En arbeidsmiljøundersøkelse er et uvurderlig verktøy for ledelse og utvikling av virksomheten. Grunnen til dette er at det i dagens arbeidsliv stilles høye krav til både arbeidstakere, ledere og arbeidsgivere. Et godt arbeidsmiljø er meget viktig for både trivsel, arbeidsglede, motivasjon og ytelse, og for organisasjonens samlede prestasjoner og lønnsomhet.

Arbeidsmiljøundersøkelse

Hva er arbeidsmiljø?

Arbeidsmiljø handler i utgangspunktet om det vi gjør på jobben. Det berører hvordan arbeidet er organisert, planlagt og gjennomført, og hvordan dette påvirker arbeidstakernes engasjement og helse, samt virksomhetens produktivitet og lønnsomhet.

Alle virksomheter er ulike, og har forskjellige utfordringer når det gjelder arbeidsmiljø. Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) deler sin forskning på arbeidsmiljø inn i fire områder: psykososialt, organisatorisk, fysisk, samt og kjemisk og biologisk. Alt dette henger sammen, og etter snart to år med pandemi som har gitt oss alle ulike utfordringer rundt arbeidsmiljø, er det viktigere enn noen gang å kartlegge virksomhetens arbeidsmiljø. Vi har vekslet mellom jobb på fysisk arbeidsplass, hjemmekontor, hybride kontorer og andre eksterne løsninger. Hvordan har dette påvirket de ulike områdene av arbeidsmiljøet?

Slik arbeidslivet er nå i sluttfasen av pandemien, er det kanskje viktigere enn noen gang å gjennomføre en arbeidsmiljøundersøkelse, og ikke minst ta tak i det som eventuelt kommer fram for å skape et enda bedre arbeidsmiljø i organisasjonen.

Lag din første undersøkelse på noen få minutter.

  • Bruk våre ferdige maler for undersøkelser eller lag dine egne fra bunnen av.
  • Send undersøkelser via e-post, SMS, lenke, API eller individuell pålogging.
  • Analysere svarene med filter og AI.

Prøv kostnadsfritt Test selv de ulike funksjonene våre i 30 dager. Det kreves ikke betalingskort. Avsluttes automatisk.

Er arbeidsmiljøundersøkelser pliktige?

Arbeidsmiljøloven stiller krav til en kartlegging av arbeidsmiljøet, og medarbeidere er pliktet til å medvirke for å sikre et godt miljø, samt melde fra om eventuelle problemer knyttet til arbeidsmiljøet. Det er således forventet at medarbeiderne deltar i arbeidsmiljøundersøkelser, på oppfølgingsmøter og gjennomføringer av tiltak. Videre har arbeidstakeren en form for lojalitetsplikt til å medvirke, og du som arbeidsgiver kan pålegge arbeidstakere å besvare spørsmål relatert til arbeidsmiljøet.

Arbeidsmiljøundersøkelser er en del av virksomhetens HMS-arbeid, og retter seg i hovedsak ikke mot medarbeiderne som besvarer spørsmålene, men mot virksomheten.


Les mer om hvordan du kan skape den optimale arbeidsplassen i vår e-bok: 10 tips på hvordan nettundersøkelser kan hjelpe deg med å bli en bedre HR-sjef


Hvordan gjennomføre medarbeiderundersøkelser om arbeidsmiljøet

For å lykkes med arbeidsmiljøundersøkelser er det viktig at den planlegges nøye, og har god støtte fra virksomhetens toppledelse. God kommunikasjon og informasjonsprosedyrer må også være tilstede før undersøkelsen. Verktøy for gjennomføring av undersøkelser, som Netigates plattform og ekspertise, er et gode hjelpemidler for å innhente innsikt, analysere og iverksette eventuelle tiltak.

Først og fremst må du planlegge mål og hensikt, vurdere omfang og kostnader, samt lage en prosjektplan for din medarbeiderundersøkelse. Sett opp konkrete planer for gjennomføringen, rapporteringen og oppfølgingen. Hvordan skal undersøkelsen gjennomføres? På papir, digitalt, på jobb eller hjemmefra – anonym medarbeiderundersøkelse eller navngitt? Skal hele organisasjonen ha samme spørsmålene, eller skal det deles ned til avdelinger og/eller team. Jo mindre enheter, jo mer gjennomsiktig. Anonymitet gir mer ærlige svar, men kan også for enkelte føre til ensidig syn på personer og saker, og bryter anonymitet med kravet til medarbeidere om å sikre et godt arbeidsmiljø?

Men hva gjør du etter en arbeidsmiljøundersøkelse?

Like viktig som å gjennomføre arbeidsmiljøundersøkelser, er det å følge de opp! Resultatene fra arbeidsmiljøundersøkelser må videreformidles til organisasjonens medarbeidere. Feedback på resultater må formidles, og samtidig må det drøftes og lages handlingsplaner. I den forbindelse bør det samles til oppfølgingsmøter, både på organisasjonsnivå og avdelingsnivå. Du kan også benytte medarbeidersamtaler til å diskutere saker som har kommet fram under arbeidsmiljøundersøkelser. Det er viktig å lytte til medarbeiderne og la de ta del i diskusjonene etter undersøkelsen. Hva gjør vi så godt at vi ikke ønsker å endre det, hva kan vi bli bedre på – og hvordan? Er det noen forhold som må prioriteres høyere enn andre? Lytt til de ansatte og ta deres forslag til løsninger med i vurderingene.

Så er det tid for oppsummeringer, og handlingsplaner skal utarbeides. Når det gjelder gjennomføringen av tiltak som skal iverksettes, er det naturlig at det er lederne som har ansvaret for dette – fra avdelingsledere til overordnet nivå. Igjen er informasjon og kommunikasjon med medarbeiderne rundt denne prosessen viktig. Det samme gjelder for en senere evaluering av hele prosessen.


Les også: Medarbeidertilfredshet: Den ultimate guide for effektive tiltak til forbedringer


Gjennomfør en arbeidsmiljøundersøkelse med Netigate

Netigate gir deg et brukervennlig og intuitivt spørreundersøkelse verktøy som hjelper deg å lytte til medarbeiderne dine. Onboarding softwarepulsmålingerexit- og årlige undersøkelser er bare noen få eksempler på de løsningene vi tilbyr innen Employee Experience. Med Netigates verktøy for medarbeiderundersøkelser har det aldri vært enklere.

Her kan du bestille en demo, starte en kostnadsfri prøveversjon. Eller du kan ringe oss direkte på: +47 22 55 19 00