360° feedback för chefer

Kompetenta och motiverande chefer är avgörande för ditt företags framgång. 360° feedback ger chefer en nyanserad bild av deras prestation och gör att du effektivt kan stödja och utveckla varje individ.

Främja utvecklingen - använd feedback!

✔ Identifiera styrkor och områden för förbättring

✔ Främja och möjliggör professionell utveckling

✔ Holistisk och differentierad feedback

✔Riktad coachning och utbildning för dina chefer

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort!

Med en klassisk 360° evaluering utvärderas cheferna från fyra olika perspektiv.

Överordnade chef, sidoställda, underordnade och personen ifråga gör en bedömning utifrån en bedömningsskala.

Varje 360° feedbackprojekt kan anpassas för att passa individen och deras personliga mål.

360° feedback med Netigate

Gör ett eget projekt i Netigates plattform, eller låt våra experter hjälpa dig i enskilda steg eller genom hela processen.

 

Teman för frågeformulär

Ledarskapsförmåga

… erkänner medarbetarnas prestationer.

Socialkompetens

… är öppen för konstruktiv feedback.

Information/ Kommunikation

… kommunicerar förväntningarna på medarbetarna på ett pedagogiskt sätt.

Stärker andra

… ger anställda möjlighet att ta ansvar.

Självstyrning

… leder enligt företagets värderingar i det dagliga arbetet.

PROPLAN

Teoretisk bakgrund

Netigates frågeformulär för 360° feedback har utvecklats utifrån ledande modell för transformativt ledarskap. Vår erfarenhet från olika feedbackprojekt har använts i utvecklingen av frågeställningar.