Välkommen till vår blogg

Human Resources

Enkäter för att kartlägga kompetensutveckling

När medarbetare utvecklar sin kompetens utvecklas också företaget och genom en enkät kan du kartlägga…

Läs mer
Marknadsföring

Enkäter för att utvärdera mässa

Att delta på en mässa betyder att ni investerar i både tid och pengar. Men…

Läs mer
Marknadsföring

Enkäter för att planera, utvärdera och bjuda in till seminarier

Att hålla ett seminarium om ert expertisområde är ett bra sätt att dela med er…

Läs mer
Marknadsföring

Enkäter för att planera och utvärdera event

Event innebär oftast en investering i både tid och pengar. Undersök nyttan i era insatser…

Läs mer
Marknadsföring

Enkäter för att utföra kursutvärderingar

För att kunna erbjuda så bra utbildningar som möjligt är det viktigt att veta vad…

Läs mer
Marknadsföring

Varför är vissa resultat röda?

De resultat som är röda är helt enkelt det svarsalternativ som fått flest svar registrerat…

Läs mer
Marknadsföring

Är det möjligt att ändra svarsmekanism när frågan väl är sparad?

Ja, det är möjligt för de flesta typer av svarsmekanismer. Alla svarsmekanismer är inte konverterbara…

Läs mer
Marknadsföring

Vad händer om min respondentlista innehåller dubbletter?

Netigate känner automatiskt av om din respondentlista innehåller dubbletter. Du kommer då få välja om…

Läs mer
Marknadsföring

Kan jag spara två påminnelsedatum?

Absolut! Klicka bara på lägg till påminnelse igen efter det att du lagt till din…

Läs mer
Marknadsföring

Kan jag ändra ett redan sparat påminnelsedatum?

Inga konstigheter, redigera ditt utskick och ändra där i datumet för din redan sparade påminnelse…

Läs mer
Marknadsföring

Kan jag skicka ut en påminnelse för min undersökning?

Absolut! när du skapar dina utskick i Netigate så kan du ställa in flera påminnelser…

Läs mer
Marknadsföring

Kan jag lägga till ytterligare respondenter i en redan aktiv undersökning?

Ja, det går alldeles utmärkt. Du behöver redigera din undersökning och ta dig till distributionssidan.…

Läs mer