Få en sneak peek av vår nya plattform. Ta pulsen på dina medarbetare.

Survey design: Kärnan till en kvalitetssäkrad undersökning – Kap 1

Ett hus kräver mer än väggar och tak. När man bygger ett hus finns vissa elementära delar som måste inkluderas för att göra det drägligt att leva i. På samma sätt bör man även fylla sin undersökning med vissa grundläggande delar för att få svar på de frågor man vill. Undersökningens syfte bör därför brytas ner grundligt för att finna de potentiella områden som kan vara intressanta att beröra när man har sin respondent på tråden. Komplettera sedan dessa med relevanta bakgrundsfrågor om den svarande och din undersökning har sitt embryo.

Survey design: Kärnan till en kvalitetssäkrad undersökning – Kap 1

4 kreativa sätt att sprida en undersökning

Behöver du tips på hur du bäst kan sprida en undersökning och nå rätt publik?…

4 kreativa sätt att sprida en undersökning

Survey design: Identifiera och kategorisera dina respondenter – Kap 2

Skapa förutsättningar för en mer nyanserad bild av resultatet! När man läser publikationer av undersökningsresultat kan man ofta läsa att män och kvinnor, ålderskategorier eller olika geografiska områden har varierande synsätt i olika sakfrågor. Det spelar ingen roll om det handlar om opinionsundersökningar, marknadsundersökningar eller interna undersökningar – det finns alltid ett intresse i att kunna bryta ner resultatet i olika urvalsgrupper. För att kunna göra detta måste du givetvis skapa förutsättningarna. Om du inte på förhand har informationen om vem respondenten är - fråga!

Survey design: Identifiera och kategorisera dina respondenter – Kap 2

Så gör du din undersökning viral

Sociala medier är ett bra forum att interagera med kunder och målgrupp eftersom de engagerar och öppnar upp för kommunikation snarare än information. Oavsett om syftet med undersökningen är att få mycket svar eller bara att sprida ert varumärke är det bra att tänka på några saker innan.

Så gör du din undersökning viral

Faktorer som påverkar undersökningens svarsfrekvens

Svarsfrekvens definieras som det procentuella antalet inbjudna respondenter som avlämnar någon form av svar i förhållande till totalt antal inbjudna respondenter.

Faktorer som påverkar undersökningens svarsfrekvens