Vad är 360 evaluering (360 graders feedback)? Och skulle du som chef vilja veta hur du kan utveckla dina ledarskapsförmågor? 360 evaluering ger dig en klar bild över vilka ledarskapsförmågor inom organisationen som behöver jobbas på. I denna guide berättar vi allt du behöver veta för att genomföra en 360 evaluering och föra verksamheten framåt!

Vad är 360 evaluering (360 graders feedback)?

360 evaluering (360 graders feedback) är en typ av medarbetarundersökning där cheferna är i fokus. I en intern 360 evaluering bedöms cheferna av deras överordnade chef, kollegor på samma nivå och underordnade medarbetare. Utöver detta gör cheferna även en självutvärdering. Du kan också lägga till externa intressenter i bedömningen, till exempel chefernas kunder eller leverantörer.

360evaluering

Varför 360 evaluering (360 graders feedback)?

Målet med 360 evaluering är att få en så bred överblick som möjligt över dina chefers ledaregenskaper då detta påverkar medarbetarupplevelsen. Genom bedömningen hjälper du chefer att bli medvetna om sina styrkor och svagheter och även deras effekt på andra, vilket leder till att de kan utvecklas på ett målinriktat sätt. Av denna anledning har 360 evaluering redan blivit en viktig del i utvecklingen av ledarskap och medarbetarengagemang i många organisationer.


Läs även: 10 tips på hur online-enkäter kan hjälpa dig att bli en bättre HR-chef


Vilka varianter av 360 utvärdering finns det?

Konceptet med 360 evaluering (360 graders feedback) kan anpassas. Beroende på företagets mål kan du hoppa över eller lägga till olika nivåer, till exempel kunder. På detta sätt skapas varianter av 90-, 180- och 270 graders feedback.

90 Graders Feedback – Nerifrån och upp

90 graders feedback är också en typ av medarbetarundersökning, men här bedöms chefen bara nerifrån och upp. Chefen blir alltså bara betygsatt av sina anställda. Detta gör att du inte får en lika övergripande bild som en 360 evaluering ger då 360 feedback utgår från fler perspektiv.

360evaluering

180 Graders Feedback

Med 180 graders feedback kompletteras 90 graders feedbacken med chefens självutvärdering. Utvärderingen gör det möjligt att jämföra chefens bild av sig själv med andras.

360evaluering

270 Graders Feedback

I en 270 utvärdering så gör den näst högsta chefen en bedömning. Även här görs en bedömning av medarbetarna och en självutvärdering av chefen.

360evaluering

Om 270 evalueringen kompletteras med en utvärdering av kollegor på samma nivå som chefen så leder detta till att du får en en 360 evaluering. Detta ger dig en tydlig helhetsbild över det nuvarande läget då bedömningen tagit hänsyn till flera olika perspektiv.


Se videon: Ledarskap i en snabbrörlig värld


Vilka är de relevanta ämnesområdena?

För att kunna förse dina chefer med heltäckande och meningsfulla resultat behöver du sätta upp en högkvalitativ enkät för 360 evaluering (360 graders feedback). Möjliga ämnesområden att ta upp i denna är till exempel:

 • Allmän ledarskapsförmåga
  … erkänner chefen sina anställdas prestationer?
 • Sociala färdigheter
  … är chefen öppen för konstruktiv feedback?
 • Information och kommunikation
  … kommunicerar chefen förväntningar på sina anställda på ett begripligt sätt?
 • Kompetens att stärka andra
  … ger chefen sina anställda möjlighet att ta ansvar?

När är den bästa tiden för 360 evaluering?

Det finns en mängd olika teorier om var och när det är bäst att göra en 360 utvärdering. Det är vanligt att företag håller ett utvecklingssamtal var sjätte månad och då händer det ofta att det görs en 360 utvärdering i samband med lönesamtalet. En del tror däremot att man tjänar mer på kontinuerlig 360 evaluering. Särskilt nyanställda har nytta av upprepade feedbackdiskussioner eftersom det främjar deras utveckling. Mer frekvent feedback möjliggör också att specifika frågor kan ställas till exempelvis kunder, särskilda projekt eller incidenter i företaget. Om återkoppling endast inhämtas en gång per år kan det även hända att statistiken ger en felaktig bild av läget. Medarbetarna kan vara i en mycket bra eller dålig fas vid det laget vilket leder till att bedömningen påverkas. Således är kontinuerlig återkoppling med hjälp av pulsmätningar bra för att skapa en realistisk helhetsbild.

Vad ska du tänka på under en 360 utvärdering?

Det är kontraproduktivt att ställa frågor som jämför medarbetare med varandra. Även om feedbacken är positiv kan den dömande tonen vara skadlig. Den här typen av frågor kan leda till rivalitet och brist på motivation bland dina medarbetare. Undvik därför vaga, generaliserande eller sexistiska frågor och påståenden. Håll dig istället till specifik fakta och ställ frågor på ett opartiskt sätt för att få fram rätt information.


Läs även: Hur du förbättrar din 360 graders-evaluering


Hantera resultaten korrekt

För att en 360 evaluering ska leda till en positiv utveckling så måste resultaten diskuteras öppet och reflekteras över. Efter både grupp- och individuella diskussioner bör åtgärder för framtiden tas fram ihop med återkopplingsgivarna. Tillsammans kan ni sätta upp realistiska och mätbara mål och en handlingsplan för hur ni ska nå målen. Dessa mål kan ni sedan följa upp allteftersom. På så sätt kan dina anställda se att deras feedback verkligen tas emot och att den leder till förändring i företaget.


Utför 360 evaluering (360 graders feedback) med Netigate

Är du medveten om dina egna och dina anställdas styrkor och svagheter? Om inte är det svårt att veta vad som krävs för att utveckla verksamheten. Med Netigate får du tillgång till relevant information om medarbetarupplevelse och 360 evaluering, och även till ämnen relaterade till kundnöjdhet. Vi hjälper dig med undersökningar som till exempel 360 graders feedback och eNPS.

Registrera dig för ett gratis testkonto, eller ring oss direkt på +46 (0)8 411 71 10.