Lojale kunder er essensielt for bedrifter i dag. Bruk lojalitetsprogrammer for å kartlegge kundelojaliteten.

Net Promoter Score er et begrep som ofte benyttes i sammenheng med kundetilfredshet. Net Promoter Score (NPS) baseres på spørsmålet “Hvor sannsynlig er det at du ville anbefalt denne bedriften til en venn eller kollega?”

Kundene dine svarer ved å markere sitt tilfredshetsnivå på en skala fra 0−10. De lavere tallene deles inn i “kritikere” (utilfredse kunder som kritiserer bedriften) og “passive” (fornøyde, men ikke altfor entusiastiske), mens de som gir høyere karakter (9 og 10) er “ambassadører” (som promoterer din bedrift på en positiv måte).

Ved å trekke prosentandelen av NPS kritikere fra prosentandelen av ambassadører, får du et tall mellom -100 og 100 – og dette er din NPS (Net Promoter Score).

Net Promoter Score (NPS) og lojalitetsprogrammer

Mål NPS enkelt med Netigate

Det er mulig å undersøke kundetilfredshetsnivået på mange måter, og du kan gjøre det på egenhånd. I tillegg finnes det også gode lojalitetsprogrammer som ikke bare gir deg kunnskapen du er ute etter, men som også sparer deg for både tid, energi og ressurser.

Få overblikk over bedriften din på en enkel måte. Lær mer om kundene dine og få kunnskapen du trenger ved å bruke Netigates kraftige og brukervennlige plattform for undersøkelser. Over 1 500 bedrifter har allerede valgt Netigate – hvorfor ikke følge deres eksempel?

Lag din første undersøkelse på noen få minutter.

  • Bruk våre ferdige maler for undersøkelser eller lag dine egne fra bunnen av.
  • Send undersøkelser via e-post, SMS, lenke, API eller individuell pålogging.
  • Analysere svarene med filter og AI.

Prøv kostnadsfritt Test selv de ulike funksjonene våre i 30 dager. Det kreves ikke betalingskort. Avsluttes automatisk.

AAA − Answers, Analysis and Action (Svar, analyse og handling)

Et stort antall bedrifter av varierende størrelse og fra forskjellige bransjer har alle greid å forbedre virksomhet, kundetilfredshet og medarbeiderengasjement, kun ved å analysere svarene de innhentet gjennom Netigates undersøkelser og ved å handle deretter.

Når spørsmålet er om hvorvidt dine kunder ville anbefalt din bedrift eller ikke, vil du naturligvis avdekke om de er tilfredse. Det anbefales likevel å følge opp med et enkelt “Hvorfor?” eler “Hvorfor ikke?” fordi dette er den eneste måten du kan finne ut hvilke forbedringer som kreves dersom de ikke er fornøyde. Du vil også lære hva som virkelig er nøkkelen til din suksess og popularitet blant kundene dine, som du kan holde fast på i fremtiden.

Hvilke handlinger du velger å gjennomføre ut i fra resultatene fra undersøkelsen kan bli vesentlige for bedriftens fremtid. Noen ledere velger å invitere sine kunder til et møte for å diskutere statistikken de har samlet inn gjennom undersøkelsen, og finner forslag til forbedringer sammen.


Kom i gang med lojalitetsprogrammer i dag!

Kom i gang med Netigates NPS verktøy for å lage Net Promoter Score undersøkelser i dag! Du kan også gjennomføre andre kundeundersøkelser med vårt CSAT verktøy og benytte deg av vårt utvalg innen kundeservice-kundetilfredshets-churn– og markedsundersøkelser. Glem ikke å lytte til Voice of the Customer.

Kontakt oss når som helst via dette kontaktskjemaet, eller start din kostnadsfrie prøveperiode i dag.