språk
Språket i enhver undersøkelse skal være inkluderende og kjønnsnøytralt. For eksempel skal man unngå å henvise til ledere som “han” eller resepsjonister som “hun”. Dette er spesielt viktig for undersøkelser rettet mot yngre arbeidstakere, som har vokst opp i et mer politisk korrekt miljø, og som kan bli fornærmet ved bruk av diskriminerende språk.

4. Negativt formulerte spørsmål
Selv om en medarbeiderundersøkelse er en mulighet for den ansatte å være ærlig om sine opplevelser, bør det være en gjennomgående positiv opplevelse for alle involverte, og ikke bare en mulighet til å klage. Unngå å skape dårlig stemning ved å eliminere negativt språk. Positivt formulerte spørsmål har større sannsynlig til å generere positiv respons.

5. Umulige ideer
Som med alle aspekter av arbeidsgiver-arbeidstaker forhold, er det viktig å bygge og vedlikeholde tillit. Ansatte må føle at de blir tatt på alvor og at de har en stemme. Men selv om undersøkelsen bør invitere til kommentarer og ideer fra ansatte, bør man prøve å holde dette innenfor rammen av den gjeldende bedriftskulturen, og unngå åpne spørsmål som kan skape forventninger som ikke er mulig å oppfylle og dermed heller skade tilliten.

Medarbeidertilfredshetsundersøkelser med Netigate

Prøv også vår nye plattform – Netigate EX – verktøyet som hjelper deg å øke medarbeiderengasjement!

En online spørreundersøkelse er rask å sette opp og administrere.

Du kan registrere deg for en kostnadsfri prøveperiode eller kontakte oss via dette kontaktskjemaet.