Hensikten med spørreundersøkelsen er klarlagt og du vet hva du ønsker å finne ut. Da er det tid for å sette seg ned og skrive spørsmål til spørreundersøkelsen. Å skrive spørsmål er egentlig ikke spesielt vanskelig, men det er noen ting det er lurt å tenke på i selve formuleringen. Her gir vi deg sju enkle og raske tips som hjelper deg å skrive så gode spørsmål som mulig!

Uansett hvilken type undersøkelse du skal sende ut, er det noen generelle ting det er lurt å tenke på når du skal skrive spørsmålene. Prøv å se for deg en av de personene som er typisk for dem du kommer til å sende ut undersøkelsen til. Sett deg inn i hvordan den personen tenker og formuler spørsmålene deretter.


Se vår gratis guide til onlineundersøkelser, last ned e-boken (på norsk) her: Surveyologi


Eksempler på spørsmål til spørreundersøkelsen

For å få høy svarfrekvens og færrest mulig avhopp er det viktig å gjøre det så enkelt som mulig for respondenten. Ulike typer spørsmål krever ulike svarmuligheter. For eksempel kan en slider gjøre det enklere for respondenten å velge på en skala, eller en rullegardinmeny kan gjøre det enklere å velge bosted. De vanligste måtene respondenten kan svare på er en tekstrute der personen må skrive inn sitt eget svar, svaralternativer der respondenten tvinges til å velge bare ett alternativ eller med mulighet til å velge flere.


Sju ting å tenke på når du skriver spørsmål til spørreundersøkelsen

1. Skriv enkelt og tydelig

Det viktigste du må tenke på når du skriver, er at alle skal forstå spørsmålet. Skriv tydelig og prøv å unngå bransjespesifikke ord.

2. Prøv å dekke så mange muligheter som mulig i svaralternativene

Hvis respondenten får for få alternativer, kan det føre til både frustrerte respondenter og misvisende resultat. Men selvsagt er det ikke alltid mulig å ha svaralternativer for alle, derfor er tips 3:

3. Suppler alternativene med «annet/annen»

Ønsker du å vite alternativet, legger du også inn mulighet for respondenten til å skrive inn sitt alternativ.

4. Unngå verdiladede ord

Verdiladede ord, både positive og negative, kan påvirke respondentens svar. Prøv å være helt upartisk når du skriver spørsmålene til spørreundersøkelsen.

5. Ikke spar tid på å sette sammen flere spørsmål til ett

Spør for eksempel ikke: Hvordan opplevde du supportavdelingens service og kunnskap? Hvis respondenten synes at servicen var utmerket, men kunnskapen ganske lav, er det umulig å svare på spørsmålet, og det gir upålitelige resultater og irriterte respondenter.

6. Vær tydelig på hva du spør om

Hvis du spør etter en spesifikk hendelse eller et bestemt produkt, vær tydelig på hva du mener. Beskriv produktet eller hendelsen hvis det er mulig at respondenten ikke kjenner det/den.

7. Test formuleringene i dine spørsmål til spørreundersøkelsen

La et antall kolleger teste og komme med tilbakemelding. Be dem markere alt de ikke forstår eller synes er det minste utydelig. Vil du ha flere tips? Les også 8 tips til hvordan du skriver bedre e-post til spørreundersøkelsen.

Vil du ha flere tips? Les også 6 trinn i planleggingen av spørreundersøkelsen som hjelper deg å unngå de vanligste feilene


Last ned vår e-bok: 10 ting å tenke på før du velger undersøkelsesverktøy