Det er et mysterium for mange å prøve å finne ut hvordan man best samler informasjon om medarbeiderengasjement på arbeidsplassen. Likevel er dette en grunnleggende del av arbeidet med å forbedre viktige områder i en bedrift. Vi skal se på hvordan skjemaer for medarbeidertilfredshet kan benyttes til feedback.

Dersom du synes det er utfordrende å finne ut hvordan du skal spørre, eller til og med hvilke spørsmål du skal stille, kan du be Netigate om profesjonell rådgivning. De hjelper deg med å lage en undersøkelse for medarbeiderengasjement som er spesielt tilpasset din bedrift og arbeidsgruppe, med de rette spørsmålene stilt på en god måte.

Medarbeiderengasjement handler om medarbeiderens opplevelse av arbeidshverdagen. Entusiasme − og kritikk − er svært smittsomt! Dersom du bare lar ting være og antar at “så lenge ingen klager er alt bra”, kommuniserer du at du som leder ikke er opptatt av arbeidstilfredshet eller noen form for utvikling og utfordring; viktige nøkkelaspekter i arbeidet med medarbeiderengasjement.

Dersom du derimot stiller spørsmål ofte ved å la dine medarbeidere fylle inn skjemaer for medarbeidertilfredshet eller liknende spørreundersøkelser, viser du tydelig at du er en leder som tar sitt ansvar og sine ansatte alvorlig, og ønsker det beste fra sine medarbeidere og derfor legger til rette for dette. Intensjonen alene gir grobunn for positivt medarbeiderengasjement.

EFFEKTIVITET ER ALT

Skjemaer for medarbeidertilfredshet for god feedback

Lederskap og bedriftskultur spiller begge en rolle når du skal velge utforming på din undersøkelse. Undersøkelsens kompleksitet er også avhengig av hvor ofte du planlegger å gjennomføre den; ønsker du månedlig eller årlig gjennomgang? Kanskje du har planer om begge deler?

Netigate hjelper deg å sette sammen en best mulig undersøkelse for medarbeiderengasjement, med hensyn til bedriftens mål og hva slags type informasjon du ønsker å hente inn gjennom undersøkelsen. De hjelper deg også med resultatanalysering, og identifisering av forbedringsområder som øke tilfredshetsnivået blant dine ansatte. Du kan også prøve Netigates eNPS; en svært vellykket og enkel måte å måle medarbeidertilfredshet på.

Enkle spørsmål som ikke krever for mye innsats, men som gir klare svar vil være best i denne sammenhengen.

Ville dine ansatte anbefalt arbeidsplassen til en venn eller bekjent?
Føler dine ansatte at deres kunnskap brukes på en positiv måte?
Føler dine ansatte at de deler bedriftens generelle visjoner og mål?
Føler dine ansatte at du som leder gir verdi til arbeidet?