Lojale kunder er essensielt for bedrifter i dag. Bruk lojalitetsprogrammer for å kartlegge kundelojaliteten.

Net Promoter Score er et begrep som ofte benyttes i sammenheng med kundetilfredshet. Net Promoter Score (NPS) baseres på spørsmålet “Hvor sannsynlig er det at du ville anbefalt denne bedriften til en venn eller kollega?”

Kundene dine svarer ved å markere sitt tilfredshetsnivå på en skala fra 0−10. De lavere tallene deles inn i “kritikere” (utilfredse kunder som kritiserer bedriften) og “passive” (fornøyde, men ikke altfor entusiastiske), mens de som gir høyere karakter (9 og 10) er “ambassadører” (som promoterer din bedrift på en positiv måte).

Ut i fra denne graderingsmetoden kan du beregne din totale Net Promoter Score i henhold til bildet under:

Net Promoter Score (NPS) og lojalitetsprogrammer

Mål NPS enkelt med Netigate

Det er mulig å undersøke kundetilfredshetsnivået på mange måter, og du kan gjøre det på egenhånd. I tillegg finnes det også gode lojalitetsprogrammer som ikke bare gir deg kunnskapen du er ute etter, men som også sparer deg for både tid, energi og ressurser.

Få overblikk over bedriften din på en enkel måte. Lær mer om kundene dine og få kunnskapen du trenger ved å bruke Netigates kraftige og brukervennlige plattform for undersøkelser. Over 2000 bedrifter har allerede valgt Netigate; hvorfor ikke følge deres eksempel?

AAA − Answers, Analysis and Action (Svar, analyse og handling)

Et stort antall bedrifter av varierende størrelse og fra forskjellige bransjer har alle greid å forbedre virksomhet, kundetilfredshet og medarbeiderengasjement, kun ved å analysere svarene de innhentet gjennom Netigates undersøkelser og ved å handle deretter.

Når spørsmålet er om hvorvidt dine kunder ville anbefalt din bedrift eller ikke, vil du naturligvis avdekke om de er tilfredse. Det anbefales likevel å følge opp med et enkelt “Hvorfor?” eler “Hvorfor ikke?” fordi dette er den eneste måten du kan finne ut hvilke forbedringer som kreves dersom de ikke er fornøyde. Du vil også lære hva som virkelig er nøkkelen til din suksess og popularitet blant kundene dine, som du kan holde fast på i fremtiden.

Hvilke handlinger du velger å gjennomføre ut i fra resultatene fra undersøkelsen kan bli vesentlige for bedriftens fremtid. Noen ledere velger å invitere sine kunder til et møte for å diskutere statistikken de har samlet inn gjennom undersøkelsen, og finner forslag til forbedringer sammen.