Ved å ha en tydelig og gjennomtenkt strategi når det gjelder utviklingen av et funksjonelt program for dine rutiner vedrørende å lytte til dine medarbeidere, sparer du både deg og bedriften for mye bortkastet tid og energi.

Dine medarbeidere kan gi deg tilleggsinformasjon som lar deg se forbedringsområder i organisasjonen, og forhindre både små og store forretningskatastrofer. Det er kanskje du som styrer bedriften og som sitter med hovedansvaret, men det er dine ansatte som er ekspertene − bedriftens øyne og ører på innsiden. Det er viktig å både respektere og lytte til det medarbeiderne har å si.

Glade medarbeidere

 

En god undersøkelse er god service

Gjennomfør medarbeiderundersøkelser og tilfredshetsundersøkelser regelmessig. Sørg for at alle dine medarbeidere er klar over at de vil bli bedt om å fylle ut disse typene undersøkelser jevnlig, og hvorfor dette er viktig. Makter du å bevise at deres meninger er viktige for deg, vil du kunne dra nytte av de erfaringer de har og forbedre bedriften gjennom innsikten du får. Første skritt for å oppnå dette er å evaluere ditt nåværende Voice of Employee-program, dersom du allerede har et.

 

Årlig, halvårlig eller kvartalsvis?

Hvor mange ganger i året ønsker du å få bekreftelse på at det du gjør er riktig? Sannsynligvis oftere enn én gang i året.
Hvor ofte ønsker du å få innblikk i om dine medarbeidere er tilfredse med arbeidsplassen, får nok utfordringer og føler seg verdsatt for det de bidrar med; både ferdighetsmessig og sosialt? Det er flaut og kjedelig å oppdage at en ansatt har følt seg dårlig behandlet, kjedet seg eller vært utilfreds i jobben når det er for sent; kanskje ville en liten endring fra din side kunnet rettet det opp, hadde det bare blitt oppdaget i tide.

Daglig dialog, årlige medarbeidermøter, undersøkelser og spørreskjemaer er alle en del av et fungerende Voice of Employee-program. Derimot vil ikke dette arbeidet være av noen betydning, dersom det ikke handles ut i fra informasjonen man avdekker. I tillegg vil det ha en enda mer demotiverende effekt på de ansatte dersom de stadig vekk må fylle ut undersøkelser som aldri leder til endringer, og dette vil igjen føre til redusert engasjement og mindre villighet til å svare ærlig på dine spørsmål.

Voice of Employee bør være noe som hele tiden gjennomsyrer bedriften. Det bør være en naturlig del av bedriftens kultur, og det bør være åpne kanaler for medarbeidere å utrykke nøye eller misnøye uten dårlig samvittighet. Dette kan enkelt gjøres gjennom regelmessige undersøkelser eller pålitelige representanter i bedriften.

 

Netigate og Voice of Employee

Netigate spesialiserer seg blant annet innenfor Voice of Employee-løsninger. Hovedverktøy i denne forbindelse er blant annet Medarbeiderengasjement, Medarbeiderundersøkelse, 360-gradersundersøkelse, Employee Onboarding-undersøkelse og Employee Exit-undersøkelse.

Ved å leie inn Netigate får du hjelp til forbedring av din Voice of Employee-strategi og tilgang på markedets beste verktøy for måling av medarbeiderengasjement kontinuerlig og effektivt. Les mer på Netigates veiledningsguider, som kan lastes ned her: https://www.netigate.net/no/media-center/