Når en medarbeider beslutter å forlate arbeidsplassen og gå videre, er det god grunn til å finne ut av hvilke omstendigheter som førte til den endelige beslutningen. En Employee Exit undersøkelse er et godt verktøy til den jobben.

Ansatte som går - Employee Exit undersøkelse.

Fikk de et bedre tilbud fra en annen arbeidsplass, eller var det forhold som ville ført til deres oppsigelse før eller siden? Hvordan kan du forhindre at flere av dine medarbeidere sier opp i fremtiden? Og kan du få medarbeidere tilbake igjen?

Det finnes enkle og avanserte maler for Employee Exit undersøkelser. Noen undersøkelser spør om navn, ansettelseslengde, og avdeling. Til slutt i undersøkelsen finner du gjerne en boks der en skal huke av hva som førte til oppsigelsen, med alternativer som «bedre lønn», «karriereskifte» eller «pensjonsavgang».

Spørsmålet er hva slags informasjon du egentlig får fra disse undersøkelsene som kan brukes til forbedring av arbeidsplassen for dine gjenværende medarbeidere slik at de velger å fortsette i sine stillinger. Dømmer vi fra eksempelet over, har vi fått svært lite nyttig informasjon.

Andre undersøkelsesmaler blir til gjengjeld alt for grundige; 15 spørsmål av arten «Beskriv i detalj hvorfor du valgte å slutte», «Var det en spesifikk grunn eller medarbeideropplevelsen som helhet?», «Hvilke forslag til forbedringer ville du gitt oss, og − dersom disse ble gjennomført − ville du vurdert å komme tilbake?» osv.

En slik undersøkelse er kanskje grundigere, men om det er optimalt å levere en exit-evaluering på størrelse med en roman sammen med den ansattes avskjedsgave, kan diskuteres. Svaret er at verken en i overkant forenklet eller overkomplisert undersøkelse er noen god idé.

En god løsning er å holde seg innenfor et tidsbruk på max 10 minutter for besvarelsen. Du kan kombinere lukkede med åpne spørsmål der medarbeideren kan gi tilbakemeldinger med sine egne ord. Med Netigates verktøy for tekstanalyse, kan du sortere og analysere svarene automatisk.


Les også: Hvordan fungerer tekstanalyse i praksis


Hvordan kan Netigate hjelpe deg med din Employee Exit undersøkelse?

Employee Exit-undersøkelser er noe som må håndteres varsomt. Du ønsker hverken å gå glipp av muligheten til å få innsikt om medarbeiderens avgang, samtidig som du ikke ønsker å etterlate et dårlig inntrykk hos medarbeideren som har valgt å slutte ved å kreve at de bruker timevis på å fylle inn et langt og komplisert skjema.

Still få spørsmål, men sørg for at du stiller de rette spørsmålene. Vær oppriktig interessert i hva respondentene har å fortelle deg, takk dem og ønsk dem lykke til i sin nye stilling. God stemning forhindrer negativ omtale om bedriften din i fremtiden, som kun vil komme deg til gode.

Netigate kan hjelpe deg i gang med dine Employee Experience undersøkelser. Du kan enten lage et skjema basert på spørsmålene som du mener er viktigst for bedriften, eller du kan bruke en av Netigates populære forhåndsskrevne Employee Exit-maler.

Med Netigates spørreundersøkelse verktøy  og profesjonelle rådgivning får du på plass ditt Voice of Employee verktøy raskt og enkelt. Lag dine egne undersøkelser fra bunnen av, eller benytt en av våre ferdige maler.

Registrer deg for en kostnadsfri prøveperiodebook en demo, eller kontakt oss via dette kontaktskjemaet.