Definer målgruppen for markedsundersøkelser

Forestill deg følgende: Du har utviklet et nytt produkt, eller en ny versjon av et eksisterende produkt − men du er ikke sikker på hvem du skal selge det til. Svaret er å utføre en form for markedsundersøkelse. Markedsundersøkelser er ideelle når du ikke automatisk kan identifisere den beste målgruppen for ditt produkt. Med andre ord må du vite hvem som vil like produktet best, og hvem som vil ha mest nytte av det. Viktigst av alt er det å avdekke hvem som mest sannsynlig vil kjøpe produktet. Som med leker for barn, som kjøpes av voksne, er det ikke alltid at din målgruppe er den samme som produktets brukere. Vi ser her hvor viktig det er å identifisere målgruppen for dine markedsundersøkelser.

Utforming av undersøkelsen

For å kunne samle inn nødvendig informasjon må du først beskrive ditt nye produkt. Hva slags funksjoner har det? Prøv å beskrive det så nøytralt som mulig. Gjør det klart hva produktet gjør, men la det også være rom for kundenes forslag til alternative bruksområder.

Når du utformer dine spørsmål, bør du være klar over forskjellen mellom lukkede spørsmål (der kundene må velge svaralternativ fra en liste du har valgt) og åpne spørsmål (der kundene kan skrive inn sin egen tekst). Lukkede spørsmål har den fordelen at de gir mer ensartede resultater som også er enklere å behandle. Derimot er åpne spørsmål ofte bedre for markedsundersøkelser fordi de gir respondentene rom til å gi svar eller meninger som du kanskje ikke har tenkt over selv. Denne ekstra informasjonen kan vise seg å bli uvurderlig når du skal definere din målgruppe eller produktnisje.

Når du har satt sammen en undersøkelse du er fornøyd med, kan du sende den ut til eksisterende kunder. Forsikre at du inkluderer spørsmål om alder, kjønn og annen demografisk informasjon om respondentene. Det er vesentlig for din markedsundersøkelses formål at du vet hvilken demografiske gruppe som passer, i tillegg til at det også er generelt nyttig å ha oversikt over eksisterende kunder.

Dersom du er en nystartet bedrift uten eksisterende kundebase, finnes det flere selskaper for nettundersøkelser som kan skaffe deg respondentene du trenger til din undersøkelse. Ved å bruke en nettbasert online-tjeneste forsikrer du at du får ønsket antall besvarelser, i tillegg til at dataene du samler inn er enkle å behandle og sammenlikne.

Finn ut hvordan Netigate kan hjelpe deg med dine markedsundersøkelser. Sjekk ut våre forskjellige løsninger for markedsundersøkelser for å finne det som passer best til dine behov: https://www.netigate.net/no/markedsundersokelser/