forbedre medarbeiderengasjement

Det er egentlig enkelt: Engasjerte medarbeidere er mer enn villige til å investere ekstra tid og innsats når det trengs for å sørge for din at din bedrift lykkes. Engasjerte medarbeidere fører til entusiasme, energi og lidenskap på arbeidsplassen og har en følelse av tilhørighet og betydning innenfor bedriften din. Engasjerte og lojale medarbeidere fører i tillegg til bedre resultater både for din bedrift og dine kunder. Med andre ord; det er engasjerte medarbeidere du ønsker! Utfordringen ligger i å finne ut hvordan du skal forbedre medarbeiderengasjement hos dine ansatte.

Under har vi samlet fire tydelige strategier for hvordan du enkelt kan forbedre medarbeiderengasjementet i din bedrift:

  • Kompetent, inspirerende og tydelig ledelse er vesentlig for medarbeiderengasjement. Sjekk regelmessig hvordan det står til med dine medarbeidere, og finn ut hva som motiverer dem, hva de mener bør forbedres og sørg for at du gjennomfører konkrete tiltak når forbedringer eller endringer er nødvendig.
  • Gi dine medarbeidere mulighet ti lå vokse og utvikle seg. Drøft opplærings- og utviklingsmuligheter, og sett sammen en karriereplan slik at de kan være med på å forme sin karriere i en retning de selv ønsker. Sørg også for at du gir dine medarbeidere tydelige og konsekvente tilbakemeldinger slik at de vet hva som forventes av dem, og hva som kreves for å løfte karrieren til neste nivå.
  • Forsterk viktigheten av hver medarbeiders rolle. Understrek sammenhengen mellom arbeidet de gjør og bedriftens suksess. Når medarbeidere ser at de bidrar til noe meningsfylt, vil en stolthetsfølelse rundt jobben og innsatsen de selv gjør komme naturlig. Det er nettopp dette motivasjon handler om.
  • Sørg for å takke og belønne dine medarbeidere jevnlig for den gode jobben de gjør: Arranger feiringer av mål som blir nådd, belønn og gi anerkjennelse til medarbeiderne på måter de setter pris. Når du tilbyr incentiver for gode prestasjoner, får medarbeiderne mer å arbeide for, og legger enda litt mer innsats og engasjement i jobben. Dette øker engasjementet for de fleste medarbeidere!

Kommunikasjon er vesentlig for å forbedre medarbeiderengasjement. Enhver god leder bør se det som en av sine fremste oppgaver å finne ut hva som motiverer de ansatte, og hvilke yrkesambisjoner de har. Bruk denne kunnskapen til å skape utviklingsmuligheter for dine ansatte, og forsterk viktigheten av arbeidet til hver medarbeider. Belønn dine ansatte når de har gjort en ekstra innsats, og sørg for sosiale og morsomme arrangement i blant.

Lojale kunder og gode salgstall er svært viktig, men husk at engasjerte ansatte er en bedrifts viktigste ressurs!

Hvordan Netigate kan hjelpe deg å forbedre medarbeiderengasjement

Ved hjelp av et brukervennlig og kraftig undersøkelsesverktøy kan du raskt og enkelt innhente innsikt fra både medarbeiderne, kundene og markedet. Ta en titt på vår komplette guide om plattformer for medarbeiderengasjement før du tar ditt valg. Netigate kan tilby deg en et verktøy i kombinasjon med ekspertise og support.

Få også en sniktitt på Netigate EX – vårt splitter nye plattform innen Employee Experience!