Medarbeiderundersøkelser skal være en positiv opplevelse som gir de ansatte muligheten til å snakke om det de liker, samt rom til å rapportere problemer de støter på i arbeidslivet. Det er derfor viktig å vurdere både innhold og formuleringer nøye, for å sørge for en positiv opplevelse for alle parter.

Medarbeiderundersøkelser − Spørsmålene du ikke bør stille

Her er et par tips til hva du bør unngå når du lager en medarbeiderundersøkelse:

  • Spørsmål om den ansattes privatliv

Selv om arbeidslivet generelt sett er blitt mer uformelt, skal grensen mellom arbeidsliv og privatliv fortsatt respekteres. Som arbeidsgiver har du ingen interesse av dine ansattes privatliv, med unntak av aktiviteter som kan skade din bedrift. Selv om dette skulle være tilfellet, er ikke en medarbeiderundersøkelse stedet å ta opp dette.

  • Spesifikke spørsmål om den ansattes arbeid

Overvåkings- og fremgangsrapporter er temaer som forbeholdes personlige medarbeidersamtaler. Spørsmål om medarbeiderens arbeid i en tilfredshetsundersøkelse kan få den ansatte til å bli skeptisk til undersøkelsens sanne formål, og hindre ærlige svar.

  • Diskriminerende språk

Språket i enhver medarbeiderundersøkelse skal være inkluderende og kjønnsnøytralt. For eksempel er det svært viktig å unngå å benevne ledere som “han” eller resepsjonister som “hun”. Dette er særs viktig for undersøkelser blant yngre medarbeidere som har vokst opp i et politisk korrekt miljø og vil finne diskriminerende språk krenkende.

  • Negativ setningsstruktur

Selv om en medarbeiderundersøkelse er gir den ansatte mulighet til å være ærlig, skal det i all hovedsak være en positiv opplevelse for alle involverte parter, og ikke kun en anledning til å klage. Unngå å skape dårlig stemning ved å fjerne negativt språk. Ved å formulere deg positivt har du større sannsynlighet for å få positive svar.

  • Umulige ideer

Som med alt annet er tillit et viktig aspekt i forholdet mellom leder og medarbeider. Det er viktig å bygge opp og opprettholde tillit. De ansatte må føle at de blir tatt på alvor og blir hørt. Derfor er det viktig å holde undersøkelsen innenfor bedriftskulturens rammeverk selv om den åpner for kommentarer og ideer fra de ansatte. Prøv å begrense åpne spørsmål som kan skape forventninger som er umulige å innfri, og som potensielt kan skade tilliten.


Kom raskt i gang med dine medarbeiderundersøkelser

Netigate gir deg alle de Voice of Employee verktøy du trenger! Her er finner du en brukervennlig medarbeiderundersøkelse program – ja, feedback software for alle typer undersøkelser. Lag din egen undersøkelse om Employee Experience eller benytt en av våre ferdige maler til for eksempel onboardingundersøkelsepulsmålingerexitundersøkelser og undersøkelser vedrørende medarbeiderengasjement. Det har aldri vært enklere å lære av medarbeiderne dine med Netigates brukervennlige verktøy for medarbeiderundersøkelser.

Du kan registrere deg for en kostnadsfri prøveperiode eller kontakte oss via dette kontaktskjemaet.