Eksempler på åpne spørsmål for Netigates verktøy for tekstanalyse

Med kraftige AI-verktøy som tekstanalyse, er det enklere enn noensinne å analysere åpne tekstsvar. Et spørsmål som ofte dukker opp, er imidlertid hvordan vi skal formulere spørsmål i undersøkelser for å få maksimalt ut av et slikt verktøy. I denne artikkelen ser vi på alle funksjonene som er tilgjengelige med Netigates tekstanalyse, og gir deg eksempler på åpne spørsmål for å hente mest mulig innsikt ut av dem.

Innholdsfortegnelse

  Åpne vs. lukkede spørsmål: Lukkede spørsmål gir, i motsetning til åpne spørsmål, respondentene et forhåndsdefinert sett med svar å velge mellom. Når det kommer til åpne spørsmål, kan folk derimot besvare et spørsmål ved hjelp av fritekst. Dette gjør det mulig for respondentene å uttrykke sine meninger, tanker og følelser på en måte som lukkede spørsmål ikke tillater. Dermed er de utrolig verdifulle for å få kvalitativ innsikt som bidrar til å forstå nøyaktig hvordan du kan forbedre virksomheten. Det er uendelig med verdifull innsikt å innhente fra åpne spørsmål.

  Vi skal nå se på eksempler på åpne spørsmål, og bruken av de, i tre forskjellige sammenhenger. Dessuten går vi gjennom hvorfor de er gode eller dårlige ved ekstraheringen av nøkkelord, i sentimentanalyse eller når du bruker emner.

  Ekstrahering av nøkkelord

  Hvorfor bruke ekstrahering av nøkkelord?

  Ekstrahering av nøkkelord er en kraftig teknologi som trekker ut nøkkelord fra et fritekstsvar. Det bidrar til å redusere kompleksiteten når du analyserer fritekst, og gir deg en rask oversikt over hva respondentene snakker om. Funksjonen er også god for å oppdage trender på tvers av svarene.

  Hovedprinsippet

  En generell regel når det gjelder åpne spørsmål, er å forsøke å ikke styre respondentene i noen retning. Spørsmål der respondenten kan svare «Ja» eller «Nei», eller bare noen få ord, bør unngås. Disse egner seg ikke for ekstrahering av nøkkelord, eller tekstanalyse rent generelt.

  Gode eksempler på åpne spørsmål

  Fortell oss om din siste brukeropplevelse hos oss

  Utdyp mer om hvorfor du ga denne vurderingen

  Hva kan vi gjøre for å forbedre produktet vårt?

  Hva er de fem viktigste grunnene til å bruke tjenestene våre?

  Dette er eksempler på åpne spørsmål som lar respondenten skrive det som faller han/henne inn, uten at det påvirker svaret.


  Overveldet av for mange fritekstsvar? Last ned vår e-bok: En guide om tekstanalyse


  Lag din første undersøkelse på noen få minutter.

  • Bruk våre ferdige maler for undersøkelser eller lag dine egne fra bunnen av.
  • Send undersøkelser via e-post, SMS, lenke, API eller individuell pålogging.
  • Analysere svarene med filter og AI.

  Prøv kostnadsfritt Test selv de ulike funksjonene våre i 30 dager. Det kreves ikke betalingskort. Avsluttes automatisk.

  Sentimentanalyse

  Hvorfor bruke sentimentanalyse?

  Sentimentanalyse er et nyttig verktøy for å forstå hva folk føler om virksomheten eller produktet ditt. Er følelsene deres positive eller negative? Liker de tilbudet ditt? Sentimentanalyse leser fritekstsvar for deg og kan automatisk tildele en sentimentetikett, enten «positiv», «negativ», «nøytral» eller «blandet». For en mest mulig effektiv sentimentanalyse, må spørsmålene formuleres på en nøytral måte slik at de ikke presser respondentene til å svare på en positiv eller negativ måte.

  Dårlige eksempler på åpne spørsmål

  ⛔️ Hva var det beste med opplevelsen din?

  ⛔️ Hva er de fem viktigste grunnene til at du benytter deg av våre tjenester?

  Disse spørsmålene er ikke godt egnet til sentimentanalyse, da det allerede ligger en positiv forutinntatthet i spørsmålet. Dette vil påvirke måten respondenten svarer på, som igjen kan gi et feilaktig bilde av sentimentet.

  “Utdyp nærmere hvorfor du ga denne vurderingen” (for (e)NPS spørsmål)

  Spørsmålet i seg selv er ikke dårlig, men fordi det er en oppfølging av et NPS-spørsmål, kan du like gjerne bruke NPS-scoren for kritikere/passive/ambassadører til å fastslå sentimentet.

  Gode eksempler på åpne spørsmål

  Hvordan var din siste brukeropplevelse med oss?

  Hva syntes du om tjenesten du mottok?

  Dette er gode spørsmål fordi de er veldig åpne når det gjelder følelsene de etterspør. Den eneste risikoen er at respondenten skriver en for lang tekst (for eksempel X var bra, Y var dårlig, Z var forferdelig), noe som kan gi blandede følelser i svaret. Det er derfor en fordel å enten begrense lengden på svarteksten, eller begrense spørsmålet, som for eksempel:

  Beskriv din siste brukeropplevelse med én setning, der du fokuserer på det aspektet som gjorde mest inntrykk på deg.


  Les mer om: Hvordan fungerer tekstanalyse i praksis


  Emner

  Hvorfor bruke emner?

  Med emner kan du automatisk sortere fritekstsvar i et emne du selv definerer. Ved å kombinere emner med andre data, for eksempel følelser, får du mer innsikt i hva respondentene snakker om, og hvordan de føler seg.

  Eksempel på et dårlig spørsmål

  ⛔️ Hva er de fem viktigste grunnene til å bruke tjenestene våre??

  Dette spørsmålet oppfordrer brukeren til å ramse opp svarene, noe som gir store muligheter for at tekstsvaret kun vil inneholde fem separate emner. Siden et tekstsvar bare kan tilordnes ett emne, vil det emnet som tilordnes kunne være vilkårlig valgt.

  Eksempel på godt spørsmål

  Beskriv din siste erfaring med oss i én setning, der du fokuserer på det som gjorde mest inntrykk på deg.

  Dette er et godt eksempel på et åpent spørsmål som reduserer risikoen for tvetydighet da svaret begrenses til én setning.


  Les også ekspertens guide for åpne spørsmål


  Sammendrag

  Måten et spørsmål er formulert på, kan begrense verdien de ulike funksjonene i tekstanalyse vil gi. Som eksemplene ovenfor viser, kan et spørsmål som er bra for én funksjon, være dårlig for en annen. I stedet for å streve med å lage et universelt spørsmål som fungerer for alle funksjoner, er det sannsynligvis enklere å tilpasse spørsmålene til elementene som er relevante for spørsmålstypen.

  Her finner du mer informasjon om Netigates funksjon, tekstanalyse. Alternativt kan du booke en demo av Netigate, så vil en av våre medarbeidere gi deg en live demonstrasjon av hvordan det hele fungerer.