Som mange nye trendord, beskriver Employee Onboarding rett og slett prosedyren ved å ønske en nyansatt velkommen til bedriften. Og samtidig sørge for at de har kunnskapen og verktøyene de trenger, samt en opplæringsansvarlig og rette kommunikasjonskanaler for hjelp og støtte. Det er en grunnleggende del av enhver bedrifts HR-prosess, selv om den ofte går under forskjellige navn.

employee onboarding

Alle bedrifter trenger gode talenter, og uavhengig av arbeidsmarkedet vil de fleste organisasjoner være innstilt på å sette sammen et team av høyt kvalifiserte og dyktige medarbeiderne. For å være attraktiv for nye talenter til enhver tid, må arbeidsgivere kunne tilby attraktive jobbtilbud og medarbeideropplevelse. I tillegg vil rekrutteringsprosessen og måten en bedrift ønsker nye ansatte velkommen på spille en viktig rolle i bedriftens profil blant potensielle ansatte i fremtiden. En rekrutteringsprosess som er dårlig organisert og gjennomført vil gi et dårlig inntrykk av bedriften som helhet, selv om det har liten effekt på selve jobben kandidatene skal ansattes til.

Sørg for at din nyansettelsesprosess er på topp ved å gjennomføre undersøkelser om medarbeideronboarding fra bedriftens nyeste medlemmer. Spørsmål kan for eksempel omfatte:

  • Hvordan opplevde du rekrutteringsprosessen/intervjuer?
  • Hvordan var ditt inntrykk av de ansatte du møtte under rekrutteringen?
  • Hvordan var din første dag i bedriften?
  • Fikk du all nødvendig informasjon/verktøy jobben krever?
  • Hvordan kan rekrutterings- og ansettelsesprosessen forbedres?

Det er også svært viktig å sørge for at Employee Onboarding-undersøkelsen holder seg til saken. Som regel skal generelle spørsmål relatert til den ansattes jobb unngås, ettersom dette ikke direkte har noe med ansettelsesprosessen å gjøre. Spørsmål vedrørende den ansattes engasjementsnivå eller jobbtilfredshet har heller ingenting å gjøre i en slik undersøkelse. Selv om medarbeiderengasjement eller -tilfredshet er viktige ting å måle, skal disse måles i egne undersøkelser på et annet tidspunkt, for å unngå forvirring.

En spørreundersøkelse som omhandler ansettelsesprosessen kan være av litt lenger art, for å dekke over de forskjellige aspektene ved rekruttering og nye rutiner. Temaet kan også være sensitivt med hensyn til at nyansatte kan være tilbakeholdne med kritisere sine nye arbeidsgivere. Dette er derfor en god kandidat til nettundersøkelse, som effektiviserer innsamling og databehandling og samtidig sørger for anonymitet.

Les mer om Netigates onboarding software for medarbeiderundersøkelser på nett.