Onboardingenkäter för medarbetare


Bästa starten för ny personal med en onboardingenkät

För att nya medarbetarna ska trivas på företaget är det viktigt att de får en bra start under de första veckorna.

Prova kostnadsfritt
customer images

Ett nytt perspektiv

Netigate Medarbetarundersökningar

Med hjälp av en onboardingenkät kan du utvärdera och förbättra både hur du rekryterar och nyanställdas första tid på företaget. En bra rekryteringsprocess är viktig för att effektivt hitta rätt talanger till företaget. Använder du rekryteringsprocessen på bästa möjliga sätt eller följer du bara gamla rutiner? Med en onboardingenkät tar du reda på hur du kan arbeta mer effektivt och bli mer attraktiv som arbetsgivare. 

Bättre insikt, bättre rekrytering

Netigate Medarbetarundersökningar

Onboardingenkäter bör ingå som en naturlig del i medarbetarens tid på företaget. Genom att skicka ut enkäten till alla nya medarbetare får du ett resultat som alltid är aktuellt och som du kan bryta ner till faktorer som tid, avdelning eller region. Skapa en onboardingenkät med frågor som är anpassade för ditt företag eller använd våra färdiga frågor som täcker alla nödvändiga områden. Vi berättar gärna mer om hur du kan börja arbeta med onboardingenkäter som en del av personalstrategin!

Customer Case Carglass


Carglass använder Netigate inom Human Resource, bland annat för att ta pulsen på medarbetarna.

+ Undersökning av medarbetarengagemang
+ Medarbetarundersökningar
+ Ladda ner fallstudien

Läs mer
Netigate