I “Employee Engagement: The Key to Improving Performance” − publisert av The Canadian Center of Science and Education − understrekes viktigheten av å holde ditt medarbeiderengasjement på et stabilt, høyt nivå.

Tekstforfatterne skriver videre at medarbeiderengasjement er en sterk “…indikator på positiv organisatorisk ytelse som tydelig viser et gjensidig forhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.”
Medarbeiderengasjement er vesentlig for hvor vellykket din bedrift vil bli.

Medarbeidernes engasjement begynner med lederengasjement

Engasjerte medarbeidere er et mål i seg selv, men hvor ligger ansvaret til syvende og sist? Hos ledelsen. Dersom du ønsker at dine ansatte skal legge ned vesentlig med tid og innsats i din bedrift og være stolte av jobben sin, må du nedlegge akkurat like mye tid og innsats i å skape og opprettholde en god relasjon med dem. Dette kan være enklere sagt enn gjort.

Utfordringen ligger i å ikke komme for nærme, samtidig som du har respekt for og en fungerende kommunikasjon med dine ansatte. For å finne ut mer om medarbeidernes engasjement, anbefales det ikke å spørre rett ut; dette kan føre til en følelse av utilfredshet rundt arbeidsinnsatsen deres, eller som et dårlig skjult hint.

En bedre måte å får svarene du søker er å utføre en medarbeiderengasjementsundersøkelse (Employee Engagement Survey). Slike undersøkelser viser både at du selv er engasjert på arbeidsplassen og at du bryr deg om dine ansatte. Med gode spørsmål om medarbeiderengasjement har du en gylden mulighet for dem til å fortelle deg sine synspunkter om jobben, uten å måtte ta en beklemmende samtale på pauserommet som ofte kun fører til en følelse av mistillit eller av å bli kontrollert.

Tre ansatte med høyt medarbeiderengasjement
Lag din første undersøkelse på noen få minutter.

  • Bruk våre ferdige maler for undersøkelser eller lag dine egne fra bunnen av.
  • Send undersøkelser via e-post, SMS, lenke, API eller individuell pålogging.
  • Analysere svarene med filter og AI.

Prøv kostnadsfritt Test selv de ulike funksjonene våre i 30 dager. Det kreves ikke betalingskort. Avsluttes automatisk.

Mål medarbeiderengasjement med Netigates undersøkelser

Netigate tilbyr medarbeiderengasjementsundersøkelser basert på en enkel og rask målingsmetode. eNPS (Employee Net Promoter Score) resulterer i en inndeling av de ansatte i tre kategorier: ambassadører, passive og kritikere. Du ønsker aller helst ambassadører, du kan leve med noen passive innenfor organisasjonen, men du vil forhindre at antallet kritikere vokser seg for stort. Dette er medarbeidere som snakker negativt om arbeidsgiveren, og som mest sannsynlig ikke presterer godt på jobben.

Engasjerte medarbeidere er opptatte av jobben sin og stolte av å prestere så godt de kan hver dag. De blir til ambassadører for bedriften din, og det er disse du bør la få kontroll over ditt bedriftsrykte. Netigate tilbyr en brukervennlig eNPS software og Voice of Employee verktøy for å måle, spore og forbedre medarbeiderlojalitet og -engasjement.

Kilder:

http://www.forbes.com/sites/joshbersin/2014/04/10/its-time-to-rethink-the-employee-engagement-issue/#6cd26b791827

Markos, Solomon; Sridevi, M Sandhya.
International Journal of Business and Management5.12 (Dec 2010): 89-96. http://search.proquest.com/openview/bc96e695f646da62452f721af0949458/1?pq-origsite=gscholar