Vi i Netigate ønsket å finne ut mer om hvordan den fremtidige arbeidsplassen vil se ut. Så i september 2021 gjennomførte vi en undersøkelse i Sverige om hvordan medarbeidere har opplevd å jobbe hjemmefra, følelsene deres for å komme tilbake til kontoret, og hvordan de ønsker at den fremtidige arbeidsplassen skal se ut. Undersøkelsen er landsrepresentativ, noe som betyr at respondentene har en jevn fordeling av kjønn, alder, region, inntektsnivå og så videre. Vi spurte 2 145 tilfeldig utvalgte personer som jobber heltid eller deltid på arbeidsplasser rundt om i landet, og satte spesielt fokus på hvordan ulike oppfatninger varierer for enkelte aldersgrupper.


Last ned: Du kan laste ned den fullstendige rapporten her.


Fjernarbeid

Generelt sett er fleksibiliteten og muligheten til å jobbe hjemmefra viktig for de fleste ansatte. 59 % av medarbeiderne som ikke fikk/ikke kunne jobbe eksternt, hadde ønsket å gjøre det dersom de fikk muligheten. Og 64 % av de som kun hadde hjemmekontor under pandemien, oppgir at de ville vurdere å bytte arbeidsgiver for muligheten til å kunne jobbe eksternt. Fjernarbeid var også en trend før pandemien, men nå er det absolutt kommet for å bli hos unge arbeidstakere som er spesielt opptatt av fleksibiliteten som en hybrid tilnærming tilbyr. Generelt sa 47 % av de spurte at de etter pandemien ønsker å fordele tiden sin mellom kontoret og «hjemmekontoret».

Selv om det følger visse utfordringer med å ha hjemmekontor; som tekniske problemer, distraksjoner og sosiale aspekter, har mange satt pris på fordelene med fjernarbeid. Dette inkluderer det å slippe reisetid, ha en mer fleksibel hverdag med bedre balanse mellom jobb og fritid, samt større ro, mindre stress og følelsen av å være mer effektiv.

Lag din første undersøkelse på noen få minutter.

 • Bruk våre ferdige maler for undersøkelser eller lag dine egne fra bunnen av.
 • Send undersøkelser via e-post, SMS, lenke, API eller individuell pålogging.
 • Analysere svarene med filter og AI.

Prøv kostnadsfritt Test selv de ulike funksjonene våre i 30 dager. Det kreves ikke betalingskort. Avsluttes automatisk.

Den fremtidige arbeidsplassen

Det er ikke vanskelig å forstå at et flertall foretrekker en hybrid tilnærming, slik at de kan balansere fordelene ved hjemmekontor med fordelene ved å jobbe på kontoret. Dette gir muligheten for sosialt samvær med kolleger og samarbeid på kontoret, samt fleksibiliteten og bekvemmeligheten ved å jobbe eksternt. Det stopper imidlertid ikke her: Den fremtidige arbeidsplassen rommer enda mer fleksibilitet.

Diagram over ønsker for den fremtidige arbeidsplassen

Fra hver film eller TV-serie vi ser, kjenner vi igjen alle bildene av frilansere som jobber fra kafeer eller feriehytter. At arbeidstakere nå vurderer dette som et realistisk alternativ for seg selv, fremgår ved at 47 % av respondentene svarte at de kunne tenke seg å jobbe andre steder, som for eksempel fra:

 • egen fritidsbolig (56 %)
 • hotell/feriehytte (55 %)
 • kafé (37 %)
 • hos familie (36 %)
 • samarbeidsplasser (26 %)
 • satelittkontor/hubs (19 %)

… Og hva skjer med kontoret?

En hybrid tilnærming betyr selvfølgelig at man fortsatt vil tilbringe tid på kontoret. Det er imidlertid interessant å se at ulike aldersgrupper har ulike prioriteringer for hvordan den fremtidige arbeidsplassen skal se ut, sett i forhold til deres utviklende behov.

Å ha eget cellekontor er mye mer populært blant medarbeidere som er 50 år eller eldre, hvor 55 % ønsker eget kontor. Blant ansatte under 30 år, ønsker 36 % egen arbeidsplass. Flere i denne aldersgruppen ønsker i stedet å dele kontor med kun noen få kolleger. Fleksible arbeidsplasser er ikke populært hos noen av aldersgruppene.

Den fremtidige arbeidsplassen - diagram over arbeidssted

Yngre mennesker ser også et større behov for sosiale rom på fremtidens kontorer, mens eldre ser et større behov for separate arbeidsplasser. Det bør også gjøres forbedringer på kontoret når det gjelder digitale verktøy, tilgjengelighet, bedre ergonomi, samt forbedringer når det gjelder lyd og lys.

Rapporten vår fokuserer også på viktige spørsmål knyttet til alder, som hvordan alder påvirker skifte av arbeidsgivere, oppfatningen av produktivitet og disiplin, samt digital kompetanse.


Les også: Medarbeidersamtale – hvordan lykkes


Hva kan du gjøre for å tilpasse deg den fremtidige arbeidsplassen?

 1. Dersom du ikke allerede har gjort det, kan du kommunisere med medarbeiderne dine nå og spørre dem hva de trenger for å gjøre returen til kontoret så smidig som mulig.
 2. Tenk over hvordan du som arbeidsgiver bør innrette kontoret for å dekke nye behov som har oppstått.
 3. Vår undersøkelse viser at stadig flere medarbeidere etterspør stille arbeidsplasser, hvor de kan fokusere. Etter å ha sittet på hjemmekontor i 1,5 år, har stadig flere blitt vant til stillhet. Sørg derfor for å designe nok stillerom på den fremtidige arbeidsplassen.
 4. Ta pulsen på kollegene dine for å få viktig innsikt i hva som fungerer bra og hva som fungerer mindre bra. Gjør en pulsundersøkelse med Netigate.
 5. Er du, som arbeidsgiver, på jakt etter ny kompetanse, bør du vurdere muligheten for fleksibelt arbeid. Dette innebærer at du også kan ansette ny kompetanse fra hele landet og verden, dersom muligheten for fleksibilitet er tilstede.
 6. Det kan være forutinntatte oppfatninger om alder på arbeidsplassen din, så gjør holdningsundersøkelser og medarbeiderundersøkelser for å finne ut om dette er noe organisasjonen din trenger å forholde seg til.

Interessert i å gjøre research?

Hva føler egentlig medarbeiderne dine? 40 % av respondentene i undersøkelsen vår, har rapportert at de ennå ikke har hatt mulighet til å fortelle arbeidsgiveren sin hvordan de ønsker å fortsette å jobbe. Det er viktig at du aktivt tar disse samtalene med dine medarbeidere dersom du ønsker å beholde dem. 64 % sa at de ville vurdere å bytte arbeidsgiver for å kunne ha mulighet til å jobbe hjemmefra. Med vårt intuitive og brukervennlige verktøy for medarbeiderundersøkelser kan du finne ut hvordan medarbeiderne dine har det, og gjøre handlingsbare endringer. Vi tar gjerne en mer detaljert prat med deg, så kontakt oss via dette skjemaet eller start din kostnadsfrie prøveversjon av Netigate i dag.