Det finnes ingen bedre måte å utvikle et vellykket selskap på enn ved å sørge for at dine medarbeidere er viet til bedriften. Medarbeidere som er stolte over jobben sin og tilfredse med arbeidsplassen, har mye større sannsynlighet for å bli værende i lang tid, gjøre en utmerket jobb i tillegg til å anbefale andre å søke jobb i selskapet. Derfor er medarbeidertilfredshet og engasjement så viktige faktorer å jobbe aktivt med.

Medarbeidertilfredshet og engasjement

Hvordan oppnår man stolte medarbeidere? Den viktigste faktoren er å alltid respektere medarbeidernes meninger, og ta seg tid til å lytte til dem. Dine medarbeidere er de eneste som kjenner din bedrift fra en helt annen synsvinkel, og kan gi mye verdifull kunnskap dersom lederen er flink til å hente det frem.

 

Medarbeidertilfredshet og engasjement

Tilfredse ansatte er motiverte og ønsker å gjøre en god jobb. En medarbeiderundersøkelse er en god måte å måle medarbeidertilfredshet på. Gjennom denne undersøkelsen kan du stille de rette spørsmålene og finne ut hvilke områder i bedriften som trenger forbedring. Deretter er det opp til deg å handle ut i fra kunnskapen!

Netigate er en plattform som tilbyr tilpassede nettløsninger til dine undersøkelser. Med deres hjelp kan du identifisere problemområder og finne ut hvor tilfredse dine ansatte er med bedriften. Når du har gjort tiltak på problemområdene, kan du opprette en ny undersøkelse som vil avdekke om du har handlet rett, eller om det finnes mer som må gjøres.

En medarbeiderundersøkelse må fokusere på både det fysiske og psykiske miljøet. Et flott kontor vil ikke veie opp for medarbeidere som ikke kommer overens med eller føler seg dårlig behandlet av lederen.

 

eNPS − Employee Net Promoter Score

En populær og mye brukt undersøkelse er eNPS – Employee Net promoter Score. Ved å benytte deg av eNPS kan du enkelt avdekke − ved hjelp av ett enkelt spørsmål − om dine medarbeidere ville anbefalt din bedrift som arbeidsgiver. Et spørsmål som sier det meste. Dette spørsmålet besvares enkelt ved å rangere arbeidsplassen på en skala fra 0 til 10. eNPS brukes av et stadig større antall selskaper hvert år grunnet sitt tydelige overblikk, og eksepsjonelle brukervennlighet.