Netigate och finländska Lumoa går samman och skapar en ny ledande europeisk lösning för upplevelsehantering 🎉 Läs mer här.

Summera numeriska värden

Vi har nu gjort det enklare att arbeta med summeringar av numeriska värden i Netigate. Det kan handla om att du vill be dina respondenter att fördela ett visst värde på flera olika alternativ. T.ex. att fördela en budget på ett antal fördefinierade poster. Summeringsfunktionen kan även användas för att summera ett odefinierat totalvärde.

Summera numeriska värden

Vem riktar du dig till i de sociala medierna?

Förra året genomförde vi en undersökning tillsammans med Netigate. Undersökningen syftade till att kartlägga och analysera konsumenters beteende i sociala medier. Med hjälp av resultatet i undersökningen kunde vi identifiera fyra olika typer av konsumenter baserat på deras interaktion, eller avsaknad av interaktion, med varumärken i sociala medier.

Vem riktar du dig till i de sociala medierna?

Välkommen till Netigates community!

Det handlar om insikter. Netigate skapades ur tanken att kunskap är nyckeln tillframgång och ända…

Välkommen till Netigates community!

Survey design: Kärnan till en kvalitetssäkrad undersökning – Kap 1

Ett hus kräver mer än väggar och tak. När man bygger ett hus finns vissa elementära delar som måste inkluderas för att göra det drägligt att leva i. På samma sätt bör man även fylla sin undersökning med vissa grundläggande delar för att få svar på de frågor man vill. Undersökningens syfte bör därför brytas ner grundligt för att finna de potentiella områden som kan vara intressanta att beröra när man har sin respondent på tråden. Komplettera sedan dessa med relevanta bakgrundsfrågor om den svarande och din undersökning har sitt embryo.

Survey design: Kärnan till en kvalitetssäkrad undersökning – Kap 1

4 kreativa sätt att sprida en undersökning

Behöver du tips på hur du bäst kan sprida en undersökning och nå rätt publik?…

4 kreativa sätt att sprida en undersökning

Fokus på välmående medarbetare hos MediaAnalys

MediaAnalys är ett företag som hjälper sina kunder med internetmarknadsföring. Med tre olika kontor och cirka 65 anställda är det viktigt att ha en samlad bild på hur medarbetare trivs på sitt arbete och därför utför de två gånger per år NMI-undersökningar (Nöjd Medarbetar Index). Resultaten används som underlag till beslut i HR-frågor som kan röra allt från vad personalen tycker om sina arbetsstolar till mer övergripande frågor kring hälsa och välmående på arbetsplatsen.

Fokus på välmående medarbetare hos MediaAnalys

Vi släpper nya funktioner och blir ännu bättre!

Med de nya funktionerna kommer ditt arbete med Netigate att bli ännu enklare. Redigera frågor…

Vi släpper nya funktioner och blir ännu bättre!
Marknadsföring
Obligatoriska

Obligatoriska

Vid skapandet av frågor går det att göra svar obligatoriska. Genom att kryssa i Obligatoriskt…

Obligatoriska

Undersökningar ger dig publicitet – använd enkäter i PR-syfte

På de flesta marknads- och PR-avdelningar är undersökningar en viktig beståndsdel av det dagliga arbetet: hur nöjda är våra kunder med våra produkter och tjänster? Vad tycker våra kunder om den senaste kampanjen? Hur nöjda är de med vårt nyhetsbrev och hur upplever de informationen på vår webbsida? Svar på dessa frågor får du snabbt och enkelt med hjälp av onlineundersökningar direkt från din målgrupp.

Undersökningar ger dig publicitet – använd enkäter i PR-syfte

Survey design: Identifiera och kategorisera dina respondenter – Kap 2

Skapa förutsättningar för en mer nyanserad bild av resultatet! När man läser publikationer av undersökningsresultat kan man ofta läsa att män och kvinnor, ålderskategorier eller olika geografiska områden har varierande synsätt i olika sakfrågor. Det spelar ingen roll om det handlar om opinionsundersökningar, marknadsundersökningar eller interna undersökningar – det finns alltid ett intresse i att kunna bryta ner resultatet i olika urvalsgrupper. För att kunna göra detta måste du givetvis skapa förutsättningarna. Om du inte på förhand har informationen om vem respondenten är - fråga!

Survey design: Identifiera och kategorisera dina respondenter – Kap 2

Svenska ungdomar får för lite näring säger ACO

Det är framförallt det viktiga D-vitaminet som ungdomar riskerar att få brist på under vinterhalvåret.…

Svenska ungdomar får för lite näring säger ACO

Så gör du din undersökning viral

Sociala medier är ett bra forum att interagera med kunder och målgrupp eftersom de engagerar och öppnar upp för kommunikation snarare än information. Oavsett om syftet med undersökningen är att få mycket svar eller bara att sprida ert varumärke är det bra att tänka på några saker innan.

Så gör du din undersökning viral