Uansett hvilken type undersøkelse du skal sende ut, er det noen generelle ting det er lurt å ha i bakhodet når du skal skrive spørsmål til spørreundersøkelsen. Etter du har klarlagt hensikten med undersøkelsen, og du vet hva du ønsker å finne ut, er det klart for å sette seg ned og skrive spørsmål til spørreundersøkelsen. Å lage spørsmål er egentlig ikke spesielt vanskelig, men det er noen ting det er lurt å tenke på i denne sammenhengen. I denne artikkelen gir vi deg sju enkle og raske tips, samt annen informasjon, som kan hjelpe deg å skrive så gode spørsmål som mulig!

Når du lager en undersøkelse, finnes det mange måter å innhente den informasjonen du ønsker. Hvordan du ordlegger deg kan utgjøre stor forskjell på kvaliteten på dataene du samler inn. Dette er fascinerende for noen, men kan også gi hodebry for andre. Når alt kommer til alt så kan spørsmål til spørreundersøkelsen deles inn i to kategorier: Lukkede spørsmål (for kvantitativ data) eller åpne spørsmål (for kvalitativ data).

Prøv å se for deg en av de personene som er typisk for dem du kommer til å sende ut undersøkelsen til. Sett deg inn i hvordan den personen tenker og formuler spørsmålene deretter.


Last ned vår norske guide til onlineundersøkelser: Surveyologi


Typer av spørsmål til spørreundersøkelsen

For å få høy svarfrekvens, og færrest mulig avhopp, er det viktig å gjøre det så enkelt som mulig for respondenten. Ulike spørsmålstyper krever ulike svarmuligheter. For eksempel kan en slider gjøre det enklere for respondenten å velge på en skala, eller en nedtrekksmeny kan gjøre det enklere å velge bosted.

Som du kanskje har lagt merke til, består de fleste spørreundersøkelser av lukkede spørsmål som kan bli generert av flervalgsspørsmål, rangeringsskalaer, spørsmål om nominalnivå og forholdstallsnivå. Disse typer spørsmål fanger opp en begrenset type data som forenkler prosessen i mange tilfeller – for det første så er det enkelt å svare på lukkede spørsmål, noe som kan være å foretrekke for noen målgrupper eller formål. Videre så kan svarene enkelt bli kodet og analysert.

Men dersom du fokuserer kun på én type spørsmål, kan du gå glipp av det fulle potensialet til undersøkelsen din.

Både lukkede og åpne spørsmål i spørreundersøkelsen er viktig

Kvantitative spørsmål gir deg klar innsikt i form av numeriske resultater, mens åpne spørsmål gir en tilnærming som går mer i dybden med spørsmål som: Hva trenger du å bli bedre på?

Kvalitative undersøkelser trenger ikke være krevende når det gjelder datainnsamling og analyse, og kan komplettere kvantitative spørsmål. Denne typen undersøkelser benyttes ofte for å dybdekunnskap og helhetlig forståelse av forbindelser. I tillegg gjør Netigates nye funksjon, tekstanalyse, det tunge sorteringsarbeidet raskt og effektivt for deg. Og sentimentanalyse deg et klart bilde av hva kundene og medarbeiderne dine opplever og føler.


Les mer om verktøyet som gjør det raskt og enkelt å forstå fritekstsvar: En guide om tekstanalyse


Det er ikke noe optimalt forhold mellom kvalitative og kvantitative spørsmål, det spørs ofte på formålet med undersøkelsen og på målgruppen din. Det beste vil være å ta i bruk begge typer spørsmål for å få mest mulig verdi fra forskningen din strategisk sett.

Eksempel:

Opplevde du tjenesten som tilfredsstillende? Ja / Nei (lukket spørsmål)
Hvor fornøyd er du med tjenesten på en skala fra 1-10? (lukket spørsmål)
Hva mener du var svært tilfredsstillende med tjenesten? (åpent spørsmål)

spørsmål til spørreundersøkelsen - åpne svaralternativer

Når kan det være lurt med åpne spørsmål i spørreundersøkelsen?

Som komplementerende til lukkede spørsmål

Åpne spørsmål kan gi deg ekstra informasjon som gjør at du kan se et større bilde. Det gir deg muligheten til å oppdage noe du kanskje ikke var klar over og glemte å spørre om i delen med lukkede spørsmål. Ved å bruke åpne spørsmål i sammenheng med et lukket spørsmål, reduserer du risikoen for feiltolkning av spørsmål eller svar. Om et spørsmål ikke var tydelig nok for respondenten, vil de mest sannsynlig kommentere dette i tekstboksen.

På samme måte som å legge til åpne spørsmål ved slutten av en gruppe spørsmål, kan du benytte tekstbokser som spesifikt adresserer underspørsmål (for eksempel i flervalgsspørsmål). Disse bør det være valgfritt å besvare, for ikke å unødvendig forlenge responstiden for spørreundersøkelsen. Husk at du må engasjere respondenten. Men om du gir muligheten til å utdype svaret til et lukket spørsmål, øker du sjansene for at forklaringer og premisser vil gi deg litt ekstra innsikt. Det kan også bekrefte eller verifisere tidligere svar.

Frittstående åpne spørsmål i spørreundersøkelsen

Før du gjennomfører en rekke spørreundersøkelser med lignende design, anbefaler vi at du er litt ekstra forsiktig og evaluerer den første spørreundersøkelsen din før du fortsetter med flere. Er det noen områder du må klargjøre eller gå mer i dybden med? Åpne spørsmål i spørreundersøkelser hjelper deg å unngå feil i lengden, og kan sørge for at undersøkelsen blir mer vellykket.


Vil du ha flere tips? Les også 6 trinn i planleggingen av spørreundersøkelsen som hjelper deg å unngå de vanligste feilene


Lag din første undersøkelse på noen få minutter.

  • Bruk våre ferdige maler for undersøkelser eller lag dine egne fra bunnen av.
  • Send undersøkelser via e-post, SMS, lenke, API eller individuell pålogging.
  • Analysere svarene med filter og AI.

Prøv kostnadsfritt Test selv de ulike funksjonene våre i 30 dager. Det kreves ikke betalingskort. Avsluttes automatisk.

7 raske tips for å lage bedre spørsmål til spørreundersøkelsen

1. Skriv enkelt og tydelig

Det viktigste du må tenke på når du skriver, er at alle skal forstå spørsmålet. Skriv tydelig og prøv å unngå bransjespesifikke ord.

2. Prøv å dekke så mange muligheter som mulig i svaralternativene

Hvis respondenten får for få alternativer, kan det føre til både frustrerte respondenter og misvisende resultat. Men selvsagt er det ikke alltid mulig å ha svaralternativer for alle.

3. Suppler alternativene med “annet/annen”

Ønsker du å vite alternativet, legger du også inn mulighet for respondenten til å skrive inn sitt alternativ. Noen ganger kan det være passende å stille åpne spørsmål før et lukket spørsmål, eller helt alene. Ved å gjøre dette så oppmuntrer du respondenten til å “brainstorme” og gi spontane svar uten innflytelse fra tidligere oppgitte svaralternativer.

4. Unngå verdiladede ord

Verdiladede ord, både positive og negative, kan påvirke respondentens svar. Prøv å være helt upartisk når du skriver spørsmålene til spørreundersøkelsen.

5. Ikke spar tid på å sette sammen flere spørsmål til ett

For eksempel bør du ikke spørre: Hvordan opplevde du supportavdelingens service og kunnskap? Hvis respondenten synes at servicen var utmerket, men kunnskapen ganske lav, er det umulig å svare på spørsmålet. Det vil gi upålitelige resultater og irriterte respondenter. Likevel bør du tenke på antall spørsmål i undersøkelsen –  Hvor mange spørsmål er for mange?

6. Vær tydelig på hva du spør om

Hvis du spør etter en spesifikk hendelse eller et bestemt produkt, vær tydelig på hva du mener. Beskriv produktet eller hendelsen hvis det er mulig at respondenten ikke kjenner det/den.

7. Test formuleringene i dine spørsmål til spørreundersøkelsen

La et antall kolleger teste og komme med tilbakemelding. Be dem markere alt de ikke forstår eller synes er det minste utydelig. Vil du ha flere tips? Les også 8 tips til hvordan du skriver bedre e-post til spørreundersøkelsen.


Last ned vår e-bok: 10 ting å tenke på før du velger undersøkelsesverktøy


Kom i gang med Netigates brukervennlige, men kraftige, spørreundersøkelse verktøy i dag! Du kan kontakte oss når som helst via dette kontaktskjemaet, eller starte din kostnadsfrie prøveperiode i dag.